3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI II
HEMŞİRELİK BAKIM II 4 ÜNİTE

Soru 1- Hastanın ameliyat öncesi gece hazırlığında aşağıdakilerden hangisi yer almaz
A)-Gastrointestinal sistem hazırlığı
B)-Hastanın değerli eşyalarının güvenceye alınması
C)-Anestezi hazırlığı
D)-İstirahat ve uykunun sağlanması
E)-Psikososyal değerlendirme
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi cerrahi girişim öyküsünde sorgulanmalıdır
A)-Yaş
B)-İlaç alışkanlığı
C)-Beslenme bozukluğu
D)-Nöroljik fonksiyonlar
E)-Hepsi
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi ameliyat öncesi psikolojik hazırlığın yararlarından değildir
A)-Strese tepki olarak salınacak olan kortikosteroid hormonlarının daha fazla salınmasını sağlar
B)-Ameliyatta daha az anestetik, ameliyat sonrasında daha az analjezik kullanılmasını sağlar
C)-Anksiyeteyi giderir
D)-Ameliyatın başarısını etkileyebilir
E)-Ameliyat sonrasında yaşam bulgularının kısa sürede stabil olmasını sağlar
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sonrası erken ayağa kaldırmada hedeflenen girişimler arasında yer almaz
A)-Dolaşımı yükseltme
B)-Venöz stazı engelleme
C)-Üst düzeyde solunum fonksiyonlarını sağlama, eklem rijiditesini önleme
D)-Eliminasyon fonksiyonlarını sağlama
E)-Eklem rijiditesini arttırma
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelerin ameliyat öncesi gece uyku ve istirahatin sağlanmasında dikkat etmesi gerekenlerdendir
A)-Fiziksel olarak havalandırılmış, temiz yatak takımları
B)-Güvenli bir ortam oluşturulması yeterli bir uyku için gereklidir
C)-Hastanın gereksinimlerinin karşılanması
D)-Dinsel isteklerinin yerine getirilmesinin sağlanması
E)-Hepsi
Soru 6- Aşağıda ameliyat günü hazırlığı ile ilgili verilenlerden ifadelerden hangisi yanlıştır
A)-Giysiler çıkartılarak, bazı hastalarda iç çamaşıra izin verilerek hastaya uygun, gizliliğe duyarlı bir biçimde ameliyat giysisi giydirilir
B)-Cilt renginin izlenmesi için kozmetik kullanılmamalı, tırnaklardaki ojeler çıkarılmalıdır.
C)-Ameliyat sabahı hastanın duymaya ve görmeye yardımcı araçları kontaminasyon riskine karşı çıkarılmalıdır
D)-Ameliyat öncesi mesane boşaltımı sağlanmalıdır
E)-Hastaya ait tüm protezler(dişler, lens, tırnaklar vb.) ve saç tokaları, çıkarılmalıdır
Soru 7- Hastanın ameliyattan bir gece önce besin ve sıvı alımı tamamen kısıtlanmalıdır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Yara iyileşmesi ve kanamayı engellemede gerekli K, C, B vitamini tüketilmektedir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 9- Derin solunum egzersizleri yemeklerden iki saat sonra, başlangıçta 2-3 dakika gibi kısa sürelerde, hastanın tolere etmesiyle 10 dakikalık süreler halinde, günde ortalama 30 dakika olacak şekilde tekrarlanmalıdır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 10- Kardiyopulmoner değerlendirmede pulsoksimetre değerinin % 94’ün altında olması rapor edilmesi gerekli olan bulgular arasındadır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 11- Hangisi ameliyat öncesi fiziksel değerlendirmede enfeksiyona ilişkin belirlenmesi ve kaydedilerek rapor edilmesi gereken bulgular arasında yer almaz
A)-Beden sıcaklığının 37derecenin üzerinde olması
B)-Dizüri, bulanık değişik renkte kötü kokulu idrar varlığı
C)-Pürülan balgam çıkarması
D)-Beyaz kan (Lökosit)hücresinin azalması
E)-IV katater ya da yara yerinde kızarıklık ödem ağrı
Soru 12- Hangisi ameliyat öncesi kardiyopulmoner değerlendirmede yaşam bulguları alınıp kaydedilmesi ve rapor edilmesi gereken bulgular arasında yer almaz
A)-Hipotansiyon,hipertansiyon
B)-Düzenli kalp atışı
C)-Eforla ya da eforsuz gelişen göğüs ağrısı
D)-Taşikardi,taşipne
E)-Sık aralarla nefes alma ya da dispne,siyanöz
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi ameliyat öncesi ve sonrası komplikasyonu önlemede yer alan egzersizlerdendir
A)-Derin soluk alma,öksürme egzersizi
B)-Ağrı yönetimi,mobilite
C)-Ayak-bacak egzersizi
D)-ROM egzersizi
E)-Hepsi
Soru 14- Akciğer ventilasyonunu ve oksijenlenmeyi düzeltmek solunum sekrasyonlarını yumuşatmak ve kollebe alveollerini şişirerek atalekteziyi önlemek ya da tedavi etmek için hangi egzersiz yapılır
A)-Spirometre(Triflow)
B)-Nefes alıp vermek
C)-Diyoframatik solunum
D)-Pursed lip solunum
E)-Hiçbiri
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sonrası erken erken ayağa kaldırmanın yararları arasında yer almaz
A)-Dolaşımı düzenler
B)-Erken rejiteleri önler
C)-Boşaltım fonkiyonlarını düzenler
D)-Solunum fonksiyonlarını düzenler
E)-Venöz stoza yol açar
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi mekanik bağırsak temizliğine bağlı olarak görülmez
A)-Elektrolit kaybı
B)-Hipotermi
C)-Anostomoz
D)-Konfor düzeyinde bozulma
E)-Dehitratasyon
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sabahı hastanın ameliyat transferinde yer almaz
A)-Ameliyat gömleği giydirilir
B)-Ameliyat hazırlık listesi çek edilir
C)-Kimlik belirten künye hastanın koluna takılır
D)-Hastanın tüm tetkikleri hazırlanır
E)-Hasta bir refakatçi eşliğinde ameliyathaneye gönderilir
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi ameliyat öncesi hasta bakımı amaçları arasında yer almaz
A)-Hasta konusunda doğru ayrıntılı bilgi edinme
B)-Var olan patolojik olayın ortaya çıkarılması
C)-Hastaya ve ailesine bilgi verilmemesi
D)-üst düzey güvenli çevre oluşturulması
E)-Yetersizliklerin ve eksikliklerin giderilmesi
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi hastaya ameliyat öncesi dönemde verilen eğitim konuları arasında yer almaz
A)-Solunum egzersizi
B)-Ayak-bacak egzersizi
C)-Ailenin bilgilendirilmesi
D)-Ağrı yönetimi
E)-Katater bakımı
Soru 20- Premedikasyon uygulama nedenleri nelerdir
A)-Güvenli bir analjezi sağlamak
B)-Bulantı kusmayı engellemek
C)-Sedesyon ve amnezi oluşturmak
D)-Otomatik refleks kontrolü
E)-Hepsi
Soru 21- Ameliyat öncesi hastanın değerlendirilmesinde amaç aşağıdakilerden hangisidir
A)-Hastanın ameliyat öncesi psikolojik hazırlanması
B)-Cerrahi girişimi ve iyileşmeyi etkileyebilecek risk faktörlerini belirleyerek, cerrahi deneyim. süresince hastanın güvenliğini ve rahatını sağlamak üzere verilerin toplanmasıdır
C)-Hasta/ailenin bilgilendirilmesi ve kararlara katılımlarının sağlanması hedeflenmektedir
D)-Etkili solunum ve dolaşımın sürdürülmesinin sağlanması ve hijyenik gereksinimlerin karşılanması
E)-Hedef ve uzak organ/sistemlerin fonksiyon bozukluğundan korunması
Soru 22- Ameliyat öncesi ve sonrası aspirin alımının kısıtlanmasında Amaç nedir
A)-Aspirin kullanımı trombosit birikimini inhibe eder, ameliyat sonrası kanama riskine yol açar
B)-Ameliyat öncesi ve sırasında serum glikoz düzeyinin zaman zaman farklılıklar göstermesi
C)-Alerjik reaksiyonlar, ilaçlara karşı aşırı duyarlılık ve bu ajanlara karşı ters reaksiyonları belirlemek
D)-Protein metabolizmasında bozulma
E)-Mental durum değişimleri
Soru 23- Hastanın ameliyathaneye girmesiyle başlayıp, anestezi sonrası bakım ünitesine transferiyle sonlanan dönem aşağıdakilerden hangisidir
A)-Taburculuk dönemi
B)-Ameliyat öncesi dönem
C)-Ameliyat sonrası dönem
D)-Ameliyat sırası dönem
E)-Ameliyata hazırlık dönemi
Soru 24- Aşağıdakilerden hangisi Fiziksel değerlendirmede enfeksiyona ilişkin belirlenmesi ve kaydedilerek rapor edilmesi gereken bulgular arasında yer almaz
A)-Dizüri, bulanık renkte, kötü kokulu idrar
B)-Beyaz kan hücre azalması
C)-İ.V kateter yada yara yerinde kızarıklık ödem
D)-Pürülan balgam çıkarma
E)-Beden sıcaklığının 37 C üzerinde olması
Soru 25- Aşağıdakilerden hangisi Girişim öncesi, hemşire ya da hekim tarafından değerlendirme kaydetme ve rapor edilmesi gereken değerlendirmelerdendir
A)-Mental durum değişimleri
B)-Bulantı, Kusma
C)-Ciltte kırmızı lekeler
D)-Antikoagülan ilaç uygulamaları
E)-Hepsi
Soru 26- Hastanın cerrahi girişime yasal hazırlığında yapılacak bilgilendirmede aşağıdakilerden hangisi yer almaz
A)-Girişim uygulaması ile ilgili riskler, olası sonuçlar
B)-Anestezi seçenekleri, her seçenekte avantaj ve riskler
C)-Kan grubu ve cros-match, tam kan, hemoglobin, hematokrit düzeyleri
D)-Hastanın izini reddetme veya sonra izni geri çekme hakkı olduğu bilgisi
E)-Cerrahi girişimin nedeni ve nasıl uygulanacağı
Soru 27- Ameliyat sonrası erken mobilite ve aktif beden hareketlerinin önemi nedir
A)-Hastayı semi- fowler pozisyonuna hazırlamak
B)-Bakımın devamlılığını sağlar
C)-Dolaşımı yükseltme, venöz stazı engelleme, üst düzeyde solunum ve eliminasyon fonksiyonlarını sağlama, eklem rijiditesini önleme
D)-Hastanın tüpler, drenler ve vasküler araçların olası kullanımına hazırlanması
E)-Hepsi
Soru 28- Premedikasyon neye denir
A)-Otonomik refleks kontrolü.
B)-Ameliyata hazırlık açısından gece yarısından sonra hastaya yiyecek-içecek verilmemesi
C)-Ameliyat öncesi barsak hazırlığı, nazogastrik tüp kullanımı, cerrahi dren yerleştirilmesi
D)-Ameliyata girecek hastaların ameliyathane ve anestezi korkusunu azaltmak amaci ile hastaya ameliyattan önce analjezik ve/veya sedatif ilaclarin verilmesi
E)-Acil girişimler dışında, ameliyat öncesi yasal olarak iznin alınması
Soru 29- Premedikasyon hasta ameliyathaneye ulaşmadan ne kadar süre önce yapılmalı
A)-20-30 dk
B)-1 saat
C)-10-15 dk
D)-1 gece önce
E)-2 saat
Soru 30- Ameliyat öncesi hazırlık ve bakım Cerrahi hastalarının bakımında kaçıncı adımı oluşturmaktadır
A)-1
B)-2
C)-3
D)-4
E)-5

Toplam Soru Miktarı: 30