3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI II
HEMŞİRELİK BAKIM II 3 ÜNİTE

Soru 1- Yaranın iyileşme aşamalarından imflamasyon dönemin de yara yerinde oluşan damarsal değişimler aşağıdaki hangi seçenekte doğru sıralanmıştır
A)-Vazokonstrüksiyon-pıhtı oluşumu-hemostaz-vazodilatasyon
B)-Hemostaz-pıhtı oluşumu-vazokonstrüksiyon
C)-Vazokonstrüksiyon-vazodilatasyon-pıhtı oluşumu
D)-Vazodilatasyon-vazokonstrüksiyon-pıhtı oluşumu-hemostaz
E)-Pıhtı oluşumu-vazokonstrüksiyon-vazodilatasyon-hemostaz
Soru 2- Yarada gözlenen pürülan drenajda kahverengi drenaj yarada hangi mikroorganizmanın varlığını düşündürür
A)-Anaerobik
B)-Stafilokok
C)-Psödomanas
D)-Trikomonas
E)-Streptekok
Soru 3- Yara türlerinin hangisinde alt bütünlüğünde bozulma yoktur
A)-Penetrasyon
B)-Abresyon (sıyrık)
C)-Laserasyon
D)-Perforasyon
E)-Kontüzyon
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi yara iyileşmesinde görülen komplikasyonlardan değildir
A)-Fistül
B)-Fissür
C)-Hipertropik skar
D)-Kanama
E)-Eviserasyon
Soru 5- Aşağıda verilen yara oluşum nedenlerinden hangisi fiziksel faktörler ile ilişkilidir
A)-İskemi
B)-Bakteriler
C)-İrrite edici gazlar
D)-Mekanik travma
E)-Otoimmünite
Soru 6- Bireyin fiziksel psikososyal ve bireysel gereksinimlerinin dikkate alındığı hemşirelik bakımının amaçlarından değildir
A)-Yara iyileşmesini hızlandırmak
B)-Cilt bütünlüğünü sürdürmek
C)-Fazla doku yıkımı ve infeksiyonu önlemek
D)-Protein eksikliğini gidermek
E)-Diğer organ/sistemlerde oluşacak komplikasyonları(tetanoz,pnömoni) önlemek
Soru 7- İnflamasyon oluşmuş yaranın nedeni ve evresine göre eksudanın değişik tipleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu tiplerden değildir
A)-Seröz drenaj
B)-Kanlı drenaj
C)-Yaralı bölgenin oksijenlenmesi
D)-Seröz-kanlı drenaj
E)-Pürülan drenaj
Soru 8- Yaralar temizlik durumuna göre sınıflandırıldığında aseptik koşulllarda solunum sindirim ve üregenital sistemleri (endojen flora içeren) kapsayan cerrahi girişimler sonucu oluşan yara türü hangisidir
A)-Temiz
B)-Temiz-kontamine
C)-Kirli-enfekte
D)-Kontamine
E)-Hepsi
Soru 9- Yara kontraksiyonu yaranın iyileşme aşamalarından hangisinde gözlenir
A)-Damarsal yanıt
B)-İnflamasyon
C)-Proliferasyon
D)-Hücresel yanıt
E)-Olgunlaşma/yeniden şekillenme
Soru 10- Yara tedavisinde güncel yaklaşımlar aşağıdakilerden hangisidir
A)-Normotermik yara tedavisi
B)-Negatif basınçlı yara tedavisi/vakum yardımlı kapama(NAC)
C)-Hiperbarik oksijen tedavisi(HBOT)
D)-Büyüme faktörleri
E)-hepsi
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi etkin bir yara bakımında vazgeçilmez ilkeler arasında değildir
A)-Yara bakımını destekleyen bir sistemin olması
B)-Yara temizliği önemli olduğu
C)-Yara iyileşmesinde antisepsinin önemli olduğu
D)-Yara bakımında ilaç tedavisinin önemli olduğu
E)-Yara bakımında hastanın ağrısının azaltılması ve rahatının sağlanması
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi iç ya da dış etkenlerle başlayan patolojik süreç nedeniyle doku, organ/organların normal anatomik yapı ve fonksiyonlarının bozulması olarak tanımlanır
A)-Yara
B)-ödem
C)-ülser
D)-yırtık
E)-travma
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi Yaranın oluşumunda fiziksel faktörlerdendir
A)-Radyasyon
B)-asit alkali
C)-iskemi
D)-bakteriler
E)-ürik asit
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi yara sınıflamasına girmez
A)-Oluşum nedenine göre
B)-Oluşum süresine göre
C)-doku bütünlüğü durumuna göre
D)-yarnın derinliğine göre
E)-temizlik durumuna göre
Soru 15- aşağıdakilerden hangisi cilt yüzeyinde bozulmaya neden olmayan, ancak cilt altındaki dokularda damarların yırtılmasına ve ödem oluşumuna neden olan yaralanmadır
A)-Kontüzyon
B)-abrezyon
C)-erezyon
D)-kontamine
E)-yırtık
Soru 16- Kollajen sentezi, anjiyogenezis (yeniden damarlanma), granülasyon dokusunun gelişimi ve yara kontraksiyon evrelerini içeren dönem hangisidir
A)-damarsal yanıt
B)-inflamasyon
C)-poliferasyon
D)-epitelizasyon
E)-hücresel yanıt
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi Yara İyileşmesini Geciktiren Faktörlerden değildir
A)-infeksiyon
B)-anti inflamatuar ilaçlar
C)-yaşlılık
D)-şişmanlık
E)-diyabet
Soru 18- Yarada kızarıklık, pürülan akıntı, hassasiyet, sıcaklık artışı, lökositoz görülmesi durumu hangi yara iyileşmesi komplikasyonlarında oluşur
A)-kanama
B)-eviserasyon
C)-infeksiyon
D)-fistül
E)-yapışıklık
Soru 19- Abdominal bölgedeki yaranın açılarak, iç organların dışarıdan görülmesi durumuna .............denir. Boşluğa hangisi gelmelidir
A)-perforasyon
B)-insizyon
C)-ülseraryon
D)-eviserasyon
E)-abrezyon
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi Yarada Hemşirelik Bakımı amaçlarından değildir
A)-Yara iyileşmesini hızlandırmak
B)-Fazla doku yıkımını ve infeksiyonu önlemek
C)-Yaralanmış bölgenin işlevini artırmak
D)-Cilt bütünlüğünü sürdürmek
E)-Hastanın taburculuk süresini kısaltmak

Toplam Soru Miktarı: 20