3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI II
HEMŞİRELİK BAKIM II 2 ÜNİTE

Soru 1- Bedenin damar yatağı ile dolaşan kan volümü arasındaki uyumsuzluğun neden olduğu, doku perfizyonun da azalma ve hücre metobolizmasında bozulma ile karakterize olan sendrom aşağıdakilerden hangisidir
A)-Şok
B)-Enfeksiyon
C)-Bayılma
D)-Kan dolaşımı
E)-Anksiyete
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi kan akımını etkileyen faktörlerdendir
A)-Kalbin pompalaması için yeterli kan volümü
B)-Kanı pompalama gücüne sahip kalp
C)-Normal basıncı sürdürmede kasılma ve gevşeme işlevini gerçekleştiren damar sisteminin varlığı
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi obstrüktif şok nedenlerinden birisi değildir
A)-Perikardiyal tamponad
B)-Aort anevrizması
C)-Gebelik
D)-Pulmoner emboli
E)-Sepsis
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi şok tablosu gelişen bir hastada hemşirelik bakımında yapılan uygulamalardan değildir
A)-Aseptik tekniğe özen göstermeme
B)-İdrar çıkışını arttırma
C)-Açık hava yolu sağlama
D)-Solunumu destekleme
E)-Doku perfüzyonunu yeterli düzeyde sürdürme
Soru 5- Hangisi septik şokun klinik belirtileri arasında yer alır
A)-Yaygın göğüs ağrısı
B)-Hipotansiyon ve bradikardi
C)-Kardiyak atımda düşme
D)-Kan basıncında düşme
E)-Solunum sıkıntısı
Soru 6- Dolaşan kan akımında azalma söz konusu ise hangi şoktan bahsedilir
A)-Hipovolemik şok
B)-Kardiyojenik şok
C)-Distribütif şok
D)-Anafilaktik şok
E)-Opstrüktif şok
Soru 7- Aşağıdakilerin hangisi şokun evrelerinden değildir
A)-Başlangıç dönemi (erken dönem)
B)-Kompansasyon dönem
C)-İlerleyici dönem
D)-İrreversibl dönem
E)-Terminal dönem
Soru 8- Giderek azalan doku perfüzyonu anaerobik metobolizmada artış ile kardiak atımda düşmenin sürdüğü ciddi hipotansiyon ve hipoksemiden bahsolunuyorsa şoktaki hangi evreden bahsedilir
A)-İlerleyici dönem
B)-İrreversibl dönem
C)-Kompansasyon dönem
D)-Erken (başlangıç) dönem
E)-Hiçbiri
Soru 9- Aşağıdakilerden hangileri hipovolemik şok nedenlerindendir
A)-Aşırı kanama
B)-Aşırı kusma
C)-Yoğun diüretik kullanımı
D)-Geniş yanık
E)-Hepsi
Soru 10- Anaflaktik şok oluşumunda rol alan etkenler hangileridir
A)-Çeşitli ilaçlar, yiyecek ve içecekler
B)-Kimyasal maddeler, böcek ısırmaları
C)-Aşı solüsyonları
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi şokun evrelerindendir
A)-Başlangıç dönemi (erken dönem)
B)-Kompansasyon dönemi
C)-İlerleyici dönem
D)-İrreversibl dönem (geriye dönüşümsüz dönem)
E)-Hepsi
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi şok gelişen hastada travma gelişimini önlemeye yönelik gerçekleştirilecek hemşirelik girişimlerinden değildir
A)-invaziv girişimleri en aza indirme
B)-Yatak kenarlıklarını kaldırma,destekleme
C)-NG tüp,drenleri kontrol etme,gelen sıvıları değerlendirme
D)-Pozisyon değişimlerini yardımla, yavaş yapma
E)-Hastayı yalnız bırakmama
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi şoktaki hastada tedavi ve bakım amaçlarından değildir
A)-İyi bir anamnezin alınması
B)-Şok gelişim riskinin artırılması
C)-İyi bir fiziksel değerlendirmenin yapılması
D)-Yakın izlem, rapor etme
E)-Gereksinimlerin (GYA) karşılanmasına yardım edilmesi
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi kardiyojenik şoktaki hastanın tedavi ve bakımında önemli noktalardan biri değildir
A)-Yakın izlem
B)-Hemodinamik parametrelerin değerlendirilmesi
C)-İki ayrı damar yolunun açılması
D)-Kontrollü, direktife uygun sıvı replasmanı
E)-Sıvı yüklemesi yapma
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi şok türlerinden değildir
A)-nörojenik
B)-anaflaktik
C)-kardiyojenik
D)-myojenik
E)-hipovolemik
Soru 16- Yeterli tedavi ve bakımı yapılamayan infeksiyonlar hangi şok türüne neden olabilir
A)-Nörojenik şok
B)-Hipovolemik şok
C)-Septik şok
D)-Anaflaktik şok
E)-Kardiyojenik şok
Soru 17- Şokun son evresi olan ve giderek azalan doku perfüzyonu,anaerobik metabolizmada artış ile kardiyak atımda düşmenin sürdüğü evre hangisidir
A)-İlerleyici dönem
B)-başlangıç dönemi
C)-İrreversibl dönem
D)-Kompansasyon dönemi
E)-erken dönem
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi nörojenik şokun belirtilerinden değildir
A)-Arteriyal kan basıncında artma (hipertansiyon )
B)-Beden sıcaklığında azalma yada artma
C)-Yaralanma düzeyine bağlı solunum fonksiyon yetersizliği
D)-Cilt perfüzyon yetmezliği sonucu, soğuk yada sıcak kuru cilt
E)-Reflekslerde azalma,rektal ve mesane sfinkter kontrol kaybı

Toplam Soru Miktarı: 18