3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI II
HEMŞİRELİK BAKIM II 14 ÜNİTE

Soru 1- Transplantasyonlarda Alıcı ve verici arasındaki genetik ilişkilere göre sınıflama yaptığımızda hangisi bu gruba girmez
A)-ototransplantasyon
B)-izotrasplantasyon
C)-homotransplantasyon
D)-hetetransplantasyon
E)-ortatopik transplantasyon
Soru 2- trasplantasyon da cnlı vericinin yaş aralığı ne olmalıdır
A)-18-60
B)-20-55
C)-15-45
D)-25-60
E)-20-65
Soru 3- Türkiyede transplantasyonla ilgili etik uygulamalarda hangi yasa ve yasalar halihazırda ygulanmaktadır? I-2238 II-2261 III-2597 IV-2594 V-2601
A)-I
B)-I ve II
C)-I ve V
D)-I ve IV
E)-sadece V
Soru 4- Transplantasyonlarda kadavra vericilerde birtakım şartlar aranmaktadır.aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir
A)-beyin ölümünün kesinleşmiş olması gerekir
B)-organların işlevlerinin normal olması gerekir
C)-madde bağımlılığının olmamış olması gerekir
D)-sigara kullanmamış olması gerekir
E)-kanser öyküsü olmaması gerekir
Soru 5- Transplantasyon öncesinde canlı donörde görülen kaygının nedenlerini sıraladığımızda hangisinin önemi yoktur
A)-transplant sonrası eksik bir organla yaşama kaygısı
B)-postof komplikasyon ve alıcıda rejeksiyon kaygısı
C)-fiziksel görünümünden dolayı kaygı hissetmesi
D)-aile ilişkileri ve toplumsal değer yargılarından etkilenmesi
E)-yardım etme arzusuna bağlı içsel mücadele yaşaması
Soru 6- Canlı organ alınmasında etik yönden uyulması gereken kurallar VARDIR.Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan biri değildir
A)-vericiye yüklenecek riskin ,alıcının gerçek gereksinim durumu ile değerlendirilmeli
B)-vericinin izni alınırken ,ameliyat ve ameliyat sonrası riskler hakkında bilgilendirilmeli
C)-organ verme karşılığında,vericinin maddi çıkarının olmadığından emin olunmalı
D)-vericinin izni hiçbir baskı altında olmadan verdiğinden emin olunmalı
E)-vericinin izni yasal merciler tarafından alınmalıdır
Soru 7- Farklı canlı türleri arasında yapılan organ transplantasyonları aşağıdakilerden hangisidir
A)-heterotransplantasyon
B)-ototrasplantasyon
C)-ortatopik transplantasyon
D)-Allotransplantasyon
E)-izotransplantasyon
Soru 8- Organ transplantasyonlarında alıcı ve verici arasında yapılması gereken immolojik testler vardır.Bu amaç doğrultusunda Aşağıdakilerden hangi testin yapılmasına gerek yoktur
A)-ABO uyumu
B)-OGTT
C)-HLA
D)-MLC
E)-sitotoksinler
Soru 9- immunosupresyon tedavinin amacı aşağıdakilerden hangisidir
A)-greft rejeksiyonunu önlemek
B)-transplantasyonu sağlamak
C)-Rh uygunsuzluğunda tedavi sağlamak
D)-antijenler arasında uyum sağlamak
E)-perfüzyonu önlemek
Soru 10- organ transplantasyonlarında akut rejeksiyon transplantasyondan ne kadar zaman sonra oluşur
A)-ilk 1.haftada
B)-2.ve 3. haftda
C)-3.ve-5.haftada
D)-1.ve 4.haftada
E)-2. ve 6.haftada
Soru 11- Aşağıdaki organlardan hangisinin transpaltasyonu yapılamamaktadır
A)-böbrek
B)-kalp
C)-göz
D)-uterus
E)-yüz
Soru 12- İlk kadavradan böbrek nakli kim tarafından yapılmıştır
A)-Hume Huffnagle ve Landsteiner
B)-Strazi
C)-Cooper ve Arkadaşları
D)-Reitz ve arkadaşları
E)-Hardy
Soru 13- İlk kalp nakli kim tarafından yapılmıştır
A)-Hume Huffnagle ve Landsteiner
B)-Strazi
C)-Cooper ve Arkadaşları
D)-Reitz ve arkadaşları
E)-Hardy
Soru 14- Türkiyede İlk canlı böbrek nakli nerede gerçekleştirilmiştir
A)-Hacettepe üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
B)-İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
C)-Dr. Kemal Beyazıt Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi
D)-Dr. Siyami Ersek İstanbul Göğüs Cerrahisi Merkezinde
E)-İstanbul Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi
Soru 15- (Akrabalar Arası Kısmi Karaciğer Nakli Programı) kaç yılında uygulanmaya başlamıştır
A)-2010
B)-2000
C)-1978
D)-1990
E)-1968
Soru 16- Nakledilmek üzere alınan her türlü doku ve organa da greft denir
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi Transplantasyonda alıcı ve verici arasındaki genetik ilişkilere göre Sınıflama grubuna girmez
A)-Ototransplantasyon
B)-İzotransplantasyon
C)-Allotransplantasyon
D)-Heterotransplantasyon
E)-Ortatopik transplantasyon
Soru 18- Genetik yapıları aynı olan tek yumurta ikizleri arasında yapılan transplantasyona ne denir
A)-Ototransplantasyon
B)-Allotransplantasyon
C)-Homotranspalntasyon
D)-Ksenotransplantasyon
E)-İzotransplantasyon
Soru 19- Bir doku ya da organın, aynı canlının bir yerinden alınıp başka bir yere transferi hangi transplantasyondur
A)-Ototransplantasyon
B)-Allotransplantasyon
C)-Homotranspalntasyon
D)-Ksenotransplantasyon
E)-İzotransplantasyon
Soru 20- canlı vericilerde aranan bazı kriterlerden hangisi yanlıştır
A)-Verici ve alıcı arasında kan grubu (ABO) uyumunun olması
B)-18-60 yaşları arasında olması
C)-Ciddi bir hastalığının (obesite, diyabet, hipertansiyon, kanser, tromboz) olmaması
D)-Duygusal durumu anormal olmalıdır
E)-Verici ve alıcının doku uyumu (Human Leukocyte Antigen-Histokompalilite /HLA) testlerinin uygun olması
Soru 21- Beyin ölümü; beyin fonksiyonlarının tam ve geriye dönüşümsüz (irreversıbl) kaybı olarak tanımlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi beyin ölümü kriterlerinden değildir
A)-Ağrılı uyaranlara serebral-motor yanıt alınamaması (koma Spontan solunum bulunmaması
B)-Beyin sapı reflekslerinin tamamen kaybolması
C)-Apne testi sonucunun negatifolması
D)-Spontan hareketin bulunmaması
E)-Bilincin tam kaybı
Soru 22- Aşağıdakilerden hangisi doku uyumu immünolojik inceleme teslerinden değildir
A)-ABO uyumu
B)-Doku biyopsisi
C)-HLA (Human Lökosit Antijenleri)
D)-MLC (Mikst Lenfosit Kültürleri)
E)-Sitotoksinler
Soru 23- Transplantasyondan aylar ve yıllar sonra ortaya çıkabilen ve greft yetmezliğinin en önemli nedeni olan koplikasyon hagisidir
A)-Akut rejeksiyon
B)-cushing sendromu
C)-Greft Versus Host Hastalığı
D)-Kronik rejeksiyon
E)-gis kanaması
Soru 24- İmmün süpresif hastalara, kemik iliği nakli veya kan transfüzyonu gibi allojenik lenfositlerin verilmesinden 4 ile 60 gün sonra, konakçıya karşı yanıtın başladığı ve aplastik anemi ve organ yetmezliği ile ortaya çıkan bir klinik tabloyaGreft Versus Host Hastalığı denir
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 25- Ülkemizde ilk akrabalar arsı böbrek nakli kaç yılında kim tarafından yapılmıştır
A)-1967 Haberal ve ekibi
B)-1975 Haberal ve ekibi
C)-1979 Haberal ve ekibi
D)-1988 Fahrettin Aslan ve ekibi
E)-
Soru 26- Bir bireydeki canlı dokuların başka bir bireye vericideki fonksiyonel bütünlüklerini alıcıda da devam ettirebilmesini sağlamak amacıyla nakledilmesine ‘’ organ nakli/Transplantasyon’’ denir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 27- aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-Canlı akraba vericiden alınıp yapılan nakilin hedefi, doku uyuşmazlığı riskini en aza indirmektir
B)-Böbrek transplantasyonlarının beşte biri canlı vericilerdir ve genellikle akrabalardır
C)-Karaciğer segmentleri ve ince bağırsak (ara-sıra) canlı vericilerden nakledilebilir
D)-Hasta için gerekli olan organların beyin ölümü gerçekleşmemiş bireylerden alınması işlemine kadavra verici denir
E)-
Soru 28- Aralarında genetik açıdan benzerlik bulunmayan ,ancak aynı türe ilişkin bireyler arsında yapılan doku ve organ nakli aşağıdakilerden hangisidir
A)-Transplantasyon
B)-Ototransplantasyon
C)-Hemotransplantasyon
D)-Heterotransplantasyon
E)-
Soru 29- Aşağıdakilerden hangisi alıcı ve verici arasındaki genetik ilişkiye göre sınıflamalardan değildir
A)-ototransplantasyon
B)-İzotransplantasyn
C)-Ksenotransplantasyon
D)-Heterotopiktransplantasyon
E)-
Soru 30- Hangisi kadavra vericilerde aranan kriterlerden değildir
A)-Madde bağımlılığı bulunması
B)-Kalp, akciğerve karaciğer gibi organlar için verici ve alıcının hacimsel uyumu olması
C)-Cilt yada primer beyin tümörü dışında herhangi bir kanser öyküsünün olmaması
D)-Beyin ölümünün kesinleşmiş olması ve alınacak organların işlevlerinin normal olması
E)-
Soru 31- Aşağıdakilerden hangisi doku uymu için yapılan immünolojik testlerden değildir
A)-ABO uyumu
B)-HLA(Human Lökosit Antijenleri)
C)-MLC(Mikst Lenfosit Kültürleri)
D)-İmmunosuprasyon uygulama
E)-
Soru 32- Doku rejeksiyonunun önlenmesi için İmmunosuprasyonda kullanılan ilaçlardan değildir
A)-Antiprolatif ajanlar
B)-Siklosporin B
C)-Siklosporin A
D)-FK 506
E)-
Soru 33- HLA(Human Lökosit Antijenleri) Periferal lenfositler,renal tübüler hücrelerve cilt fibroblastları yüzeyinde saptanan ‘’dokular arasındaki benzerlik ‘’ antijenleridir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 34- …………………………Transplantasyondan sonraki bir ila dört hafta içinde görülür ve genellikle hücre ölümüne neden olur. ……………… bırakılan yeri doldurunuz
A)-Greft versus hastalığı
B)-Kronik rejeksiyon
C)-Akut rejeksiyon
D)-Hiper Akut rejeksiyon
E)-
Soru 35- Aşağıdakilerden hangisi Transplantasyon sonrası bakımında Hemşirenin sorumluluklarından değildir
A)-Saatlik yaşam bulguları ve venöz basıncı izlenmeli
B)-Saatlik aldığı –çıkardığı sıvı izlemi yapılmalı
C)-Cerrahi alanında kızarıklık,morarma,abdominal gerginliğin artması,şok bulguları, yaşam bulgularında değişiklik yönünden izlenmeli
D)-Hastada kaygıya bağlı kalp hızı, kan basıncı,solunum sayısında artış gibi bulguları: ger kaçma,kaçınma,aşırı irritabilite gibi psikolojik sorunlar gözlenmelidir
E)-
Soru 36- Aşağıdakilerden hangisi Taburculuk eğitiminde yapılmaz
A)-Kronik Steroid alımına bağlı aydede yüz,kilo artışı konusunda bilgilendirme
B)-Dikkatsiz diyetin şişmanlık,Hipertansiyona,Glikoz İnteloransına ve eklemlerde ağrıya neden olacağı anlatılmalı
C)-kronik Steroid alan hastalarda 6-12 haftada bir Göz muayenesi olması sağlanmalıdır
D)-Her gün IV ve diğer enjeksiyon giriş yerleri, mukoz membran ,Rektum, Vagina,deride kesik
E)-

Toplam Soru Miktarı: 36