3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI II
HEMŞİRELİK BAKIM II 13 ÜNİTE

Soru 1- Beyin travmalarına sebep olan birinci yaralanmalar aşağıda verilmiştir.hangisi bunlardan biri değildir
A)-travmaya bağlı kan damarlarında yırtılma
B)-kontizyon
C)-laserasyon
D)-akselerasyon
E)-ülserayon
Soru 2- Beyin travmalarında ikinci yaralanmaya genellikle aşağıdakilerden hangisi sebep olmaktadır
A)-deselerasyon
B)-penetrasyon
C)-serebral ödem
D)-hipertansiyon
E)-taşikardi
Soru 3- KİBA’nın kontrolünde hemşirelik girişimleri sıralandığında aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir
A)-yatak başı istek üzerine yükseltilir
B)-servikal bölge ve başın nötral düzeyde kalması sağlanır
C)-vasalva manevrasını önlemek üzere tedbir alınır
D)-normal beden sıcaklığı düşürülür
E)-aldığı çıkardığı sıvı takibi yapılır
Soru 4- Serebral anevrizmaların teşhisinde hangi görüntüleme tekniği kullanılır
A)-ultrason
B)-MR
C)-Röntgen
D)-BT
E)-PET
Soru 5- KİBA kontrolünde parsiyel oksijen basıncı ne olmalıdır
A)-Pa(O2)>80
B)-Pa(O2)<90
C)-Pa(O2)>90
D)-Pa(O2)<80
E)-hiçbiri
Soru 6- Rüptüre olmayan serebral anevrizmalı hasta bireyin başı kaç derece yükseltilir
A)-45-50 derece
B)-30-45 derece
C)-25-30 derece
D)-45-60 derece
E)-90 derece
Soru 7- Beyin tümörlerinde hemşirelik girişimleri olarak aşağıdakilerden hangileri planlanır? I-öz bakım eksikliğinin giderilmesi II-beslenmenin iyileştirilmesi III-anksiyetenin giderilmesi IV-ailesel destek V-beden ısısının takibi
A)-yalnız I
B)-yalnız II
C)-II- III
D)-I-II-III-IV
E)-III-IV-V
Soru 8- Servikal diskektomili hastada Cerrahi girişime bağlı hemşirelik tanıları aşağıdakilerden hangisidir
A)-idrar retansiyonu
B)-boynun yanlış kullanımına bağlı öz bakım eksikliği
C)-yaşam şeklinin değişimine bağlı uyku düzeninde bozulma
D)-hepsi
E)-hiçbiri
Soru 9- Omurilik yaralanmalarında olası komplikasyonlar aşağıdakilerden hangisidir
A)-tromboflebit
B)-hypotansiyon
C)-mesane sistansiyonu
D)-kardiyojenik şok
E)-anevrizma
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi kafa travmalarında acil tanınalama bulgularından biri olan yüzeyel buğulardan değildir
A)-saçlı deri laserasyonları
B)-kafa tasında kırık yada çökme
C)-yüzde çürük yada kontüzyonlar
D)-rakum gözler
E)-saçlı deride seberoit dermatit
Soru 11- kafa travmalarında solunumsal bulgu değerlendirmesi yaparken aşağıdakilerden hangisi dikkate almamalıyız
A)-oksijen saturasyonunda artma
B)-pulmoner ödem
C)-cheyne-stokes solunum
D)-santral nörojenik hipervantilasyon
E)-oksijen saturasyonunda düşme
Soru 12- Kafa travmasında Glasgow Koma Skalasına göre aşağıdaki puanlamalardan hangisi doğrudur
A)-Hafif ( 13 – 15 Puan )
B)-Orta (7 – 9 Puan )
C)-Ciddi ( 2 – 5 Puan)
D)-Hafif ( 9 – 12 Puan )
E)-Orta ( 8 – 10 Puan )
Soru 13- Beynin travmaya bağlı yaralanmadan saatler ve hatta günler sonra ortaya çıkan hasarı hangisidir
A)-Birincil yaralanma
B)-İkincil yaralanma
C)-Üçüncül yaralanma
D)-Dördüncül yaralanma
E)-Beşincil yaralanma
Soru 14- Ameliyat öncesi omurilik tümörlü hastada hemşire hangi sonuçları tanımlamalıdır
A)-Solunum sorunları
B)-Kas kaybı
C)-Güçsüzlük
D)-Hepsi
E)-Bağırsak ve mesane işlev bozukluğu
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi kafa ve beyin yaralanmalarında cerrahi girişim hedefidir
A)-Pıhtının boşaltılması
B)-Çöken kafatası kırığı debridmanı
C)-Lasere kafa derisinin dikilmesi
D)-Kırık parçasının yükseltilmesi
E)-Hepsi
Soru 16- Servikal Disk hernisinde ağrı nerededir
A)-Ayaklarda
B)-Üst eksremitelerde ve baş bölgesinde
C)-Kollarda
D)-El parmaklarında
E)-Hepsi
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi beyin metastazı olan hastada hemşirelik tanısı değildir
A)-Dispne
B)-Kabızlık
C)-Akut ağrı
D)-Sıvı volüm eksikliği
E)-Kilo artışı
Soru 18- Rüptüre olmayan Serebral Anevrizmalı hastada yatak başı kaç derece yükseltilir
A)-Yatak başı yükseltilmez
B)-30 – 45 $ yükseltilir
C)-50 – 60 $ yükseltilir
D)-180 $ yükseltilir
E)-190 derece yükseltilir
Soru 19- Beyin ölümünün klinik muayenesinde 3 önemli bulgu Koma , Beyin Sapı Reflekslerinin Kaybı ve Apne’dir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 20- Normal kafa içi basınç (KİB) 0 – 20 mmHg’dir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 21- Aşağıdakilerden hangisi disk hernisi açısından yanlıştır
A)-L4 – L5 seviyesinde çıkar
B)-Pupiller genişlemiştir
C)-Duyusal bozukluklar görülebilir
D)-Motor bozukluk izlenir
E)-L5 – S1 aralığında sıktır

Toplam Soru Miktarı: 21