3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI II
HEMŞİRELİK BAKIM II 11 ÜNİTE

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi karaciğer kanserlerinde tedavi yöntemidir
A)-Cerrahi Rezeksiyon
B)-Karaciğer Nakli
C)-Aplatif Tedavi
D)-Kemoterapi – Radyoterapi
E)-Hepsi
Soru 2- Günde kaç ml. kadar safra üretilir
A)-300 - 500 ml
B)-500 - 1500 ml
C)-1500 -2000 ml
D)-200 – 400 ml
E)-2500 ml
Soru 3- Karaciğerde kan akımının yoğun olması ve çeşitli organların venöz kanının karaciğerlerde toplanması nedeniyle, karaciğerde, primer kaynaklı kanserden çok metastatik kanserler görülmektedir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi karaciğer kanserinin belirti ve bulgularından değildir
A)-Tıkanma Sarılığı
B)-Karında Assit Oluşumu
C)-Abdominal Distansiyon
D)-Serum Bilirubin Düzeyinde Azalma
E)-AFP Düzeyinde Artma
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi sıvı volüm eksikliği ile ilişkilendirilemez
A)-Karaciğer Rezeksiyonu
B)-Drenajdan Kayıplar
C)-Malnütrisyon
D)-Kusma
E)-Oral alımın olmaması
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi kolesterol taşlarının oluşum risk faktörlerindendir
A)-Oral Kontraseptif Kullanımı
B)-Çok Sayıda Gebelik Hikayesi
C)-Obezite ve Çok Yağlı Beslenme
D)-Hipolipidemik İlaç Kullanımı
E)-Hepsi
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi kapalı kolesistektominin avantajlarından değildir
A)-Solunum Komplikasyon Riskinin az olması
B)-Oral Alımın Geç Başlaması
C)-Ameliyat Sonrası Analjezik Gereksiniminin Az Olması
D)-Yatış Süresinin Kısa Olması
E)-Enfeksiyon Riski Taşıyan Uygulamaların Az Olması
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi kolesistektomi sonrası gelişebilecek komplikasyonlardandır
A)-Kanama
B)-Subhepatik Abse
C)-Safra Fistülü
D)-Safra Peritoniti
E)-Hepsi
Soru 9- Karaciğerin diyafragmaya yapışık ve konveks olan yüzüne ne denir
A)-Sulcus venae cavae
B)-Facies visceralis
C)-Facies diyafragmatica
D)-Fossa vesicae felleae
E)-İmpressio renalis
Soru 10- Karaciğere giren yapılar aşağıdakilerden hangileridir? I-Kapı toplardamarı II-Karaciğer atardamarı III-Sinirler IV-Lenf damarları V-Safra kanalları
A)-I-II
B)-I-II-III
C)-I-II-III-IV
D)-I-II-III-IV-V
E)-IV-V
Soru 11- Karaciğerin görevleri nelerdir
A)-Safra yapımı
B)-Karbonhidrat-yağ-vitamin metabolizması
C)-Plazma proteinleri sentezi-Detoksifikasyon
D)-Bağışıklık ve fagositoz
E)-Hepsi
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi safra kesesinin anatomik bölümlerinden değildir
A)-Fundus
B)-Gövde
C)-İnfindibulum
D)-Kuyruk
E)-Boyun
Soru 13- Günde nekadar safra yapılır
A)-500-750 ml
B)-500-1000 ml
C)-500-1500 ml
D)-500-2000 ml
E)-500-2500 ml
Soru 14- Karaciğer kanseri tanı yöntemleri nelerdir
A)-Anamnez
B)-Fizik muayene
C)-Laboratuvar çalışmaları
D)-Görüntüleme çalışmaları
E)-Hepsi
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi karaciğerde primer kaynaklı kanserlerden çok metastatik kanserlerin görülme nedenidir
A)-Kan akımının yoğun ve çeşitli organların venöz kanının karaciğerde toplanması
B)-Karaciğerin büyük bir organ olması
C)-Pıhtılaşma faktörlerinin karaciğerde üretilmesi
D)-Safranın karaciğerde üretilmesi
E)-Hepsi
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi karaciğer cerrahisi sonrası hastaya konulabilecek hemşirelik tanıları arasında yer alır
A)-Akut ağrı
B)-İnfeksiyon riski
C)-Cilt bütünlüğünde bozulma riski
D)-Düşünme sürecinde değişim
E)-Hepsi
Soru 17- Karaciğer kanseri hastada akut ağrının ilişkili olduğu faktörler nelerdir
A)-İnsizyon
B)-Hastada bulunan direnler ve tüpler
C)-Hareketsizlik
D)-İnvaziv girişimler
E)-Hepsi
Soru 18- Karaciğer kanserinde tanı ve tedavi uygulamalarında bilgi sağlayan en çok kullanılan hangisidir
A)-Röntgen
B)-Bilgisayarlı tomografi
C)-Ultrasonografi
D)-Barselona klinik karaciğer sınıflaması
E)-Hiçbiri
Soru 19- Safra kesesinde taş bulunmasına ne denir
A)-Kolesistit
B)-Kolelitiyazis
C)-Akut kalkülöz
D)-Akut akalkülöz
E)-Kolesistektomi
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi kolesterol taşlarının oluşmasında risk faktörleri arasında yer almaz
A)-İleal hastalıklar
B)-Hormon replasman tedavisi
C)-Hemolitik hastalıklar
D)-Hipotiroidizm
E)-Diyabetes mellitus
Soru 21- Safra taşına bağlı bir tıkanıklık olmaksızın gelişen safra kesesinin akut inflamasyonuna ne denir
A)-Akut Kalkülöz
B)-Akut Akalkülöz
C)-Kronik Kalkülöz
D)-Kronik Akalkülöz
E)-Kolesistit
Soru 22- Kolesistektomi nedir
A)-Safra kesesinin inflamasyonu
B)-Safra kanalı maling tümörü
C)-Safra kesesinde taş varlığı
D)-Safra kesesinin çıkarılması
E)-Kolesterol taşlarının oluşumu
Soru 23- Aşağıdakilerden hangisi kolesistektomide hemşirelik tanılarından biri değildir
A)-Akut ağrı
B)-Sıvı volüm eksikliği
C)-ALP değer yüksekliği
D)-İnfeksiyon riski
E)-Travma riski

Toplam Soru Miktarı: 23