3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI II
HEMŞİRELİK BAKIM II 10 ÜNİTE KOLON KANSERİ

Soru 1- Ülseratif kolitin belirtisi aşağıdakilerden hangisidir
A)-kanlı dışkılama ve abdominal ağrı
B)-Sık idrara çıkma
C)-sakrum bölgesinde oluşur
D)-60 lı yaşlarda meydana gelir
E)-
Soru 2- İbs da tedavi hedefleri nelerdir
A)-Bağırsağın dinlendirilmesi
B)-İnflamasyonun kontrol altına alınması
C)-Malnutrisyonun düzeltilmesi
D)-Stresin azaltılması
E)-Hepsi
Soru 3- İntestinal obstrüksiyona neden olan vasküler faktörler nelerdir
A)-Tam tıkanma
B)-Divertükül
C)-Tenesmus
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi kolon kanseri nedenlerindendir
A)-Yaş
B)-Kolarektal adenom ve karsinom varlığı
C)-Çevre ve diyet
D)-İnflamatuar bağırsak hastalığı
E)-Hepsi
Soru 5- İBH’ larda yaralanma riski hemşirelik tanısında hangi girişimler uygulanmaz
A)-stoma izlemi
B)-Komplikasyon izlemi
C)-Diyet düzenlemesi
D)-hiçbiri
E)-
Soru 6- Apandisitin tanılamasında hangi yöntem kullanılmaz
A)-fizik muayene
B)-laboratuvar sonuçları
C)-X-ray filmler
D)-Abdominal ultrason
E)-Cerrahi yöntem
Soru 7- Peritonitte akut ağrının hemşirelik girişimlerinden değildir
A)-Ağrının yeri,tip,şiddeti tanılanır
B)-Analjeziklerin etkinliği izlenir
C)-Hastaya fawler yada semi fawler pozisyonu verilir
D)-Kontrollü pca uygulanır
E)-Hastalığın nedeni araştırılır
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi kolon ve rektum kanserinin gelişiminde rol oynayan risk faktörlerinden değildir
A)-Yaş
B)-Kolearektal adenom ve karsinom varlığı
C)-Familyal krv varlığı
D)-Çevre ve diyetle ilgili faktörler
E)-Tenesmus
Soru 9- Kolon divertükülü olan hastaların bakım amaçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir
A)-İdrar miktarını gözlemek,kayıt yapmak
B)-İntestinal kanalın istirahatini sağlamak
C)-Hastanın pozisyonuna dikkat etmek
D)-Hastayı güç solunum açısından değerlendirmek
E)-
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi hemoroid komplikasyonları arasında yeralmaz
A)-Strangülasyon
B)-Tromboz
C)-Perinal fistül
D)-Kanama
E)-Strangülasyonda şiddetli ağrı
Soru 11- Kolon kanserleri rektum kanserleri ile birlikte ele alındıklarında en sık yerleşim yeri aşağıdakilerden hangisidir
A)-Transvers kolon
B)-Rektosigmoid bölge
C)-Çekum
D)-Asendan kolon
E)-Desandan kolon
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi intestinal obsturukta hemsirelik girişlerinden değildir
A)-Yasam bulguları izlenmeli
B)-Saatlik idrar miktarı 40ml altına düşerse hekime haber verilir
C)-Aneljezikler verilmelidir
D)-ziyaret kısıtlanır
E)-Sıvı volüm eksikligi yönünden gözlenmelidir
Soru 13- Kolon divertikülu olan hastaların bakım amaçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir
A)-idrar miktarını gözlenmeli kayıt edilmelidir. intestinal
B)-kanal istirahatini sağlamak
C)-Hastanın pozisyonuna dikkat etmek
D)-Hastayi güç solunum açısıdan değerlendirmeli
E)-Hastanin iyi beslenmesini sağlamak
Soru 14- Kolon kanserleri rektum kanserleri ile birlikte ele alındıklarında en sık yerleşim yeri aşağıdakilerden hangisidir
A)-Transvers kolon
B)-Rektosigmoid bölge
C)-Cekum
D)-Asendon kolon
E)-Desandon
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi hemoroid komplikasyonları arasında yer almaz
A)-Strangulas
B)-Tromboz
C)-perianal fistül
D)-Kanama
E)-Strangulasyonda şiddetli ağrı
Soru 16- Çekum kalın bağırsağın ilk parçasıdır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi akut apendisitli hasta için hemsirelik bakımı için uygun değildir
A)-aldığı çıkardığı dengesi izlenir
B)-Ameliyat öncesi infeksiyon riskini azaltmak için. antibiyotik uygulanır
C)-yasam bulguları düzenli izlenir
D)-Ameliyat ön cesi lavman yada laksatif verilmesi
E)-sıvı elektrolit dengesi sürdürülür.Direktif edilen Iv sıvı uygulanır
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi kolostomili hastaya verilecek eğitimler arasında yer almaz
A)-Torba değişimi
B)-sivi kısıtlanması
C)-Duş yapması
D)-Komplikasyonlari tanıma
E)-Cilt bakımı
Soru 19- ileostomili bir hastanın ameliyat sonrası gaz çıkışı peristaltizimin geri döndüğünü gösterir
A)-Dogru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 20- inflamatuar bağırsak hastalıklarına hangi hastalıklar girer
A)-Chorn hastalığı yada ülseratif kolit
B)-Noropatikosteoartopati
C)-Caisson hastalığı
D)-Dakriyoadenit hastalığı
E)-Vitiligo
Soru 21- Kolon kanserinde Cerrahi tedavi yöntemlerinden hangisi yanlıştır
A)-Cerrahinin amacı kolon lenf bezi tutumu
B)-Erken evre kolon kanserinin primer tedavisidir
C)-Komsu organlarda hastalığı ortadan kaldırma
D)-Nörolojik tanımlama
E)-Lowanterior rezeksiyon subtotal kolektomi uygulanır

Toplam Soru Miktarı: 21