3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI II
HEMŞİRELİK BAKIM II 1 ÜNİTE (b)

Soru 1- İnfeksiyon zincirini tamamlayan halkalar aşağıdakilerden hangisidir
A)-İnfeksiyon etkeni
B)-Kaynak,çıkış kapısı
C)-Taşınma yolu,giriş kapısı
D)-Hepsi
E)-
Soru 2- Konakçıya giriş yolları aşağıdakilerden hangisidir
A)-Solunum,sindirim
B)-Genital yol,plesanta,invaziv işlemler
C)-Deri ve mukoza çatlakları
D)-Hepsi
E)-
Soru 3- Patojen etkene sahip bir ajanın konakçıya uygun yol,sayı ve koşullarda girmesi,toksin/zararlı madde oluşturması,dokular üzerinde zedeleyici olması ve konakçının ajana -toksinlere karşı gösterdiği tepkiye dinamik yanıta.....denir.Boşluğa uygun gelen terimi koyunuz
A)-İnfeksiyon
B)-Kaynak
C)-Konakçı
D)-Etken
E)-
Soru 4- Cerrahi infeksiyon belirtilerinden sistemik belirti özelliği göstermeyen aşağıdakilerden hangisidir
A)-Ateş,baş ağrısı
B)-Bulantı-kusma
C)-İmmobilizasyon
D)-Genel durumda bozulma
E)-
Soru 5- Cerrahi infeksiyonun lokal belirtileri aşağıdakilerden hangisidir
A)-Rubor(kızarıklık)dolor(ağrı)
B)-Tümör(şişlik)color(sıcaklık)
C)-İmmobilizasyon
D)-Hepsi
E)-
Soru 6- Kontaminasyon derecesine göre cerrahi yaraların sınıflandırlması durumunda aşağıdakilerden hangisi bu sınıfa uygun değildir
A)-Temiz-temiz kontamine
B)-Temiz-kirli kontamine
C)-Kontamine
D)-Kirli-infekte
E)-
Soru 7- En etkili tedavi bakım yöntemleri aşağıdakilerden hangisidir
A)-Hepsi
B)-Hiberbarik O2 tedavisi,hijyenik gereksinimlerin karşılanması
C)-Beslenmenin sürdürülmesi,psikolojik destek
D)-Antibakteriyel tedavi, yara bakımı
E)-
Soru 8- Bedene girdikten sonraki 7-8 gün içinde hastalık tablosunu oluşturan C. Tetani bakterisinin kontaminasyonu sonucu ortaya çıkan akut toksemik bir klostridium infeksiyonu olan genelde parçalanmış nekroz dokular,yabancı cisim varlığı,kemik kırıkları,mermi şarompel parçaları,taş toprak vb.kirli yaraların ortam oluşturduğu infeksiyona ne denir
A)-Klostridiyal Miyonekroz(gazlı gangren)
B)-Tetenoz
C)-Hidrodenit
D)-Toksemi
E)-
Soru 9- İnfeksiyon hastalıklarına bağlı hemşirelik yönetiminde en önemli unsurlar aşağıdakilerden hangisidir
A)-Önleme
B)-Sağlığı yükseltme
C)-Hepsi
D)-Koruma
E)-
Soru 10- Hemşirelik tanı ve girişimlerden infeksiyon riskinde uygulanan yöntemlerden hangisi bu girişimlerden değildir
A)-Hemşirelerin el yıkama tekniği kullanmaları önemlidir
B)-Ziyaretçilerin hasta odasına girmeden önce koruyucu giysiler giymesi sağlanır
C)-İnfeksiyonu olan hastayla ilgili tüm çalışanlar bilgilendirilir
D)-İnfeksiyon şüphesi olan yada infeksiyonu olan hastalar normal odaya alınır
E)-
Soru 11- Tetonoz da yaşam şansı yönünden öncelikli tedavi bakımın yüksek tutulduğu durum hangisidir
A)-Kramp nöbetine bağlı solunum sisteminin öncelikli olması
B)-Beslenmenin en üst düzeyde sağlanması
C)-Güvenli,loş,sessiz sakin,uyarı kontrollü çevre sağlanılması
D)-Önerilen tıbbi tedavinin sağlanması
E)-
Soru 12- Opistetanus nedir
A)-Çiğneme adalelerinin spazm ile çene kilitlenmesi oluşturduğu durum
B)-Fasiyal sinir dallarının uyardığı kramplarda yüzde sırıtma biçimindeki ifade
C)-Kramp nöbetlerinde bedenin yay gibi baş,sakrum,topuklar ile yatağa temasına
D)-Koltukaltı ve kasık bölgesinin ter bezlerinin infeksiyonu
E)-
Soru 13- Bireye özgü (intrinsik) faktörlerden aşağıdakilerden hangisi bu duruma girmez
A)-Yaş
B)-Kötü beslenme
C)-Hastanede kalış süresi
D)-Arteriyel oksijen basıncı
E)-
Soru 14- Dış kaynaklı (ekstrinsik)faktörlerden hangisi değildir
A)-Steroid ve immunosupratif ilaç kullanımı
B)-Perioperatif kan transfüzyonu
C)-Tedavi-bakım sürecinde kullanılan araç ve gereçler
D)-Cilt bütünlüğünün bozulması
E)-
Soru 15- Cerrahi alan infeksiyonlarına en çok neden olan mikroorganizma grubu aşağıdakilerden hangisidir
A)-Viral enfeksiyon
B)-Staphylococcus aureus
C)-Koagülaz pozitif stafilakoklar
D)-Streptokok enfeksiyonu
E)-
Soru 16- Cerrahi alan infeksiyonunu tanımı aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir
A)-Hastaneye yattıktan sonraki ilk 7-14 gün içinde oluşan infeksiyon
B)-Çevre,hijyen alışkanlıkları stres,kötü beslenme alışkanlıkları faktörleriyle gelişen yaşam boyu devam eden enfeksiyon
C)-Hastaneden çıktıktan sonra gelişen 10-14 süre içinde ateş,döküntü vs.ile başlıyan enfeksiyon
D)-Ameliyatı takip eden ilk 30 gün içinde kesi yerinde,cerrahi girişimde bulunulan veya girişim esnasında manipüle edilen organ veya boşluklarda gelişen infeksiyon
E)-
Soru 17- Derin ve yüzeyel insizyonel cerrahi alan infeksiyonları kaç bölüme ayrılır
A)-1
B)-2
C)-4
D)-3
E)-
Soru 18- İnfeksiyonun oluşum zamanı kriteri Cerrahi işlem sonrası kaç gün içinde çıkmaktadır
A)-30-90
B)-20-30
C)-10-20
D)-30-60
E)-
Soru 19- Cerrahi alan infeksiyonlarında bireye özgü yaş faktöründe en sık görülen hangi kriterler baz alınır
A)-Ergenlik-40 yaş
B)-Bebeklik-ergenlik
C)-Çocukluk-30 yaş üstü
D)-1 yaş altı çocuklar-65 yaş üzeri yaşlılar
E)-
Soru 20- İnfeksiyon etkeninin özellikleri aşağıdakilerden hangisidir
A)-Etkenin organizma tarafından belirli bir oranda alınmış olması,
B)-İmmün sistemin zayıflaması
C)-Etkenin organizmaya etkin olabileceği yoldan girmesi
D)-Hepsi
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20