3   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI II
HEMŞİRELİK BAKIM II FİNAL 2019

Soru 1- Meme Ca en fazla memenin hangi alanında görülür
A)-üst dış kadran
B)-üst iç kadran
C)-alt dış kadran
D)-alt iç kadran
E)-aksilla ve pektoral kaslar
Soru 2- Ameliyat sonrası 2-3 günde peristaltik hareketlerin gelmesi beklenir? Aşağıdakilerden hangisinde ameliyattan sonra bağırsak hareketlerinin gelmesi beklenir
A)-1-2gün
B)-2-3gün
C)-3-5gün
D)-4-5gün
E)-3-4gün
Soru 3- Mide Ca rol oynayan etken mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir
A)-infulanza
B)-taze meyve sebze
C)-herpes simpleks
D)-helicopyoleri bakteri
E)-diyet ve beslenme
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi cerrahi infeksiyonun sistemik belirtisi değildir
A)-halsizlik
B)-immobilizasyon
C)-ateş
D)-bulantı kusma
E)-baş ağrısı
Soru 5- Karaciğer ameliyatlı bir hastanın bakımında hangisi uygulanmaz
A)-prone pozisyonunda istirahat
B)-katater ve drenajlar safra sızıntısı yönünden izlenmeli, drenajdan gelen miktar kontrol edilmelidir
C)-Sıvı volümünü değerlendirmek amacıyla, santral venöz basınç ölçümü (SVB) yapılmalı
D)-aneljezik uygulama
E)-yaşam bulguları takip edilmeli
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi üriner sistem taşlarının açık cerrahi olmadan tedavisinde uygulanan nin invaziv bir tedavi şekildir
A)-açık perkütan uygulamaları
B)-laparoskopik uygulamalar
C)-ESWL
D)-Şok dalgalarıyla taş kırma (SWL)
E)-
Soru 7- Çeşitli ilaçlar kimyasal maddeler aşı solüsyonları yiyecek içecekler ve böcek ısırmaları gibi duyarlılık oluşturan şok türüdür
A)-anaflaktik
B)-obstriktüf
C)-distrübitif
D)-kardiyojenik
E)-hiçbiri
Soru 8- Gangrenli ekstremite ampütasyon ameliyatları, travmatik yaralar, vasküler ayaz ve basınç ülserleri gibi kronik yaraları extremite amputasyon ve açık eklem redüksiyonları yara debrimanı gibi yara tipleri aşağıdakilerden hangi gruba girer
A)-temiz
B)-temiz-kontamine
C)-kontamine
D)-enfekte
E)-kirli-enfekte
Soru 9- Hastanın ameliyathaneye girmesiyle başlayıp yoğun bakım veya servis yatağına gönderilmesine kadar geçen süre hangisidir
A)-ameliyat sonrası dönem
B)-ameliyat sırası dönem
C)-ameliyat öncesi
D)-yoğun bakım
E)-
Soru 10- Kolerektal kanserli hastanın beslenmesinde hangisi tavsiye edilmez
A)-lifsiz gıdalar tüketmek
B)-taze meyve ve sebzeler
C)-kalsiyum ve D vitamini
D)-obezitenin kontrolü
E)-yağlı ve proteinden zengin bir diyet
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi ameliyat öncesi dönemde hastaya verilen eğitim konularından değildir
A)-katater bakımı
B)-Spirometre (Triflow) ile Solunum Egzersizi
C)-Ayak bacak egzersizleri
D)-ameliyat hakkında bilgilendirme
E)-
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi doku rezeksiyonu önlenmesi nedeniyle immün sistem baskılama yöntemidir
A)-vücudun irrigasyonu
B)-solenektomi
C)-timuktomi
D)-rediküloendotelyal sistem blokajı
E)-
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi anal kanal yüzeyindeki sıklıkla arka duvardaki yırtık ve ülserasyonlardır
A)-anal fissür
B)-anal fistül
C)-hemoroid
D)-anorektal abse
E)-pilonidal kist
Soru 14- Penetre göğüs travması aşağıdakilerden hangisidir
A)-motor kazası
B)-ok saplanması
C)-düşme
D)-trafik kazası
E)-
Soru 15- Akciğer kanserinde , tümörün ulaşılabilir ve cerrahiye uygun yerde olmasına rağmen cerrahi yöntemleri aşağıdakilerden hangisinde uygulanmaz
A)-radyoterapinin tedavi unsuru olarak kullanılması
B)-kemoterapi ile kitle küçültülerek cerrahi aşamaya geçilmesi
C)-Küçük hücreli akciğer kanserinde
D)-Küçük hücre dışı akciğer kanserinde
E)-

Toplam Soru Miktarı: 15