4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ
HEMŞİRELİK BİLİŞİM VİZE SORULARI (a)

Soru 1- Başka bilgisayarlara ağ üzerinden hizmet üretmek amacıyla yapılandırılmış bilgisayarlara ne ad verilir
A)-Sunucular
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi en eski hemşirelik tanı sistemidir
A)-NANDA
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 3- Hastaların boy uzunluklarının kaydedilerek tablo haline getirilmesine ne ad verilir
A)-Enformasyon
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 4- Bir kurumda karar vermeyi destekleyen veri ya da bilgiyi toplayan, depolayan, düzenleyen ve istenilen formatta dağıtan ilişkili birimler topluluğuna ne ad verilir
A)-Bilgi sistemleri
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 5- Birbirinden uzak mekânlar arasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılarak hemşirelik bakım ve uygulamalarının sunumu, yönetimi ve koordinasyonuna ne ad verilir
A)-Tele hemşirelik
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 6- Bilgisayar terminolojisinde, sistematik erişim imkanı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesine ne ad verilir
A)-Veri tabanı
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 7- Laboratuvar verilerinin detaylı değerlendirilmesi, her bir tetkik için ulusal ve uluslararası bir kimlik oluşturulması ve laboratuvarlar arası bilgi alışverişlerinde ortak bir dil kullanılmasını sağlayan sağlık bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir
A)-LOINC
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Aşağıdaki sağlık bilgi sistemlerinden hangisi Ülkemizde kullanılmamaktadır
A)-COSTAR
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 9- Ülkemizde kullanılmayan sağlık bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir
A)-Birinci Basamak Sağlık Bilgi Sistemleri
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 10- Sağlık hizmetleri ve yönetimle ilgili tüm bilgilerin bütün çalışanların gereksinimlerini giderecek şekilde toplanması, depolanması, işlenmesi, istendiğinde yeniden kullanılması, iletilmesi için bilgisayarların ve iletişim araçlarının kullanılmasını içeren bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir
A)-Hastane Bilgi Sistemleri
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 11- Hematoloji, biyokimya, immünoloji, kan bankası, patoloji, mikrobiyoloji vb bilgileri ve raporlama işlevlerini yapacak şekilde tasarlanan bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir
A)-Laboratuvar Bilgi Sistemleri
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi hastane bilgi sistemleri yapısında yer almayan sistemlerdendir
A)-Aile Hekimliği
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 13- Bilişim teknolojisi açısından bir durum hakkında, birbiriyle henüz bağlantısı kurulmamış bilinenler veya sayısal ortamlarda bulunan ve taşınan sinyallere ne ad verilir
A)-Veri
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi Hemşirelik bilişimi yeterlilikleri açısından belirlenen kategorilerden değildir
A)-Politika geliştirici hemşire
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik bilişimi uygulama standartları arasında yer almaz
A)-Eğitim
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelikte ortak dil kullanımının yararları arasında yer almaz
A)-Hemşireler ve diğer sağlık çalışanları arasında iletişimi zorlaştırmak
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelikte bilişim teknolojilerini kullanım yararlarından birisi değildir
A)-Sağlık bilgisinin paylaşılmaması
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 18- Hemşirelik bilişimi yeterlilikleri içinde hangisi yer almaz
A)-Finansal yönetim (bilgi bilimi, bilgisayar bilimi, bilgi okuryazarlığı, hemşirelik bilimi diğer şıklar)
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi bilişim hemşiresinin rollerinden değildir
A)-Üretici Rolü
B)-
C)-
D)-
E)-
Soru 20- Bireylerin, grupların ve toplumun sağlığını geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla hemşirelik verilerinin paylaşılması, işlenmesi ve yönetilmesi için kullanılan bilgisayar ve bilgi bilimine ne ad verilir
A)-Hemşirelik Bilişimi
B)-
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20