4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ
HEMŞİRELİK BİLİŞİM 9 ÜNİTE OMAHA SİSTEMİ (a)

Soru 1- Sağlık problemlerinin ve problemlerin çözümü için girişimlerin belirlenmesi ve girişim sonuçları ölçülmesi amacıyla geliştirilmiş olup hemşireler ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından uygulama, dökümantasyon ve bilgi yöntemi için kullanılan sistem aşağıdakilerden hangisidir
A)-Sağlık sistemi
B)-Davranış sistemi
C)-Hemşirelik sistemi
D)-Omaha sisteme
E)-Bilgi sistemi
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi Omaha sisteminin ülkemizde kullanım örneklerinden birisi değildir
A)-Evde bakım alanında,akut bakımdan
B)-1. basamak sağlık kurumlarında
C)-Uzun dönem yaşlı bakımında
D)-Taburculuk planlamasında
E)-Acil bakım alanında
Soru 3- Omaha sistemleri hemşireler dışında kimler tarafından kullanılmaz
A)-Fizik tedavi uzmanları
B)-Konuşma ve dil terapistleri
C)-Sosyal çalışmacılar/danışmanlar
D)-Hekimler,diyetisyenler,eczacılar
E)-Öğretmenler
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi Omaha sisteminin bileşenlerindendir
A)-Problem sınıflama listesi
B)-Girişim şeması
C)-Problem değerlendirme ölçeği
D)-Hiçbiri
E)-Hepsi
Soru 5- Birey, aile ya da toplum gruplarının var olan ya da potansiyel sağlık problemlerinin yer aldığı sistematik liste aşağıdakilerden hangisidir
A)-Problem sınıflama listesi
B)-Girişim şeması
C)-Problem değerlendirme ölçeği
D)-Hemşirelik girişimi listesi
E)-Davranış değerlendirme ölçeği
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi problem sınıflama listesindeki alanlardaki belirti ve bulgulardan birisi değildir
A)-Çevresel
B)-Fizyolojik
C)-Psiko-sosyal
D)-Biyolojik
E)-Sağlık davranışları
Soru 7- Omaha sistemi kaç yılında ve kim tarafından geliştirilmiştir
A)-Karen S.Martin 1975
B)-McCloskey ve Bulechek 1987
C)-Nanda 1970
D)-Moorhead,Johnson ve Maas 1991
E)-Hiçbirisi
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi Omaha sisteminde yer alan psiko-sosyal alan konularıyla ilgili hemşirelik problemlerinden değildir
A)-Davranış biçimi
B)-İletişim
C)-İlişkiler
D)-Gelişimsel özellikler
E)-Hemşirelik aktiviteleri
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi çevresel alanda yer alan problemlerden değildir
A)-Gelir
B)-Sanitasyon
C)-Okul
D)-Konut ve yaşanılan mahalle
E)-İş yeri güvenliği problemleri
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi psiko-sosyal alan davranış biçimi ,iletişim ,ilişkiler ve gelişimsel özelliklerle ilgili olan hemşirelik problemini tanımlar
A)-Çevresel alan
B)-Fizyolojik alan
C)-Psiko-sosyal alan
D)-Sağlık davranışları
E)-Hiçbiri
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi psiko-sosyal alanda yer almayan problemlerdendir
A)-Toplum kaynaklarıyla iletişim
B)-Sosyal etkileşim
C)-Rol değişimi ve kişiler arası ilişkiler
D)-Evde yaşlı bakımı
E)-Maneviyat ve ruh sağlığı
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi yaşamın sürekliğini sağlayan vücut fonksiyonları ve süreçler ile ilişkili olan hemşirelik problemlerini tanımlar
A)-Çevresel alan
B)-Fizyolojik alan
C)-Psiko-sosyal alan
D)-Sağlık davranışları
E)-Hiçbiri
Soru 13- Fizyolojik alanda yer almayan problem aşağıdakilerden hangisidir
A)-İşitme, görme, konuşma ve dil
B)-Ağız sağlığı
C)-Vücut bakımı
D)-Bilişsel durum, ağrı , bilinç
E)-Gebelik ve postpartum gibi problemler
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi sağlığın korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesine sağlayan aktivite ürünleri ile ilgili olan hemşirelik problemlerini tanımlar
A)-Çevresel alan
B)-Fizyolojik alan
C)-Psiko-sosyal alan
D)-Sağlık davranışları
E)-Hiçbiri
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi sağlık davranışları alan problemlerinden değildir
A)-Beslenme, uyku ve dinlenme
B)-Fiziksel aktivite, kişisel bakım
C)-Madde kullanımı
D)-Aile planlaması
E)-Alkol, sigara kullanımı
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi Omaha sisteminde girişim şeması bileşenlerinde yer alan yapılardan değildir
A)-Bireye özel bilgi
B)-Kategoriler
C)-Kayıtlar
D)-Girişimler
E)-Hedefler
Soru 17- Ülkemizde omaha sisteminin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi değildir
A)-evde ve yaşlı bakım alanında
B)-birinci basamak sağlık kurumlarında
C)-toplum sağlığı merkezinde
D)-ağız ve diş sağlığı merkezinde
E)-hastane mali bakım da
Soru 18- Omaha sistemi kim tarafından ve hangi tarihte geliştirilmiştir
A)-Virginia Saba 1988
B)-Moorhead Johnsen 1991
C)-Karen S Martin 1975
D)-Nanda 1973
E)-
Soru 19- Omaha sistemi kaç yıldır birinci basamak sağlık kurumunda hemşireler tarafından kullanılmaktadır
A)-10 yıl
B)-40 yıl
C)-2-3 yıl
D)-5 yıl
E)-
Soru 20- Omaha sisteminin 3 ana bileşeninden değildir
A)-problem sınıflaması
B)-girişim şeması
C)-problem değerlendirme
D)-sistemsel sorunlar
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20