4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ
HEMŞİRELİK BİLİŞİM 6 ÜNİTE (b)

Soru 1- Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri topluluğu kaç yılında kurulmuştur
A)-1960
B)-1981
C)-1992
D)-1961
E)-
Soru 2- Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemine göre bilişimin tanımı aşağıdakilerden hangisidir
A)-Bilginin Araştırılması
B)-Bilgisayar Merkezli Araçlarla Bilginin İşlenmesi ile İlgilenen disiplin
C)-Hepsi
D)-
E)-
Soru 3- Hemşirelik Bilişim Sertifikası kaç yılında nerede gerçekleştirilmiştir
A)-1995-Amerika
B)-1995-Kanada
C)-1993-Japonya
D)-1995-İsviçre
E)-
Soru 4- ANA 2008 yılında hemşirelik bilişiminin tanımı nasıl yapılmıştır
A)-Hemşirelik bilimi, bilgisayar ve bilgi biliminin hemşirelik uygulamasında veriyi, enformasyon ve bilgiyi iletmek
B)-Hemşirelik bilimi bilgi bilimini ve uygulama esnasında veriyi iletmek
C)-Hiçbiri
D)-Hepsi
E)-
Soru 5- Hemşirelik Bilişiminin Hemşirelere Katkısı Nedir
A)-Hemşirelere bir perspektif sağlaması
B)-Hemşirelik değer ve inançlarını geliştirmesi
C)-Bilişim alanında hemşirelere temek oluşturması
D)-Hemşirelik bilişimi konusunda eşsiz bilgi birikimi sağlaması
E)-hepsi
Soru 6- ANA Tarafından Hemşireliğin bir Uzmanlık Alanı Olarak Kabul Edilmesi Kaç Yılında Olmuştur
A)-1982
B)-1992
C)-1994
D)-1991
E)-
Soru 7- Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri topluluğuna göre bilişim hemşirelerinin rolü hangisidir
A)-Güvenli Hizmet
B)-Yüksek kaliteli ve hasta merkezli olmak
C)-Destekleyen sağlık bilgi teknolojilerinin belirlenmesi ve değerlendirmesine katkı sağlamak
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 8- Sağlık Bilgi Teknolojilerinin temel amacı bilgisayarların ve yazılımların aracılığıyla sağlık bilgisinin işlenmesi, dönüştürülmesi, saklanması, korunması, iletilmesi ve bu bilgiye güvenli bir biçimde erişilmesini sağlar
A)-DOĞRU
B)-YANLIŞ
C)-
D)-
E)-
Soru 9- Uluslararası tıp bilişim derneği kaç yılında kurulmuş olup amacı nedir
A)-1980 yılında, hemşirelik yetkilerinin ilk seviyesini geliştirmek
B)-1981 yılında hemşirelik yetkilerinin geliştirmek
C)-1983 yılında hemşirelere toplumda bir yer kazandırmak
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 10- Uluslararası tıp bilişim derneğin Hemşirelik Bilişim Çalışma Gurubunun amaçları nelerdir
A)-Hemşirelik bilişimine ilgi duyan hemşireler ve diğer sağlım profosyonelleri arasında işbirliğini güçlendirmek
B)-Hemşirelik bilişiminin, hemşirelik uygulaması, araştırması, yönetimi ve eğitimi alanlarında geliştirmel
C)-Üye ülkelerde hemşirelik bilişiminin gelişimini desteklemek
D)-Hemşirelik bilişimi konusunda kurslar, rehberler ve öneriler geliştirmek
E)-Hepsi
Soru 11- Uluslararası tıp bilişim derneği hemşirelik bilişimi yeterlilikleri açısından, hemşireleri ilerleyen yıllarda kaç kategoride sınıflandırmıştır ? 1) Giriş düzeyinde hemşire 2) Deneyimli hemşire 3) Uzman bilişim hemşire 4) Bilişim yenilikçisi hemşire
A)-1-2-3
B)-1-2-3-4
C)-3-4
D)-2-3
E)-
Soru 12- ANA göre hemşirelik bilişiminin amacı; Nüfusların, toplumların, ailelerin ve bireylerın sağlığını bilginin etkin yönetilerek iletilmesini sağlamak
A)-YANLIŞ
B)-DOĞRU
C)-
D)-
E)-
Soru 13- TIGER Hemşirelik Bilişimi Yeterlilik maddeleri nelerdir
A)-Temel Bilgisayar Yeterlilikleri
B)-Bilgi Okuryazarlığı
C)-Bilgi Yönetimi
D)-Hiçbiri
E)-Hepsi
Soru 14- ANA göre bilişim hemşiresinin görev alanları nelerdir ? 1) Yönetim liderlik 2) Analiz-karar destek 3) Veri bütünlüğü uyum yönetim 4) Konsültasyon 5) Koordinasyon 6) Geliştirme 7) Araştırma ve değerlendirme 8) Politika geliştirme ve savunuculuk 9) Eğitim ve profosyonel gelişim
A)-1-2-3-7
B)-3-4-5-9
C)-5-6-7
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 15- Amerikan hemşireler birliği ana hemşirelik bir değişimini kaç yılında bir uzmanlık alanı olarak kabul etmiştir
A)-1991
B)-1992
C)-1994
D)-1994
E)-1998
Soru 16- bilişim terimi insan oğlunun teknik ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişimi de kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli bir ulusal bir biçimde işlenmesi birim olarak tanımlanır.
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 17- sağlık bilgi ve yönetim sistemleri topluluğu (HIMMS) kaç yılında ve nerede kurulmuştur
A)-Amerika 1961
B)-Avrupa 1962
C)-İngiltere 1967
D)-1968 Almanya
E)-1971 İtalya
Soru 18- Tarihte sağlık hizmetleri alanında bilgisayarların kullanımı kaç yılında başlamıştır
A)-1949
B)-1945
C)-1951
D)-1950
E)-1958
Soru 19- Tıbbi enformatik ve hemşirelik Bilişimi uzmanlıkları hangi tarihte ortaya çıkmıştıra
A)-1970
B)-1972
C)-1980
D)-1990
E)-1992
Soru 20- Yeterlilik ( competency) yeterli olma durumu ya da bir iş yapma gücünü sağlayan özel bilgi beceri gerekli olan özellikler olarak tanımlanmaktadır
A)-Yanlış
B)-Doğru
C)-
D)-
E)-
Soru 21- TIGER in hemşirelik Bilişimi yeterlilik modeli aşağıdakilerden hangisi değildir.
A)-Temel bilgisayar yeterlilikleri
B)-bilgi okur-yazarlığı
C)-bilgi yönetimi
D)-bilişim yeterliliği
E)-hiçbiri
Soru 22- uluslararası tıp bilişim derneği hemşirelik bilişimi çalışma grubu hemşirelik bilişimi yeterlilikleri açısından hemşireleri kaç kategoride sınıflandırmıştır
A)-2
B)-3
C)-4
D)-5
E)-1

Toplam Soru Miktarı: 22