4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ
HEMŞİRELİK BİLİŞİM 5 ÜNİTE

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi bilgi teknolojilerinin kullanıldığı alanlardan değildir
A)-Sağlık bilgilerinin paylaşılması
B)-Sağlık bakım hizmetlerinde kalitenin arttırılması ve maliyetlerin kontrolü
C)-Tedavi ve bakım hizmetlerinin değerlendirilmesi/ölçülmesi
D)-Hastane yönetiminin yürütülmesi
E)-
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi bilgi teknolojilerini kullanarak yapılan tıbbı çalışma, eğitim, iletişim, veri ve bilgi toplama, veri işleme, tıbbi karar verme, bilimsel çözümleme yöntemlerini içeren bilim dalıdır
A)-Hemşirelik bilimi
B)-Tıp bilişimi
C)-Sağlık bilişimi
D)-Bilgi Teknoloji
E)-
Soru 3- Hemşirelik bilişimi kavramı hangi yıllardan itibaren kullanılmaya başlanmıştır
A)-1950
B)-1989
C)-1980
D)-2002
E)-
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik bilişiminin temel kavramlarından değildir
A)-Bilişim
B)-Veri
C)-Enformasyon
D)-Bilgi
E)-
Soru 5- Bir çocuğun boyu düzenli aralıklarla ölçülüp grafik haline getirilirse buna ne ad verilir
A)-Veri
B)-Bilgi
C)-Enformasyon
D)-Sağlık bilişimi
E)-
Soru 6- Sistematik kullanım için düzenlenmiş gerçekler, olaylar, inanışlar ve kurallar topluluğu hangisini ifade eder
A)-Veri
B)-Bilgi
C)-Enformasyon
D)-Hastalık
E)-
Soru 7- Verinin bilgiye dönüştürülmesi sürecinde, hangi aşama gerçekleşmez
A)-Verinin toplanması
B)-Organize edilmesi, özetlenmesi
C)-Bakımın uygulanması
D)-Analiz edilmesi – Sentezlenmesi – Karar verilmesi
E)-
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik bilişimi temel kavramlarından olan enformasyon değildir
A)-Serviste bir ayda oluşan düşme prevelansı
B)-İlk 3 ayda oluşan 1. ve 4. Derecede ülser prevelansı
C)-Bir ayda hemşireler tarafından yapılan girişim kategorileri
D)-Dekübütüs ülser tedavi protokolleri
E)-
Soru 9- Amerikan hemşireler birliği hangi tarihte hemşirelik bilişimini bir uzmanlık alanı olarak tanımlamıştır
A)-1980
B)-1992
C)-2002
D)-1987
E)-
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi 1983 yılında hemşirelik bilimini geliştirmek için kurulmuş uluslararası bir kurumdur
A)-Amerikan hemşireler birliği
B)-Uluslararası Tıp Bilişim Derneği – Hemşirelik Bilişimi Çalışma Grubu
C)-Hemşirelik Bilişimi Kurumu
D)-Hemşirelik Bilgisayar Bilişim Birliği
E)-
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik bilişimini, bilgisayar bilimi ve bilgi bilimini bütünleştiren, hemşirelik uygulamalarında bilgi yönetimi ve iletişimi sağlayan bir uzmanlık alanı olarak tanımlayan kişidir
A)-Staggers ve Thompson
B)-Graves ve Corcoran
C)-Amerikan Hemşireler Birliği
D)-Hemşirelik Bilişim Grubu
E)-
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik bilişiminin amacıdır
A)-Nesnelerle ilgili işlenmiş veri elde etmek
B)-Enformasyon sentezi yapmak
C)-Enformasyon yönetimi ve iletişimini en iyi hale getirmek, birey ve toplumun sağlık durumunu geliştirmek
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi Hemşirelik Bilişimi teknolojilerinin kullanılmasındaki yararlardan değildir
A)-Yasal bir kanıt oluşturması
B)-Verilerin istenen zamanda, istenen yerden izlenilebilmesi
C)-Hasta memnuniyetinin azaltılması
D)-Yapılan tüm hemşirelik uygulamalarının çıktısının alınabilmesi
E)-
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi bilgi teknolojilerinin sağladığı olanaklardan değildir
A)-Sağlık bilgilerinin paylaşılmasına
B)-Sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesine
C)-Hasta/sağlıklı bireyin tedavi ve bakım hizmetlerinin desteklenmesine
D)-Sağlık bakım hizmetlerinde kalitenin arttırılmasına
E)-Sağlık hizmetlerinin maliyetlerinin hesaplanmasına
Soru 15- Bilginin toplanmasını,işlenmesini ve saklanmasını,herhangi bir yere iletilmesini,herhangi bir yerden bu bilgiye erişilmesini elektronik yollarla sağlayan teknoloji bütünüdür
A)-Bilgisayar
B)-Sağlık bilişimi
C)-Bilgi teknolojileri
D)-Tıp bilişimi
E)-Hemşirelik bilişimi
Soru 16- Bilişim kelimesi nezamandan beri tıp kelimesi ile birlikte kullanılmaya başlanmıştır
A)-1970
B)-1950
C)-1990
D)-1980
E)-1920
Soru 17- Bireylerin sağlıklarını geliştirmek ve sağlık bakım hizmetlerini verebilmek için gerekli olan sağlık bilgisinin oluşturulması, paylaşımı ve kullanımını sağlayan kavramlar,yöntemler,beceriler ve araçların oluşturduğu bilim ve mühendislik dalına ne denir
A)-Bilgi teknolojileri
B)-Hemşirelik bilişimi
C)-Toplum sağlığı bilişimi
D)-Sağlık bilişimi
E)-Bilişim
Soru 18- Bilgisayar bilimi aşağıdakilerden hangisini içermez
A)-Veri tabanı araştırması
B)-Bilgi
C)-Bilgisayar donanımı
D)-Yazılım
E)-Network
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi enformasyon kavramı için örnektir
A)-Serviste bir ayda oluşan düşme prevalansı
B)-Yaş
C)-Kalça kırıklarını önlemede kalça pedlerinin etkinliği
D)-Hastanın kilosu
E)-Evde bakım ziyaret sayısı
Soru 20- Aşagıdakilerden hangisi bilgi teknolojilerini sağlık hizmetlerinin önemli bir unsuru yapan özelliklerden değildir
A)-Dünyamızın küresel bir bilgi toplumu olmaktan hızla uzaklaşması
B)-Sağlık sektörünün bilgi ve teknolojinin en yoğun kullanıldığı alanlardan olması
C)-Her bireyin hızlı ve etkin bir tedavi görme hakkının olması
D)-Sağlık /hastalık tedavi bilgilerine kişilerin de kolaylıkla ulaşabilme ihtiyacı
E)-Talep edilen sağlık hizmetinin içeriği ve hizmet kalitesinde beklentinin artması
Soru 21- .----------- kavramı ise bilginin toplanması, saklanması,işlenmesi,erişilmesi ve dağıtılmasına hizmet eden ve karar vermeyi sağlayan yapılardır
A)-Tıp bilişimi
B)-Bilişim sistemleri
C)-Hemşirelik bilişimi
D)-Sağlık teknolojileri
E)-İnovasyon
Soru 22- Hemşirelik disiplini bilişim teknolojilerinden hangi konuda yararlanmaz
A)-Hastanın kuruma başvurmasında
B)-Taburculuk işlemlerinde
C)-Hasta bakım planlarının kayıt edilmesinde
D)-İlaç uygulamalarında
E)-Hastanın tedavi masraflarının hesaplanmasında
Soru 23- Aşağıdakilerden hangisi veri kavramı için bir örnektir
A)-İlk üç ayda oluşan 1-4.derece dekübütüs ülser prevalansı
B)-Bir ayda hemşireler tarafından yapılan girişim kategorileri
C)-Dekübütüs ülser tedavi protokolleri
D)-Yaş
E)-Bir ayda hemşireler tarafından yapılan girişim kategorileri
Soru 24- Belirli sağlık durumları için bakım haritaları protokolleri aşağıdaki kelime ile tanımlanır
A)-Veri
B)-Enformasyon
C)-Bilgelik
D)-Data
E)-Bilgi

Toplam Soru Miktarı: 24