4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ
HEMŞİRELİK BİLİŞİM 4 ÜNİTE (a)

Soru 1- Ülkemizde Aile Hekimliği uygulamasının pilot bölge olarak uygulamaya başlandığı yıl nedi
A)-2002
B)-2003
C)-2004
D)-2005
E)-2006
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan 1. Basamak sağlık kurumları bilgi sistemi yazılımlarının sahip olması gereken alanlar arasında yer almaz
A)- Hasta kayıt/ kabul modülü
B)-Erken tanı ve tedavi hizmetleri
C)-Personel işlemleri modülü
D)- Eczane modülü
E)-Ağız ve Diş Sağlığı modülü
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi hastaneye bilgi sistemlerinin içermesi gereken işlem modülleri arasında yer alır
A)-Stok takip satın alma ve Demirbaş işlemleri modülü
B)-Hemşire Gözlem ve girişim modülü
C)-Ameliyathane modülü
D)-Ağız ve Diş Sağlığı modülü
E)-Hepsi
Soru 4- aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hastane bilgi sistemlerinin sağladığı yararlardan biri hatalı verilmiştir
A)-Sağlık alanında kullanılmak üzere yeni Finans kaynakları bulma
B)-Klinik karar destek sistemleri sayesinde sağlık çalışanlarına yardımcı olma
C)-Kaynakları etkili kullanma
D)-Hasta bakımının kalitesi ve maliyetler hakkında bilgiler sunma
E)-Hastaneler arasında bilgi alışverişi sağlama
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi hastane bilgi sistemleri yapısında yer almayan sistemlerden dır
A)-Yönetim bilgi sistemleri
B)-Muhasebe ve finansal yönetim sistemleri
C)-Karar destek sistemleri
D)-Üretim sistemleri
E)-Hemşirelik bilgi sistemleri
Soru 6- Hastane bilgi sistemlerinin içinde kayıt görüntüleme hasta çıkış sevk ve randevu işlemlerini içeren modül aşağıdakilerden hangisidir
A)-Poliklinik modülü
B)-Hasta kayıt kabul modülü
C)-Laboratuvar modülü
D)-Hemşirelik gözlem modülü
E)-Istatistik ve raporlama işlemleri modülü
Soru 7- Hastaların sağlık sistemine ilk katıldıkları yer aşağıdakilerden hangisidir
A)-1. Basamak sağlık hizmetleri
B)-Ikinci basamak sağlık hizmetleri
C)-3 basamak sağlık hizmetleri
D)-Hepsi
E)-
Soru 8- prinary care servisi aşağıdakilerden hangisini içerir
A)-Koruyucu
B)-Erken tanı
C)-Sağlığın geliştirilmesi
D)-1. Basamak sağlık hizmetleri
E)-Hepsi
Soru 9- Ülkemizde Aile Hekimliği uygulaması 2004 yılında hangi ilde pilot bölge olarak başlamıştır
A)-Ankara
B)-Bursa
C)-Düzce
D)-İzmir
E)-Afyon
Soru 10- Ülkemizde 1. Basamak sağlık hizmetlerinin yapılanmasına ilişkin ilk adım 1961 yılında......... sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi kanunu ile atılmıştır Yukarıdaki boşluğu Hangisi doğru olarak verilmiştir
A)-224 sayılı kanun
B)- 225 sayılı kanun
C)-226 sayılı kanun
D)-234 sayılı kanun
E)-236 sayılı kanun
Soru 11- Ülkemizde sağlık hizmetlerini planlama denetleme görevi....... Bakanlığı na aittir
A)-Sağlık Müdürlüğü
B)-Sağlık Bakanlığı
C)-Maliye Bakanlığı
D)-Emekli Sandığı
E)-
Soru 12- AHBS, 1. Basamak sağlık hizmetlerinin elektronik ortamda kayıt altına alırken veritabanına aktarırken hasta doğrulamada hangisine baz alır
A)-TC kimlik nosu
B)-Ad, soyadı
C)-Ad, soyadı. Baba ad
D)-Ad. Soyadı. Anne soyadı
E)-
Soru 13- HBS çok çeşitli kaynaklardan elde edilen verileri bütünleyen işletim sistemleri Veri tabanları ve yazılım gibi donanımları kullanan sistemlerdir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 14- Sağlıkta dönüşüm programının amacı nedir
A)-Sağlık veri standardizasyonu
B)-Veri analiz desteği
C)-Veri akışının hızlandırılması
D)-Verimliliğin artırılması
E)-Hepsi
Soru 15- Halk Sağlığı bilgi sistemi HSBS ve aile hekimliği bilgi sistemi kullanılmaktadır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 16- Ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetlerinin yapılanmasına ilişkin ilk adım hangi yılda atılmıştır
A)-1961
B)-1955
C)-1966
D)-1945
E)-2003
Soru 17- Türkiye halk sağlığı kurumu hangi yılda kurulmuştur
A)-2011
B)-2003
C)-2013
D)-2010
E)-2012
Soru 18- Sağlıkta dönüşüm programı ile birinci basamağa ilişkin yapılan en küçük reform sağlık ocağı modelinin kaldırılıp ...................uygulamasının getirilmesidir. Boş bırakılan alanı doldurunuz
A)-Aile Hekimliği
B)-Türkiye Halk Sağlığı
C)-Toplum Sağlığı
D)-Ana Çocuk Sağlığı
E)-Okul Sağlığı
Soru 19- Aşağıdakilerin hangisi sağlık bilgi sistemlerinin yaraları arasında değildir
A)-Finansal verimlilik artması
B)-Farklı uzmanlık içeren sağlık ekip üyelerinin etkili koordinasyonu sağlaması
C)-sağlık alanında iş süreçlerinin değişmesi ile sağlık bilgilerinin gizliliği gibi konular önem kazanması
D)-Tıbbi hatalar azalması
E)-Tıbbi bakım süreçlerinde kaliteyi ve verimliliği artırarak etkili kaynak yönetimi sağlamak mümkün olmaması
Soru 20- Aşağıdakilerin hangisi Hastahane Bilgi Sistemlerinin ( HBS ) yararları arasında yer alır
A)-Hastahane Bilgi sistemleri ( HBS ) ile uygulama kalitesi artar , bilgiye erişim hızlanır , karar verme hızı ve güvenirliliği artar
B)-Sağlık maliyetleri azalır , çalışan verimliliği ve hasta memnuniyeti artar
C)-Klinik karar destek sistemleri sayesinde sağlık çalışanlarına yardımcı olur
D)-Kurumlar ve çalışanlar arasında kaliteli iletişim sağlama ve bilimsel araştırmalara destek sağlama
E)-Hepsi

Toplam Soru Miktarı: 20