4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ
HEMŞİRELİK BİLİŞİM 2 ÜNİTE (b)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi bilgi sisteminin yapısını anlamada yardımcı temel unsurlardandır
A)-Girdi birimleri bilgi sistemlerine veri aktarımı sağlayan kart okuyucular
B)-Merkezi işlem birimi
C)-Yazılım
D)-Çıktı Birimleri
E)-Hepsi
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi girdi birimleri sisteminde veri aktarımını sağlayan bilgi sistemini oluşturan donanımlardan biri değildir
A)-Kart okuyucular
B)-Manyetik teypler
C)-Yazılım
D)-Optik okuyucular
E)-Tarayıcılar
Soru 3- I. Verilerin kontrol edilmesi II.Verilerin işlenmesi III. Verilerin saklanması IV. Veri raporlarının çıktı alınması Yukarıdakilerden hangisi merkezi işlem biriminin görevleridir
A)-I ve II
B)-I ve III
C)-II ve III
D)-II ve IV
E)-I,II ve III
Soru 4- Bilgi sistemlerinde bilgisayar donanım parçalarının çalışmasını sağlayan ve kontrol eden komutlar hangisidir
A)-Yazılım
B)-Tarayıcı
C)-Kart okuyucular
D)-Optik okuyucular
E)-Manyetik teypler
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi bilgi üreten kurumlarda verinin ilk girişinin yapılması veya oluşturulmasını sağlayan fonksiyondur
A)-İşletme (processing)
B)-Aktarma (transmission)
C)-Depolama (storage)
D)-Algı (perception)
E)-Geri çağırma (retrievel)
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında kullanılan bilgi sistemlerinde veri toplama ve değerlendirme süreci içinde yer alır
A)-Biyomedikal Bilgi
B)-Biyomedikal Veri
C)-Bilgi tabanı
D)-Veri tabanı
E)-Hepsi
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında kullanılan klinik destek bilgi sistemleri arasında yer almaz
A)-Eczane
B)-Laboratuvar
C)-Aile hekimi
D)-Radyoloji
E)-Hemşire
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi teşhis tedavi sistemleri kapsamında yer alır
A)-Elektronik sağlık kayıt sistemi
B)-Klinik karar destek sistemi
C)-Hemşire bilgi sistemi
D)-Tıbbı görüntüleme ve laboratuvar sistemleri
E)-Hemşire bilgi giriş sistemi
Soru 9- Klinik karar destek sistemleri klinik kararların doğru bir şekilde verilmesinde rol oynar. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-Sağlık bakım sistemlerinin kalitesini artırmak
B)-Sağlık problemlerini erken dönemde tanımlamak
C)-Hemşirelerin iş yükünü artırmak
D)-Sağlık bakım alanında tıbbi hataları önlemek
E)-Yanlış ilaç kullanımını azaltmak
Soru 10- Hemşire bilgi sistemleri nelerdir
A)-hemşire hizmetlerini planlama uygulama ve değerlendirme
B)-hasta izleme ve bakımına destek olma
C)-hemşirelere kara ve destek sağlama
D)-hemşirelik alanında kanıta dayalı uygulamalarda katkı sağlar
E)-hepsi
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi tıbbi görüntü ve depolama sistemlerinden değildir
A)-röntgen
B)-ultrason
C)-MR—BT
D)-Laboratuvar
E)-Mamografi
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi klinik hasta takip sistemlerinden değildir
A)-kan basıncı
B)-oksijen satrasyonu
C)-solunum sayısı
D)-eczane
E)-vücut ısısı
Soru 13- klinik iletişim sistemi sağlık personelinin birbiri arasındaki iletişimi sağlamak için kullanılan sisteme (klinik iletişim sistemi) denir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 14- (Tele Sağlık) birbirinden uzak mekanlar arasındaki bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık bakım hizmetlerinin sunulmasıdır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 15- Tele sağlık hangi hizmetleri nelerdir
A)-Koruyucu bakım ve tüm sağlık hizmetlerini kapsar
B)-Sağlık hizmetlerine uzaktan erişimi sağlar
C)-Tele tıp sağlık hizmetlerini kapsar
D)-Tele hemşirelik hizmetlerini kapsar
E)-Hepsi
Soru 16- Tele tıp bilgi iletişim teknolojileri nelerdir
A)-tıbbi telefon görüşmesi tele konsültasyon
B)-konferanslarda tıbbi video
C)-aile hekiminin hastanın EKG sini merkezdeki bir hastaneye göndermesi
D)-robot aracılığıyla uzaktan ameliyat işlemine kadar sistem uygulamaları
E)-hepsi
Soru 17- Sanal gerçeklik bilgisayar ortamında oluşturulan sanal ortamın doğal ortamla uygulanmasını sağlayan uygulamadır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 18- Akıllı kart üzerinde bilgi saklayabilen ve verilerin güvenliğini sağlayan son yıllarda kullanımı artan kartlar değildir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi Hastane bilgi sistemlerindendir
A)-Hastaneye ait tüm bilgi sistemleri uygulamaları
B)-Yönetimle ilgili tüm bilgiler
C)-Tanı tedavi ve hemşirelik hizmetleri
D)-Tıbbi kayıt, muhasebe personel bilgi
E)-Hepsi
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi Amerikan Ulusal Tıp Enstitüsü’ne göre bir elektronik sağlık/hasta kayıt sisteminin önemli özellikleri arasında yer almaz
A)-Sağlıklı/ Hasta bireyin klinik problemlerini ve sağlık durumunu yansıtmalıdır
B)-Sağlık kayıtlarına herkesin erişimi sağlanmalıdır
C)-Sağlık kayıtlarının gizliliğini, mahremiyetini ve güvenliğini sağlamalıdır
D)-Sağlık Profesyonellerine klinik karar desteği sağlamalıdır
E)-Sağlık kayıtları ihtiyaç duyulan kolay ve pratik bir şekilde oluşturulabilmelidir

Toplam Soru Miktarı: 20