4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ
HEMŞİRELİK BİLİŞİM 12 ÜNİTE E-SAĞLIK TELESAĞLIK TELETIP , TELE HEMŞİRELİK

Soru 1- Tele. sağlık aşağıdakilerden hangisini göstermez. Hastalıkların önlenmesi
A)-Konsültasyon
B)-Eğitim
C)-Telefon hizmetleri
D)-Hiçbiri
E)-Hepsi
Soru 2- Tele. Sağlık araçları sağlık çalışanlarının neleri yapabilmesini olanak sağlar
A)-Meslek taşlar arasında konsültasyon
B)-Hastaların tanı ve işlemi
C)-Tanı görüntülerini incelenmesi
D)-Laboratuar raporları ve yorumları
E)-Hepsi
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi tele sağlık araçları sağlık çalışanlarının yapabilmesini olanak sağlamaz
A)-Sağlık eğitimi
B)-Sağlık bakımından harcamaların artırılması
C)-Bakımın kalitesini artırmak
D)-Hasta kayıtlarının kalitesini artırmak
E)-Bakım koordinasyonunu artırmak
Soru 4- İlk tele sağlık uygulaması ne zaman uygulandı
A)-1964
B)-1984
C)-1954
D)-1974
E)-1994
Soru 5- İlk tele sağlık uygulaması nerede uygulandı
A)-Kanada
B)-Türkiye
C)-Fransa
D)-Omaha
E)-İngiltere
Soru 6- Tele sağlık uygulamalarının başlamasında önemli olduğu düşünülen durumlar nelerdir
A)-Yaşlı nüfusu artması ve bununla birlikte bakım gerektiren Kronik hastalıkların atması
B)-Sağlık insan gücü yetersizliği
C)-Hastane, Yatak sayısı yetersizliği ve hizmet sunumundaki eşitsizlik
D)-Bakim-tedavi maliyetlerin artması
E)-Hepsi
Soru 7- İletişim teknolojileri kullanılarak hastaların sağlık durumu hakkında bilgi edinme, bakımını sağlama, hasta ayıtımı gibi uygulamaları içeren faaliyetlere ne denir
A)-Tele sağlık
B)-Tele tıp
C)-Tele hemşirelik
D)-Tele text
E)-Hiçbiri
Soru 8- Tıbbi bakımın verilmesinde bilgisayar ve telekomunikasyonun kullanılmasına ne denir
A)-e-bakim
B)-e-sağlık
C)-e-tıp
D)-Tele kardiyoloji
E)-tele konsültasyon
Soru 9- Sağlığı geliştirmek için telekomunikasyon sistemlerinin kullanılmasına ne denir
A)-Tele evde bakım
B)-Tele patoloji
C)-Tele psikiyatri
D)-Tele önleme
E)-Tele izleme
Soru 10- Klinik bakımda otomasyonun kullanılmasının yanı sıra sağlık bilgisi, ürünler ve hizmetlerde cevrim içi uygulamaların kullanılmasına ne denir
A)-e-bakim
B)-e-sağlık
C)-e-tıp
D)-Tele kardiyoloji
E)-Tele izlem
Soru 11- Tele sağlık uygulamalarının alanları nelerdir
A)-Uzaktan eğitimi
B)-Araştırma
C)-Veri yönetimi
D)-Acil durumlar
E)-Hepsi
Soru 12- Tele sağlık uygulamalarında veri türleri nelerdir
A)-Text
B)-Görüntü
C)-Video
D)-Ses
E)-Hepsi
Soru 13- Tele sağlık uygulama yöntemleri nelerdir
A)-Asenkron iletim
B)-Interaktif iletim
C)-Hibrit yöntem
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 14- Tele hemşirelik kapsamında hastaya yapılabilecek uygulamalar aşağıdakilerden hangisidir
A)-Teletriyaj
B)-Tele evde bakım
C)-Tele bakım hemşireliği
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 15- Verilerin gönderildiği anda incelenip işlenmesine olanak tanıyan yöntem hangi tele sağlık yöntemidir
A)-İnteraktif iletim
B)-Asenkron iletim
C)-Analog gönderim
D)-Veri yönetimi
E)-Hiçbiri
Soru 16- Uzun mesafelerde sağlık hizmet sunulması, hastane ve sağlık profesyonellerinin eğitilmesi, halk sağlığı ve sağlık yönetimini desteklemesi için elektronik bilgi ve telekomünikasyon teknolojilerin kullanılması,nedir
A)-Telesağlık
B)-Teletıp
C)-Telehemşirelik
D)-Telekonsültasyon
E)-Telepatoloji
Soru 17- Telesağlığın sağlık çalışanlarında sağladığı olanaklardan değildir
A)-Meslektaşlar arasında konsültasyon
B)-Hastaların tanı ve izlenimi
C)-Kronik hastalığı olan bireylerin hastane ziyaretlerinin sayısını azaltmak
D)-Sağlık bakım harcamalarını arttırmak
E)-Sağlık eğitimi
Soru 18- Birbirinden uzak mesafeler arasında bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak, tanı –tedavi,önleyici hizmetler araştırma , değerlendirme, sürekli eğitim amaçlarına yönelik, bireylerin ve toplumların sağlığını iyileştirme amacını taşıyan sağlık hizmeti sunumu nedir
A)-Telesağlık
B)-E-sağlık
C)-Teletıp
D)-Telehemşirelik
E)-bakım
Soru 19- Hasta bakımını geliştirmek için hemşirelikte iletişim teknolojilerinin kullanılmasıdır,olarak tanımlayan kimdir
A)-ANA
B)-NANDA
C)-OMAHA
D)-SNOMED
E)-ICN
Soru 20- Hemşirenin,bireyin sağlık sorununu saptayıp gerekli kaynaklara yönlendirmesi hangi uygulamadır
A)-Telekardiyoloji
B)-Teletriyaj
C)-Teletriyaj
D)-Teleizlem
E)-E-tıp
Soru 21- İki sağlık çalışanı yada sağlık çalışanı ve hasta arasında videokonferans nedir
A)-Telekonsültasyon
B)-Teleizlem
C)-Teleterapi
D)-Telebakım
E)-Teletıp
Soru 22- Klinik bakımda otomasyonun kullanılmasının yanı sıra sağlık bilgisi, ürünler ve hizmetlerde çevrimiçi uygulamaların kullanılması nedir
A)-E-sağlık
B)-E-bakım
C)-E-tıp
D)-Teleevde bakım
E)-Teleizlem
Soru 23- Türkiye’de telesağlık uygulamaları hangi yıllarda konuşulmaya başlanmıştır
A)-2006
B)-2007
C)-2008
D)-2000
E)-2013
Soru 24- Hangisi telesağlık uygulamalarının başlamasının nedeni değildir
A)-Yaşlı nüfusun artması
B)-Sürekli bakım gerektiren kronik hastalıklarda artış
C)-Bakım-tedavi maliyetlerinin azalması
D)-Sağlık insan gücü yetersizliği
E)-Hastane yatak sayısı yetersizliği
Soru 25- Hangisi telesağlık uygulamalarının yararlarından değildir
A)-Sağlık bakımı sunanlar ile alanlar arasında pasif bir etkileşim olur
B)-B akımın süreklilği sağlanır
C)-B akım kalitesi artar
D)-Sağlık kayıtlarının kalitesi artar
E)-Sağlık çalışanları arasında iş birliği sağlanır
Soru 26- Gemi, uzay mekiği, uçak gibi araçlar ile cezaevi vb. kısıtlı alanlarda bulunanlar için her türlü tıbbi destek ve bakımın sağlanmsı , hangi uygulamadır
A)-Uzaktan tedavi
B)-Uzaktan tanı
C)-Tıbbi bakım
D)-Uzaktan eğitim
E)-Uzaktan bakım ve uygulamalar
Soru 27- Kilo kontrolü, egzersiz vb proğramlar hangi uygulamadır
A)-Tanı
B)-Sağlığı geliştirme ve hastalıkların önlenmesi
C)-Tedavi
D)-Araştırma
E)-Hasta izlemi
Soru 28- Sürekli izlem gerektiren kronik hastalıkların yönetiminde evde takip sistemleri aracılığı ile hastalar yakından izlenip gerektiğinde müdahale edilebir,hangi uygulamadır
A)-Evde bakım
B)-Uzaktan bakım ve uygulamalar
C)-Tıbbi takip ve uygulamalar
D)-Tedavi
E)-Acil durumlar
Soru 29- Telesağlıkta gönderilen bilgiler alıcı tarafından saklanır ve bu bilgiler gönderme anında değil ileriki bir zamanda bakılır, hangi uygulamadır
A)-Hibrit yöntem
B)-İnteraktif yöntem
C)-Video
D)-Asenkron iletim
E)-Görüntü
Soru 30- Verilerin gönderildiği anda incelenip işlenmesi,çevrim içi işlem süreci , hangi uygulamadır
A)-Asenkron iletim
B)-Hibrit yöntem
C)-Text-yazılı kayıt
D)-Görüntü
E)-İnteraktif iletim
Soru 31- Hangisi telesağlık ugulamaları için gereklidir
A)-İnasan kaynakları
B)-Donanım
C)-İletişim alt yapısı
D)-Yaziılm
E)-Hepsi

Toplam Soru Miktarı: 31