4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ
HEMŞİRELİK BİLİŞİM 11 ÜNİTE OMAHA SİSTEMİNE TEMELLENEN BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Soru 1- Naghtingale Notları programının kullanımı için hangi web tarayıcısının kullanımı tavsiye edilir
A)-Mozilla Firefox
B)-Google Chrome
C)-Internet Explorer
D)-Opera
E)-Cibrowser
Soru 2- Naghtingale notları programını kullanırken: Bireyin cinsiyeti, iletişim kurduğu dil ya da diller, medeni durum, hizmet aldığı yer, yaşadığı yer, birlikte yaşadığı kişiler, ev halkı sayısı ve eğitim düzeyi bilgisini hangi alana girer ve kaydederiz
A)-İletişim
B)-Alerjik tedaviler
C)-Demografi
D)-Ad ve adres
E)-Tanı
Soru 3- Naghtingale notları programını kullanırken: Bireyin dijital ortamda mevcut tetkik sonuçları, ameliyat raporu, ilaç reçetesi, yara bölgesinin fotoğrafı gibi belgeleri sisteme yüklemek için hangi alanını kullanırız
A)-Taburculuk
B)-Dosyalar
C)-Genel notlar
D)-Sağlık öyküsü
E)-İlaç tedavisi
Soru 4- Naghtingale notları programında; hayati bulgular ve izlemler butonu altında hangi alanı görmeyiz
A)-Hayati bulgular
B)-Gebelik
C)-Ağrı değerlendirme
D)-Bakım planı
E)-Post partum
Soru 5- Naghtingale notları programında bakım planı oluşturulurken, bakım planı sekmesi tıklanır ………….. butonu tıklanarak bireye ait belirlenen problemler eklenir. ………………. Yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır
A)-Bakım planı
B)-Ohama
C)-Kaydet
D)-Hizmet detayları
E)-Yeni problem
Soru 6- Naghtingale notları programında; bakım planı oluştururken, problem tanılandıktan sonra bireyin bu problem ile tanılama, bilgi, davranış ve durum puanları aynı pencerede işaretlenir. Bilgi, davranış ve durum ile ilgili rehber açıklamaları okumak için hangi simge tıklanır
A)- ?
B)- *
C)- &
D)- É
E)- +
Soru 7- Naghtingale notları programında; sağlık öyküsü ekranında hangisi yer almaz
A)-Sigara içme durumu
B)-Alkol alma durumu
C)-Kan basıncı
D)-Kan grubu
E)-Aile bireylerinin önemli hastalıkları
Soru 8- Naghtingale notları programında, bakım planı oluşturulurken izlenen basamaklar değerlendirildiğinde hangi şık akışın dışında kalır? İ. Bakım planı oluşturma İİ. Yeni problem İİİ. Yeni açılan ekranda sarı kalem işareti olan düzenleme IV. Girişim şeması bölümünde yeni girişim bölümü V. Vakaya ilişkin tüm problemler tanılandıktan sonra her birinin detayları işlenir ve bakım planlarının VI.ayrıntıları kaydedilir. Ad ve adres
A)-I
B)-III
C)-V
D)-VI
E)-IV
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi Naghtingale notları programının, kullanıcılara sağladığı imkanlardan biri değildir
A)-Performans değerlendirme
B)-Bütçe planlama
C)-Bilimsel araştırma
D)-İnsan gücü planlama
E)-Çalışanın iş yükünü artırma
Soru 10- Nightingale notları programında ilaç tedavisini girmek için ……….. bölümüne tıklamalıyız. …………… yerişne aşagıdakilerden hangisi yazılmalıdır
A)-Yeni ilaç tedavisi
B)-Tanı
C)-Taburculuk
D)-Sağlık öyküsü
E)-Demografi
Soru 11- Ülkemizde 2009 yılında Ohama sistemine dayanan ilk yazılım hangi üniversite tarafından geliştirilmiştir
A)-Namık kemal üniversitesi hemşirelik fakültesi
B)-Florance Nightingale hemşirelik fakültesi
C)-İstanbul üniversitesi hemşirelik fakültesi
D)-Selçuk üniversitersi hemşirelik fakültesi
E)-Hacettepe üniversitesi hemşirelik fakültesi
Soru 12- Amerika da kullanılan Nightingale Notes programı Türk diline ve kültürüne uyumlaştırılarak, 2015 yılında hangi isimle kullanılmaya başlanmıştır
A)-Nightingale programı
B)-Nightingale yazılımı
C)-Nightingale Notları
D)-Nightingale andı
E)-Nightingale donanımı
Soru 13- Nightingale notları programının ad ve adres bölümünde hangisi yer almaz
A)-Açılma tarihi
B)-Vakanın durumu
C)-Doğum tarihi
D)-Adres
E)-Ekonomik durum
Soru 14- Nightingale notları programında bireye ilaç tedavisini girmek için (yeni ilaç tedavisi) bölümünde olmayan sekme aşağıdakilerden hangisidir
A)-İlacın dozu
B)-Uygulama yolu
C)-Sıklığı
D)-Alerjiler
E)-Başlangıç tarihi
Soru 15- Nightingale notları programında bireyin engellilik durumu hangi sekmede kaydedilir
A)-Sağlık öyküsü
B)-Dosyalar
C)-Genel notlar
D)-Demografi
E)-Tanı
Soru 16- (Nightingale Notları) programı hangi hemşirelik sınıflama sistemine temellenmiştir
A)-NANDA
B)-ICNPc
C)-OMAHA Sistemi
D)-NIC
E)-NOC
Soru 17- Nightingale Notları web adresinde açılan sayfada ilk olarak (kullanıcı adı) ekranı açılır. Kullanıcı burada kullanıcı adını yazdıktan sonra (giriş yap) butonuna bastığında ……… ekranı gelir. Cümledeki boşluğu hangisi ile doldurmak uygun olur
A)-Yeni birey ekle
B)-Şifre
C)-Demografi
D)-Kullanıcı adı
E)-Ad ve adres
Soru 18- Nightingale Notları programında (yeni ilaç tedavisi) ekranında aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz
A)-İlacın adı
B)-Ilacın dozu
C)-Sıklık
D)-Etken madde
E)-Başlama tarihi
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi Nightingale Notları programında (Hayati bulgular) sekmesinde yer alan bilgilerden biri değildir
A)-Kan basıncı
B)-Solunum sayısı
C)-Ödem
D)-Bel çevresi
E)-Kan grubu
Soru 20- Hastanın birden fazla tanısı varsa tanı kodu ekle bölümünü tıklayarak yeni tanı ekleyebilirsiniz
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 21- Nightingale Notları programında (bireyin bilinen alerjisi varsa yeni alerji bölümüne kaydedilmez
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 22- Amerika’da kullanılan NightingaleNotes programının Türk diline ve kültürüne uyumlaştırılması için çalışma başlatılmış ve bu çalışma 2010yılında tamamlanarak program (Nightingale Notları) adı ile kullanıma sunulmuştur
A)-Dogru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 23- Bireyin dijital ortamda mevcut tetkik sonuçları, ameliyat raporu, ilaç reçetesi, yara bölgesinin fotoğrafı gibi belgeleri sisteme yüklemek için hangi alan tıklanır
A)-kaydet
B)-seçin
C)-tanı
D)-demografi
E)-
Soru 24- Aşağıdakilerden hangisi demografiye girmez
A)-hastalıkları
B)-cinsiyet
C)-medeni durum
D)-eğitim düzeyi
E)-
Soru 25- Vakaya ilişkin tüm problemler tanılandıktan sonra her birinin detayları işlenir ve bakım planlarının ayrıntıları kaydetmeye gerek yoktur
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 26- Ülkemizde de 2001 yılında İstanbul Üniversitesi FlorenceNightingale Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından Omaha Sistemi temel alan ilk yazılım geliştirilmiştir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 26