4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ
HEMŞİRELİK BİLİŞİM 10 ÜNİTE (b)

Soru 1- ULUSLARARASI KABUL GÖREN HEMŞİRELİK SINIFLAMA SİSTEMİ HANGİSİDİR
A)-YAMAHA
B)-OMAHA
C)-LOINC
D)-SNOMED
E)-POHAMA
Soru 2- OMAHADA PROBLEM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ NEYİ BELİRLER
A)-PROBLEMİN BOYUTLARINI ORTAYA KOYAR
B)-GİRİŞİMLERİ PLANLAR
C)-TARTIŞMAYA ÖNCELİK TANIR
D)-AKTİF ÖĞRENME SAĞLAR
E)-
Soru 3- PROBLEM SINIFLAMA LİSTESİNDE NELER VARDIR
A)-PROBLEM ALANI SEÇİLİR
B)-PROBLEM SEÇİLİR
C)-PROBLEM BELİRLEYİCİLER SEÇİLİR
D)-SEÇİLEN PROBLEM AKTİF İSE HANGİ BELİRTİ- BULGUNUN TANIMLANDIĞI GÖZLENİR
E)-HEPSİ
Soru 4- PROBLEM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ PARAMETRELERİ HANGİ PUANLA TANIMLANIR
A)-0---5 ARASI
B)-3—7 YE KADAR 2 PUAN
C)-1---5 E KADAR 1 PUAN
D)-PUANLAMA YOKTUR
E)-25 PUAN
Soru 5- PROBLEM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNDE OLUMLU PUAN NEDİR
A)-100
B)-80
C)-12
D)-5
E)-15
Soru 6- HEMŞ GİRİŞİM ŞEMASINDA 2.ADIMDA HEDEFLER KAÇ HEDEF ARASINDAN SEÇİLİR
A)-150
B)-110
C)-76
D)-55
E)-10
Soru 7- A.H OMAHA SİSTEMİNDE PROBLEM SINIFLAMA LİSTESİNDEN DEĞİLDİR
A)-BELİRLEYİCİLER
B)-ALAN
C)-PROBLEM
D)-AKTÜEL
E)-ÇÖZÜCÜLER
Soru 8- A.H GİRİŞİM ŞEMASINDA BULUNUR
A)-GENEL GİRİŞİM
B)-EĞİTİM VE REHBERLİK
C)-RASTGELE SEÇİM
D)-SORU-CEVAP
E)-BESLENME
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi vaka çalışması için doğru bir anlatım değildir
A)-Gerçek hayatta karşılaşılabilecek durumların eğitim amacıyla analiz edilmelidir
B)-Kullanılan senaryolar edebi nitelikli öyküler değildir
C)-Senaryolar bilimsel teoriler kullanılarak analiz edilemez
D)-Bir olay; hastalık, bakım vb. hakkında gerçek hayattan esinlenilebilir
E)-
Soru 10- Vaka çalışmasında nelere dikkat edilmez
A)-Hasta merkezlidir
B)-Öğrenci merkezlidir
C)-Aktif öğrenme
D)-Yoğun etkileşim odaklıdır
E)-
Soru 11- Bir vaka çalışmasında hangi sistem kullanılır
A)-Snomed
B)-Omaha sistemi
C)-Nanda
D)-Mmds sistemi
E)-
Soru 12- Bir vaka çalışmasının girişimlerinin planlamaları aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir
A)-Problemin sınıflama listesi
B)-Girişim şeması
C)-Problemin değerlendirme ölçeği
D)-Girişimin ana yapısı
E)-
Soru 13- Vakada hemşirelik tanılarını koyarak , girişim yapabilmek için ‘’Problem Sınıflama Listesi’’ndeki dört aşamadan biri değildir
A)-Problem alanı seçilir
B)-Problem seçilir
C)-Problemin belirleyicileri tanımlanır
D)-Sonuç odaklıdır
E)-
Soru 14- Problem sınıflama listesinde hangisi yoktur
A)-Alan-Sağlık davranışları
B)-Belirleyiciler- Birey ve Aktüel
C)-Problem- Beslenme
D)-Hepsi
E)-Aktüel-Belirti/Bulgular
Soru 15- Vaka senaryoları kullanıcılara sunulurken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz
A)-Problem sınıflama listesi
B)-Problem değerlendirme ölçeği
C)-Girişim şeması
D)-Sonuç için tekrar problem değerlendirme ölçeğine gerek kalmamıştır
E)-
Soru 16- Problem değerlendirme ölçeği ( ilk değerlendirme ) bilgi – davranış – durumdur
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Vaka çözümlemesi girişim şeması kategorileri nelerdir
A)-Eğitim rehberlik ve danışmanlık
B)-Tedavi ve işlem
C)-Sürveyans
D)-Hepsi
E)-
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi girişim şeması kategorisinden sürveyans başlığı altındakilerden biri değildir
A)-Dayanıklı tıbbi araçlar
B)-Yara bakımı / Pansuman değişimi
C)-Fiziksel ( Yara iyileşmesi , Yara çapı ve derinliği )
D)-Psikolojik Sorunlar
E)-
Soru 19- Problem değerlendirme ölçeği : Ara / Son değerlendirme problemin ve girişimin özelliğine göre uygun zamanda yapılır ama kaydedilmesine gerek yoktur
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 20- Problem değerlendirme ölçeği aşağıdakilerden hangisidir
A)-Bilgi
B)-Davranış
C)-Durum
D)-Hepsi
E)-
Soru 21- Aşağıdakilerden hangisi girişim şeması bulgularındandır
A)-Belirti ve bulgular
B)-Diyet yönetimi
C)-Örnek toplama
D)-Laboratuvar bulguları
E)-Hepsi
Soru 22- Önerilen beslenme bulguları sürdüremediği için beslenme problemi tanımlanan hastanın kayıtlarında problemin belirleyicileri nasıl kaydedilir
A)-Birey / potansiyel
B)-Birey / aktüel
C)-Aile / potansiyel
D)-Toplum / aktüel
E)-
Soru 23- Vaka çalışması gerçek hayatta karşılaşılabilecek durumların eğitim amacı ile analiz edilmesidir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 23