4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ
HEMŞİRELİK BİLİŞİM 10 ÜNİTE (a)

Soru 1- Vaka çalışması nedir? Gerçek hayatta karşılaşılabilecek durumların eğitim amacı ile analiz edilmesidir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 2- Hangisi uluslararası kabul görmüş bir hemşirelik sistemidir
A)-Nanda
B)-Omaha sistemi
C)-Snomed
D)-nmmds
E)-
Soru 3- VakaçalışmayöntemiOmahasisteminiöğrenmekveöğretmekiçinyaygın kullanılan en etkili ve geçerli stratejilerden biridir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 4- Bir öğretim yöntemi olarak kullanılan vaka çalışması
A)-Öğrenci merkezlidir
B)-Aktif öğrenme odaklıdır
C)-Yoğun etkileşim odaklıdır
D)-Hepsi
E)-
Soru 5- İstenilen özelliklere yönelik hazırlanan vaka senaryoları kullanıcılara sunulurken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır
A)-Problem sınıflama listesi
B)-Problem değerlendirme ölçeği
C)-Girişimşeması
D)-Tekrar problem değerlendirme ölçeğini kullanarak bakım sonuçlarını değerlendirmeleri istenir
E)-Hepsi
Soru 6- Vaka çalışması, Omaha sistemi kavramlarını kullanarak bireyin / ailenin / toplumun problemlerine uygun çözümler bulma, belgelenme ve bilgi yönetimine odaklı bir çok tartışmaya olanak sağlar
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 7- Vaka çözümlenmesindeki adımlardan ilk önce hangisi belirlenir
A)-Problem değerlendirme ölçeği
B)-Girişim şeması kullanılır
C)-Problem sınıflama listesinden problem belirlenir
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 8- 5) Problem sınıflama listesi kullanılarak birey, aile ve topluma ait problemlerin tanılanmasına yönelik 4 adım belirlenmiştiri 1.Adım-Problem alanı seçilir 2. Adım- Problem seçilir 3.Adım-Problemin belirleyicileri tanımlanır 4. Adım- Seçilen problem aktüel ise hangi belirti-bulgunun tanımlandığı
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)- gösterilir
E)-
Soru 9- Girişim şeması Omaha sisteminde uygulayıcıların tanılarını belirleyen hangi bölümdür
A)-Risk faktörü bölümü
B)-Girişimlerini tanımlayan bölüm
C)-Hepsi
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 10- Bakım planı kaç adımda oluşturulur
A)-1
B)-2
C)-4
D)-3
E)-
Soru 11- Vakada 3 hemşirelik tanısı öne çıkmaktadır. Hangisi sağlık davranışı değildir
A)-Deri
B)-Beslenme
C)-İlaç rejimi
D)-Hedefler
E)-
Soru 12- Problem sınıflama listesinde hangisi belirleyicilerdendir
A)-Fizyolojik
B)-Deri
C)-Birey ve aktüel
D)-Hepsi
E)-
Soru 13- Vakadaki Elif hanımın aynı ayakkabıyı giymeye devam etmesi hangi değerlendirme kapsamındadır
A)-Bilgi
B)-Davranış
C)-Durum
D)-Hepsi
E)-
Soru 14- Girişim şemasında Hedefler ve bireye özel Girişim / Bilgiler aşağıdakilerden hangisi yada hangileridir
A)-Anatomi/Fizyoloji
B)-Belirtibulgular-fiziksel
C)-Yara bakımı pansuman değişimi
D)-Dayanıklı tıbbi araçlar
E)-Hepsi
Soru 15- Girişim şemasında surveyans kaçıncı kategoridedir
A)-1
B)-2
C)-3
D)-4
E)-
Soru 16- Problem değerlendirme ölçeği Ara/Son değerlendirme problemin ve girişimin özelliğine göre ................ zamanda yapılır. Boşluğu doldurunuz
A)-Anında
B)-Uygun zamanda
C)-her zaman yapılabilir
D)-Hiçbir zaman yapılmaz
E)-
Soru 17- Problem sınıflama listesinde hangileri yer alır
A)-Alan- Sağlık davranışları
B)-Problem- Beslenme
C)-Belirleyiciler-Bireyveaktüel
D)-Aktüel- Belirti/Bulgular
E)-Hepsi
Soru 18- Problem değerlendirme ölçeği (ilk değerlendirme) de hangisi yoktur
A)-Bilgi – Öğün sıklığı ve içeriğini biliyor
B)-Davranış – Tutarsız
C)-Durum–Ortadüzeyde
D)-Problem- Kan şekeri yüksek
E)-
Soru 19- Girişim şeması : Kategori; Eğitim rehberlik ve Danışmanlık Hedefler ve bireye özel girişim/bilgiler- Belirti bulgular-Fiziksel - Diyet yönetimi - Örnek toplama Laboratuvar bulguları
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 20- Kategori Eğitim Rehberlik ve Danışmanlık . hangileri dikkate alınmalıdır
A)-İnsülin enjeksiyonu için doğru doz
B)-Doğru teknik
C)-Hepsi
D)-Doğru zaman
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20