4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ
HEMŞİRELİK BİLİŞİM 1 ÜNİTE (a)

Soru 1- Ham(işlenmemiş) gerçek enformasyon parçacığına ne denir
A)-Nitel
B)-Nicel
C)-Veri
D)-Bilgi
E)-Bilişim
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi Enformasyon dur
A)-Hastanın vücut ısısı değerleri
B)-Vücut ısısı değerlerinin kaydedilerek grafik haline getirilmesi
C)-Verilerin işlenmesi ve anlamlandırılması sonucu bu hastanın yüksek ateşi olduğuna dair bir kanıya ulaşılması
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın temel özelliklerinden değildir
A)-Otomasyon
B)-Hız
C)-Doğruluk
D)-Çok görevlilik, hafıza
E)-Donanım, yazılım
Soru 4- bit hakkında ki bilgilerden hagisi yanlıştır
A)-Bilgisayarda verinin bütün gösterim şeklidir
B)- b"sembölü ile gösterilir
C)-Bilgisayarlarda verinin en küçük gösterim şekline denir
D)-İkili sayı sistemi binary digit in kısaltılmasıdır
E)-Her bir "0"yada" 1"değeri alabilir
Soru 5- Aşağıdakilerden hangileri donanım birimlerinin alt bölümlerinden olan işlem birimlerinden değildir
A)-Klavye, numerik klavye, fare, dokunmatik ekran
B)-Kontrol birimi
C)-Birincil bellekle(Ram, ROM)
D)-İkincil bellekler
E)-Hepsi
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi büyüklüklerine göre bilgisayar çeşitlerinden değildir
A)-Mikrobilgisayarlar
B)-Gömülü bilgisayarlar
C)-Ana bilgisayarlar
D)-Mini bilgisayarlar
E)-Süper bilgisayarlar
Soru 7- 1-Saniyede trilyonlarca sayıda işlem yapabilen çok karmaşık makinelerdir. 2-Masa üstü, diz üstü bilgisayarlar, tabletler, programlanabilir hesap makineleri gibi çeşitleri mevcuttur 3-Tek kişinin kullandığı bilgisayarlardır 4-İşlemci gücüne dayalı tek bir alana yönelik olmasıdır 5-Bilimde, deney ve hesaplamayı birleştiren hesaplamalı bilim gibi yeni metodolojilerin oluşmasını sağlar. Yukarıdakilerden hangileri süper bilgisayarın özelliklerindendir
A)-1,2,3
B)-2,3,4
C)-1,4,5
D)-1,2,3,4 5
E)-2,3
Soru 8- "Hast computer" olarak bilinen bilgisayarlar hangisidir
A)-Ana bilgisayarlar
B)-Mikro bilgisayarlar
C)-Gömülü bilgisayarlar
D)-Makro bilgisayarlar
E)-Sunucu bilgisayarlar
Soru 9- .......................sayısal olarak kodlanmış bir bilginin bilgisayarlar arasında değiş tokuşu olarak açıklanır. Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir
A)-Mesaj
B)-İnternet
C)-Protokol
D)-Veri iletişimi
E)-Gönderici
Soru 10- Radyo,TV, kapı zili hangi tür veri transverine örnektir
A)-Veri iletişim sonlandırılması transveri
B)-Yarı çift yönlü veri transferi
C)-Çift yönlü veri transferi
D)-Tek yönlü veri transferi
E)-Hiçbiri
Soru 11- Türkiye de ilk internet bağlantısı hangi ülke ile ve hangi tarihte yapılmıştır
A)-30 Nisan 1993 ABD-Türkiye
B)-5 Mayıs 1994 İngiltere - Türkiye
C)-12 Nisan 1993 Türkiye - ABD
D)-12 Mayıs 1993 Türkiye - ABD
E)-30 Haziran 1994 Türkiye - ABD
Soru 12- İnternetin dünyada ilk kullanım adı aşağıdakilerden hangisidir
A)-ARPANET
B)-TÜVAKA
C)-SABİM
D)-CERN
E)-GEOGLE
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın 5 temel özelliğinden birisidir
A)-bilişim
B)-doğruluk
C)-enformasyon
D)-yazılım
E)-
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi büyüklüklerine göre bilgisayarlardandır
A)-sunucular
B)-iz istasyonları
C)-minibilgisayarlar
D)-gömülü bilgisayarlar
E)-yazılımlar
Soru 15- aşağıdakilerden hangisi veri tabanı yönetim sisteminin amacından değildir
A)-veri tabanını yazdırmak
B)-veri tabanını tanımlamak
C)-veri tabanını yaratmak
D)-veri tabanını kullanmak
E)-veri tabanını değiştirmek
Soru 16- Türkiyede ilk kez internet ağı kaç yılında kullanılmıştır
A)-1993 ODTÜ
B)-1957
C)-1998
D)-2000
E)-2001
Soru 17- Kapı zili hangi tür veri transfer modeline girer
A)-yarı çift yönlü
B)-çift yönlü
C)-dört yönlü
D)-beş yönlü
E)-tek yönlü
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi çıktı birimlerindendir
A)-klavye
B)-fare
C)-yazıcılar
D)-monitör
E)-ram
Soru 19- verinin belirli işlemlerden geçirilerek işlenmesinden sonra elde edilen ürüne ne ad verilir
A)-enformasyon
B)-bilişim teknolojisi
C)-veri
D)-bilgi
E)-bilişim
Soru 20- veri olarak ta:170/ 90 ise bilgi olarak hangi kanıya varırız
A)-bir şeyi yok
B)-tahlil istenir
C)-grafiğe dökülür
D)-hastanın ht olduğu kanısına varılır
E)-
Soru 21- bilgisayarın 5 temel özelliğinden ÇOK GÖREVLİLİK açılımı nedir
A)-işin verimli olarak bilgisayara yaptırılması
B)-işin hatasız bir şekilde bilgisayara yaptırılması
C)-çok fazla işin daha kısa sürede bilgisayara yaptırılması
D)-aynı zamanda birden fazla işin bilgisayara yaptırılması
E)-depolama işlerinin bilgisayara yaptırılması

Toplam Soru Miktarı: 21