3   Sınıf Deneme Sınavı

HASTA EĞİTİMİ
HASTA EĞİTİMİNDE TANILAMA VE PLANLAMA 7.ÜNİTE 2018-2019

Soru 1- 1. Tanı koyma hasta eğitimi sürecinin kaçıncı aşamada yapılır?
a) Dördüncü aşama
b) Son aşama
c) İkinci aşama
d) İlk aşama
e) Üçüncü aşama
Soru 2- 2. Hasta eğitiminin başarıyla sonuçlanması neye bağlıdır?
a) Veri toplamaya
b) Hemşirenin mesleki deneyimine
c) Hastanın cinsiyetine
d) Öğrenme yeterliliğine
e) Planlamaya
Soru 3- 3. Hemşirenin hasta eğitiminde tanı koyarken izlediği aşamaların doğru sıralanışı hangisidir?
a) Tanı koyar-karar verir-yorumlar-veri toplar
b) Tanı koyar-veri toplar-yorumlar-karar verir
c) Tanı koyar-yorumlar-karar verir-veri toplar
d) Veri toplar-karar verir-yorumlar-tanı koyar
e) Veri toplar-yorumlar-karar verir-tanı koyar
Soru 4- 4. Hastanın sağlık sorunlarının sıklığı neye bağlıdır?
a) Cinsiyete
b) Biyolojik etkenlere
c) Eğitim eksikliğine
d) Sağlık politikalarına
e) Kalıplaşmış dini inançlara
Soru 5- 5. Planlama hasta eğitimi sürecinin kaçıncı aşamasında yapılır?
a) Üçüncü aşama
b) İlk aşama
c) Son aşama
d) İkinci aşama
e) Dördüncü aşama
Soru 6- 6. Hemşirenin hasta eğitiminde tanı koymadan önce yaptığı son işlem hangisidir?
a) Veri toplamak
b) Yorumlamak
c) Karar vermek
d) Planlama yapmak
e) Görüşme yapmak
Soru 7- 7. Aşağıdakilerden hangisi hastanın öğrenme gereksinimleriyle ilgili Hemşirelik Tanılarından biri değildir?
a) Uygulanacak yeni tedavi hakkında
b) Aile içindeki rol değişimi hakkında
c) Grup terapisinin yararı hakkında
d) Post-op solunum egzersizleri hakkında
e) Kullanılacak ilaçların yan etkileri hakkında
Soru 8- 8. Aşağıdakilerden hangisi nitelikli öğrenmeyi destekleyen öğretim planının içinde yer almaz?
a) Kullanışlı olmalı, sistemli pratik formlar şeklinde hazırlanmalı
b) Zamandan, enerjiden, araç-gereç ve kaynaklardan ekonomi sağlanmalı
c) Öğrenme kuram ve ilkelerini dikkate almalı
d) Öğrenmede bireyin çevresiyle etkileşimi olmalı
e) Yazılı olarak hazırlanmalı
Soru 9- 9. Öğretim planı ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) Öğretim planı ,eğitim programının uygulanması sırasında eğitimin hedeflerine ulaşmak için nelerin yapılacağını gösterir
b) Öğretin planı yapılacakların hangi sıra ile nasıl olacağını gösterir
c) Öğretim planı ne zaman ve kimin tarafından yapılacağını gösterir
d) Öğretim planı nasıl değerlendirileceğini gösteren sözlü bir plandır.
e) Öğrenme-öğretme sürecinin yönetiminde/işletilmesinde hemşireye yol gösterme amacını taşır.

Toplam Soru Miktarı: 9