3   Sınıf Deneme Sınavı

HASTA EĞİTİMİ
HASTA EĞİTİMİ SÜRECİNİN HEMŞİRELİK SÜRECİ İLE BÜTÜNLEŞMESİ-VERİ TOPLAMA 6. ÜNİTE

Soru 1- 1. Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitiminde öğrenme-öğretme etkinliklerinin yer aldığı aşamalardan değildir?
a) Veri toplama
b) Tanımlama
c) Planlama
d) Bakım
e) Uygulama
Soru 2- 2. Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitiminde veri toplama kaynaklarından değildir?
a) Hemşirenin deneyiminden
b) Veri toplama aşamasında hasta ve ailesinden
c) Veri toplama aşamasında hasta ve ailesinden
d) Hemşirelik kayıtlarından
e) Literatürden ve ekip üyelerinden
Soru 3- 3. Hasta eğitiminden toplanması gereken öncelikli veriler nelerdir?
a) Geçmiş deneyimlerin/yaşantıları
b) Sosyal güvencesi
c) Emosyonel durumu
d) Entelektüel yapısı
e) Hepsi
Soru 4- 4. Aşağıdakilerden hangisi hastanın öğrenme yeterliliğine/hazır bulunuşluğuna yönelik nasıl toplanması gereken verilerden değildir?
a) Devimsel beceri eğitimi için fiziksel güç, hareket ve koordinasyon düzeyine
b) Duyu organlarının durumuna
c) Okuma, okuduğunu anlama, kendini ifade etme, hafıza ve eğitim düzeyine
d) Sosyal güvencesine
e) yaşı ve fiziksel, zihinsel gelişim düzeyine
Soru 5- 5. Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitiminde hemşirenin veri kaynaklarından olup ekip üyeleriyle görüştüğü mesleklerden değildir?
a) Hekim
b) Diyetisyen
c) Fizyoterapist
d) Tıbbı sekreter
e) Laborant
Soru 6- 6. Aşağıdakilerden hangisi hasta ve ailesinin ,yakınlarının öğrenmeye istediğine yönelik verilerden değildir?
a) Yaşı, fiziksel ve zihinsel durumuna
b) Yapılan tedavi ve bakımının önemine inanması
c) Bakım verenlere karşı tutumu
d) Geçmiş yaşantıları, yaşamdan beklentileri
e) Ağrı, yorgunluk, endişe korku vb. durumları
Soru 7- 7. Aşağıdakilerden hangisi hastanın içinde bulunduğu öğrenme gereksinim farklılıklarındandır?
a) Evdeki sorunları
b) Yemek alışkanlıkları
c) Uyku düzeni
d) Hasta ve hasta ailesinin deneyimleri
e) Sporla uğraşımı
Soru 8- 8. Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitim sürecinin ilk aşamasıdır?
a) Hemşirelik tanısı
b) Planlama
c) Veri toplama
d) Uygulama
e) Değerlendirme
Soru 9- 9. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme yeterliliğine / hazır bulunuşluğuna yönelik verilerden değildir?
a) Fiziksel
b) Biyolojik
c) Bilişsel
d) Psikolojik
e) Sosyal gelişim düzeyi
Soru 10- 10. Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin eğitimini etkileyecek ögelerden değildir?
a) Öğrenme gereksinimlerine yönelik veriler
b) Öğrenme isteğine yönelik veriler
c) Öğrenme yeterliliğine yönelik veriler
d) Öğrenme ortamının sağlıklı olup olmadığına
e) Eğitimde yararlanılacak sağlık personellerini dikkate almamaya
Soru 11- 11. . Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitiminin sorun çözümleme sürecine temellenmesinin nedenlerinden değildir?
a) Sorunun her yönüyle anlaşılmasını sağlayarak önyargıyı engeller. Doğru, tutarlı, yaratıcı kararlar verilmesini sağlar.
b) Hasta eğitimiyle ilgili kavramsal ve kuramsal özelliklerin anlaşılmasını sağlar.
c) Yeni bilgilerin hastanın yararı için kullanılması fırsatını verir.
d) Başarı ve mesleki doyumu arttırır. Hemşireyi, eğitim uygulamalarını geliştirir.
e) Hemşirelik bilimini geliştirecek kayıtlara ulaşılmaz ve eğitimin kalitesi düşer
Soru 12- 12. Hemşirelik süresinde uygulama aşamasına denk gelen hasta eğitim süreci aşağıdakilerden hangisidir?
a) Öğrenme –öğretme planı
b) Öğrenme-öğretme etkinlikleri
c) Öğrenme gereksinimi ( bilişsel,duyuşsal,devimsel)
d) Hastanın davranışı ( bilişsel,duyuşsal,devimsel )
e) Hasta ailesi,kayıtlar,kaynaklar,ortam
Soru 13- 13. Hasta Eğitimindeki Veri Toplama Kaynakları aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?
a) Sosyal medya
b) Hasta ve ailesi
c) Tıbbi kayıtlar
d) Hemşirelik kayıtları
e) Ekip üyeleri
Soru 14- 14. Hasta ve ailesi ile görüşürken hangisi yapılmaz?
a) İyi bir dinleyici olmalı
b) Empati kurmalı
c) Hasta ve ailesinin güvenini kazanmalı
d) Kurduğu iletişimde empatik dinleme yoluyla onların neler hissettiğini belirlemeli
e) Sorduğu soruyu sıradan seçip anlaşılması güç bir dil kullanılmalı
Soru 15- 15. Hasta eğitiminde toplanması gereken veriler hangisidir?
a) Hastanın mali kaynaklarına yönelik veriler
b) Öğrenme Gereksinimlerine Yönelik Veriler
c) Öğrenme İsteğine Yönelik Veriler
d) Öğrenme Yeterliğine Yönelik Veriler
e) Diğer Veriler
Soru 16- 16. Hasta eğitimi sürecinin ilk aşaması olan veri toplama aşamasında başarı olabilmesi için hemşirenin nelere dikkat etmesi gereklidir?
a) öğrenme gereksinimleri
b) Öğrenme isteği
c) Öğrenme yeterliği
d) Öğrenme kaynakları
e) Hepsi

Toplam Soru Miktarı: 16