3   Sınıf Deneme Sınavı

HASTA EĞİTİMİ
HASTA EĞİTİMİ FİNAL SINAVI GÜZ 2018-2019

Soru 1- 1. Günümüzde eğitim öğretim programlarında en sık kullanılan materyal hangisidir?
a) Slaytlar
b) Yazılım
c) Afiş-Poster
d) Yazılı kaynaklar
e) Resim-Grafik
Soru 2- 2. Hemşire hastasına kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapılacağını göstermiş daha sonra hastasına yaptırarak nasıl yaptığını da izletmiştir. Hemşirenin uyguladığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Örnek-olay
b) Demonstrasyon
c) Tartışma
d) Düz anlatım
e) Sorun çözme
Soru 3- 3. Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyallerinin öğrenme-öğretme süreçlerine katkılarından birisi değildir?
a) Öğrencilerin dikkatini canlı tutması
b) Anlaşılması zor kavramları anlaşılır kılması
c) Somut olan kavramların soyutlaştırılmasını sağlama
d) Öğrencileri derse karşı güdülemesi
e) Öğrenmeyi kalıcı hale getirmesi
Soru 4- 4. Hemşire öğretim yöntemini kullanırken dikkat etmesi gereken özelliklerden hangisi yer almaz ?
a) Öğretimin etkili olmasında hastanın istek duyması önemlidir
b) Hasta neden öğrenmesi gerektiğini kavramalıdır
c) Hastada mümkün olduğu kadar düşünmeyi uyarmalıdır
d) Hastanın soru sormasını desteklemelidir
e) Hastanın öğrenmesi için hastayı zorlamalıdır
Soru 5- 5. Hasta eğitimi sürecinin ilk aşaması hangisidir?
a) Hemşirelik tanısı
b) Uygulama
c) Değerlendirme
d) Veri toplama
e) Planlama
Soru 6- 6. Hastanın , hemşirenin ilacını verdiği sırada ilacın yan etkilerini sorması ve hemşirenin kısaca bilgi vermesi hangi eğitim türü ile açıklanabilir?
a) İnformal eğitim
b) Yaygın eğitim
c) Formal eğitim
d) Örgün eğitim
e) Hizmetiçi eğitim
Soru 7- 7. Hedefe dayalı eğitimin değerlendirilmesinde merkezdeki kişi kimdi?
a) Hemşire
b) Hasta
c) Refakatçi
d) Hasta yakını
e) Kurum
Soru 8- 8. Hasta eğitiminde eğitim materyallerinin kullanılmasının temel amacı nedir?
a) Etkili ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak
b) Zaman tasarrufu sağlamak
c) Dersi daha ilgi çekici hale getirmek
d) Sınıfta iletişimi artırmak
e) Bilgi ve becerileri geliştirmek
Soru 9- 9. Hasta eğitiminin üçüncü aşaması hangisidir?
a) Değerlendirme
b) Veri toplama
c) Uygulama
d) Planlama
e) Hiçbiri
Soru 10- 10. Planlanmış olan eğitim etkinliklerinin hasta ve ailesinin öğrenmesini sağlamak amacıyla işe koşulan tüm işlevler kapsar ifadesi aşağıdakilerden hangi aşamadır.
a) Planlama
b) Uygulama
c) Değerlendirme
d) Tanılama
e) Veri toplama
Soru 11- 11. Aşağıdakilerden hangisi hastalığa adaptasyon / uyum süreci aşamalarından hangisi hasta eğitimi açısından en uygun aşamadır?
a) Kabul
b) Öfke
c) Pazarlık
d) Depresyon
e) İnkar
Soru 12- 12. Aşağıdaki öğrenme yaklaşımlarından hangisi devimsel becerilerin öğrenilmesinde öncelikli olarak kullanılır?
a) Hümanistik yaklaşım
b) Davranışçı yaklaşım
c) Bireysel yaklaşım
d) İletişim yaklaşımı
e) Nörofizyolojik yaklaşım
Soru 13- 13. Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitiminde değerlendirme yöntemlerinden değildir?
a) Gözlem
b) Görüşme
c) Yazılı değerlendşrme
d) Sözlü değerlendirme
e) Bağıl değerlendirme
Soru 14- 14. Oyun çocukluğu döneminde bir hastanın eğitiminde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Anlamayı kolaylaştırmaya önem verilir
b) Resimli kitaplar kullanılır
c) Kullanılacak malzemeye dokunma fırsatı verilir
d) Eğitimde oyun yolu seçilir
e) Eğitim yapılırken uzun cümleler kullanılır
Soru 15- 15. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme alanlarına yönelik hedeflerin özelliklerinden değildir?
a) Basitten karmaşığa doğru
b) Kolaydan zora doğru
c) Soyuttan somuta doğru
d) Aşamalı olması
e) Birbirinin önkoşulu olması
Soru 16- 16. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminin temel amaçları arasında yer almaz?
a) Sağlıklı / hasta birey ,aile ve toplumun bakımın kalitesini yükseltmek
b) Sağlıklı / hasta birey, aile ve toplumun sağlıkları ile ilgili sorumluluk almalarını sağlamak
c) Sağlıklı / hasta birey , aile ve toplumun sağlığını kazanmasına destek olmak
d) Sağlıklı / hasta birey , aile ve topluma yalnızca bilgi aktarmak
e) Sağlıklı / hasta birey, aile ve toplumun sağlıklarını kendi potansiyelleri ölçüsünde geliştirmek
Soru 17- 17. Hasta eğitiminde niçin sorusu neyi belirtir?
a) Hedef
b) Yöntem
c) Problem
d) Uygulama planı
e) Hepsi
Soru 18- 18. Hemsirenin yatak başında, poliklinikte veya hastanın evinde bakım verirken en sık kullandığı öğretim türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bire-Bir Öğretim
b) Demonstrasyon
c) Formal
d) İnformal
e) Özgün
Soru 19- 19. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli eğitim için doğrudur?
a) Hastanın vardiya saatine kadar ameliyat Yeri kuru ve temiz kalacak
b) Ameliyattan sonra 3 gün icinde flebit oluşmayacak
c) Taburcu olana kadar ateşi yükselmeyecek
d) Vardiye değişimine kadar ağrısı olmayacak
e) 60 gun içinde sigarayı bırakacak
Soru 20- 20. Hemşire diabet hastası olan bireye önce yazılı bir döküman veriyor hasta inceledikten sonra hemşire tartısma ortamı oluşturarak hasta eğitiminde hangi yöntemi kullanmıştır?
a) Örnek-olay
b) Demonstrasyon
c) Tartışma
d) Düz anlatım
e) Sorun çözme

Toplam Soru Miktarı: 20