4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM SÜRECİ
EMŞİRELİK EĞİTİM SÜRECİ (1)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin eğitici rolünü önemli kılmaktadır
A)-Sağlıklı ve hasta kişilere danışmanlık vermekle yükümlüdür
B)-Meslektaşlarına hizmet içi eğitim vermekle görevlidir
C)-Tıbbi-teknolojik gelişmeleri ve değişimleri bilme ve öğretme sorumluluğu vardır
D)-Toplumun sağlıklı yaşam isteğine cevap vermekle yükümlüdür
E)-Hepsi
Soru 2- Hemşire eğitimci rolü ile tam olarak aşağıdakilerden hangisini yapmaktadır
A)-Hastalara bilgi vermektedir
B)-Sağlamlara bilgi vermektedir
C)-Hasta/sağlam herkese bilgi vererek, olumlu tutum ve davranış kazanmalarını sağlamaktadır
D)-Topluma mesaj vermektedir
E)-
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin temel özelliğidir
A)-Öğrenme yaşantı ürünüdür
B)-Öğrenme sonucunda kesinlikle bir davranış değişikliği oluşur
C)-Öğrenme kalıcı izlidir
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 4- Hangisi bütüncü sağlık kavramını en doğru biçimde tanımlamaktadır
A)-Hastalık ve sağlığı ayrı ayrı değerlendirilir
B)-Bireyi ruhsal yönüyle ve çevresiyle ele alınır
C)-Bireyi bedensel yönüyle ve çevresiyle ele alınır
D)-Bireyi sosyal yönleri ve inançları ile ele alınır
E)-Bireyi bedensel-ruhsal-sosyal yönleri-ailesiyle ele alınır, sağlık-hastalığı ayırmaz
Soru 5- İnsanın dünya ile etkileşimi sonunda hangi alanlarda öğrenme olmaktadır
A)-Bilişsel/kognitif alan
B)-Duyuşsal/affektif alan
C)-Psikomotor/devinişsel alan
D)-Zihinsel alan
E)-Hepsi
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi psikomotor alana ait öğrenmedir
A)-Meme amputasyonu olacak bir hastanın ameliyat sonrası protez kullanmayı kabul etmesi
B)-Hastanın kendisi için yazılmış olan ilacın ne oğlunu ve yan etkilerini bilmesi
C)-Kolostomi açılan bir hastanın kolostomi torbasını değiştirebilmesi
D)-Hastanın kullandığı ilacın sağlık durumunu nasıl etkileyeceğini açıklayabilmesi
E)-Hiçbiri
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi bilişsel alana ait öğrenmedir
A)-Meme amputasyonu olacak bir hastanın ameliyat sonrası protez kullanmayı kabul etmesi
B)-Hastanın kendisi için yazılmış olan ilacın ne oğlunu ve yan etkilerini bilmesi
C)-Kolostomi açılan bir hastanın kolostomi torbasını değiştirebilmesi
D)-Hastanın hemşire rehberliğinde insülin enjeksiyonu gereken dozda hazırlaması
E)-Hiçbiri
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi duyuşsal alana ait öğrenmedir
A)-Meme amputasyonu olacak bir hastanın ameliyat sonrası protez kullanmayı kabul etmesi
B)-Hastanın kendisi için yazılmış olan ilacın ne oğlunu ve yan etkilerini bilmesi
C)-Kolostomi açılan bir hastanın kolostomi torbasını değiştirebilmesi
D)-Hastanın kullandığı ilacın sağlık durumunu nasıl etkileyeceğini açıklayabilmesi
E)-Hiçbiri
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi sağlıkla ilgili eğitim etkinliklerinin amaçlarındandır
A)-Sağlıklı yaşamın devamını sağlamak
B)-Bilgi aktarmak
C)-Bakıma yönelik doğru kararlar aldırmak
D)-Olumlu davranış kazandırmak
E)-Hepsi
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin nasıl olduğunu açıklayan kuramdır
A)-Davranışçı ve bilişsel öğrenme kuramları
B)-Edimsel koşullama kuramı
C)-Klasik koşullama kuramı
D)-Hepsi
E)-Sosyal öğrenme kuramı
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullama kuramının özelliklerindendir
A)-Öğrenme uyaran ve tepki arasındaki ilişkiden ibarettir
B)-Pekiştirilen davranış öğrenilir
C)-Öğrenmenin oluşmasında ödül veya pekiştirmeye gerek yoktur
D)-Öğrenme uyarana karşı ilk tepki gösterildiğinde gerçekleşmiştir
E)-Hiçbiri
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullama kuramının özelliklerindendir
A)-Öğrenme uyaran ve tepki arasındaki ilişkiden ibarettir
B)-Pekiştirilen davranış öğrenilir
C)-Organizmayı olumlu sonuca götüren davranışlar kalıcıdır
D)-Organizmayı olumsuz sonuca götüren davranışlar söner
E)-Bu kuramının temeli öğrenmeyi isteklendirmeye dayanmaktadır
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi davranışçı kuramların öğretim ilkelerinden değildir
A)-Yaparak öğrenme esastır
B)-Öğrenmede pekiştirme önemlidir
C)-Anlama-kavrama ve zihinsel faaliyetler önemlidir
D)-Becerileri kazanmada tekrar önemlidir
E)-Öğrenmede güdüleme önemlidir
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi bilişsel kuramın öğretim ilkelerinden değildir
A)-Yeni öğrenmeler öncekilerin üzerine eklenir
B)-Daha önceki yaşantılar ve deneyimler önemlidir
C)-Öğrenme; anlama-algılama-düşünme ve yaratma üzerine temellenir
D)-Organizmayı olumlu sonuca götüren davranışlar pekiştirilir
E)-Öğreten otorite figürü değil, öğrenenlerin rehberi durumundadır
Soru 15- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
A)-Bilişsel alan zihinsel etkinliklerin baskın olduğu davranışların kodlandığı alandır
B)-Duyuşsal alan öğrenilmiş duyguların kodlandığı alandır
C)-Psikomotor alan motor becerilerin baskın olduğu davranışların kodlandığı alandır
D)-Duyuşsal öğrenme; duygularla ilgili öğrenmeler, duyuşsal tutum olarak kabul edilir
E)-Bilişsel alan motor becerilerin baskın olduğu davranışların kodlandığı alandır
Soru 16- Hangisi öğrenmeyi etkileyen temel faktörlerdendir
A)-Öğrenme güdüsü
B)-Öğrenme yeterliliği
C)-Öğrenme ortamı
D)-Hiçbiri
E)-Hepsi
Soru 17- Hangisi güdülenmeyi etkileyen temel faktörlerdendir
A)-Dikkat
B)-İnançlar
C)-Yeni duruma uyum
D)-Etkin katılım
E)-Hepsi
Soru 18- Hangisi gelişim sürecini en doğru biçimde ifade etmektedir
A)-Gelişme-büyüme-yürüme
B)-Olgunlaşma-öğrenme-gelişme
C)-Büyüme-olgunlaşma
D)-Büyüme-olgunlaşma-öğrenme-gelişme
E)-Öğrenme
Soru 19- Hangisi öğretim süresince yapılacak dikkat çekme faaliyeti değildir
A)-Genel uyarılmışlık hali oluşturma
B)-Uyarıcıları basit ve sade kılma
C)-Bireyin geçmiş yaşantılarıyla bağlantı kurma
D)-Uyarıcıların sunulmasında değişken yapıları kullanma
E)-Uyarıcıların sunulmasında değişken yapıları kullanma
Soru 20- Hangisi ergenlik döneminin gelişim özelliğidir
A)-Unutkanlık artar ve sık sık soru sorar ve dinlenmek ister
B)-Rollerini sürdürmeye özen gösterir ve kurallara uyar
C)-Bağımlı çocukluk ve bağımsız yetişkinlik duyguları arasında çelişki içindedir
D)-Kelime haznesi gelişmiştir
E)-İhtiyaçlarının karşılanmasında anne-babaya bağımlıdır

Toplam Soru Miktarı: 20