4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI III
BAKIM III 9. ÜNİTE (b)

Soru 1- Rahim içi araç takılması için en uygun Zaman aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir
A)-tercihen siklusun 4-5 . Günü
B)-doğumdan hemen sonra ( ilk10 dk) yada 6 hafta sonra
C)-düşük ve kürtajdan hemen sonra
D)-sezeryandan 2 gün sonra
E)-düzenli kontraseptif kullanıyorsa siklusun herhangi bir günü
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi rahim içi araçların olumlu yönlerinden değildir
A)-etkinliği yüksek
B)-hemen etkili, kısa süreli koruma
C)-çıkarıldıktan sonra doğurganlığa hızla geri dönme
D)-emzirmeyi etkilememektedir
E)-hiçbiri
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi bariyer yöntemlerden değildir
A)-kondom ( erkek prezervatifi)
B)-kadın kondomu
C)-spermisitler
D)-diyafram ve servisler başlık
E)-RİA
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi acil kontrasepsiyon gereksinimi oluşturacak durumdan değildir
A)-kondom yırtılması
B)-sadece progesteron içeren hapların unutulması
C)-yakın bir zamanda olası teratojenlere maruz kalma
D)-tecavüz durumunda
E)-histerektomi ameliyatı geçirmiş olma
Soru 5- İstenmeyen gebeliklerin 10. Haftada sonlandırılması, hangi tarih ve kanunla mümkündur?
A)-1983 te çıkan 2827 nolu nüfus planlaması hakkında kanun
B)-1982 de çıkan 2683 nolu nüfus planlaması hakkında kanun
C)-1980 de çıkan 2838 nolu nüfus planlaması hakkında kanun
D)-hiçbiri
E)-
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi vazektominin olumlu yönlerinden değildir
A)-etkinliği yüksektir
B)-cinsel ilişkiyi etkilemez
C)-kalıcıdır
D)-girişim sonrası korunma kaygısı kalmaz
E)-
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi doğurganlığın düzenlenmesi hizmetlerini etkileyen faktörlerden biridir
A)-Menarş ve menepoz yaşı
B)-Evlenme yaşı
C)-Bebek ve ölüm oranları
D)-Çocuğun aileye maliyeti
E)-Hepsi
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi doğurganlığı düzenlemenin kadın sağlığı açısından yararları arasında sayılmaz
A)-Erken ve ileri yaş gebelikleri önler
B)-Bebek ölüm hızını düşürür
C)-Çok doğurmayı önler
D)-İstenmeyen gebelikleri önler
E)-Çocuk sahibi olamayanlara yardım eder
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi doğurganlığı düzenlemenin çocuk sağlığı açısından yararları arasındadır
A)-İstenmeyen çocuk sayısı azalır
B)-Çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden daha iyi gelişmelerini sağlar
C)-Morbidite ve mortaliteyi azaltarak bebek ölüm hızını düşürür
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 10- İlk nüfus yasamız , 10 Nisan .......tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak,557 sayılı Nüfus Planlaması hakkında Kanun adıyla yürürlüğe girmiştir
A)-1948
B)-1955
C)-1965
D)-1978
E)-1983
Soru 11- Tıbbi zaruretler dışında gebelik sona erdirilemez ve sterlizasyon veya kastrasyon ameliyat yapılamaz. Bu yasa ile nüfus artışı hızında yeterli azalma sağlanamayınca 27 Mayıs ..... tarihli 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun çıkarılmıştır
A)-1948
B)-1955
C)-1965
D)-1983
E)-1994
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi doğurganlığın düzenlenmesinde danışmanlık ilkeleri arasında yer almaz
A)-Hizmet alana iyi davranma,ilgi ve ihtiyacına odaklanma
B)-Hizmetin verileceği rahat bir ortam sağlama
C)-Güçlü bir etkileşim-iletişim kurma
D)-Gereğinden fazla bilgi verme
E)-Hizmet alanın anlamasına ve hatırlamasına yardım etme
Soru 13- Yönteme uyumun ve yan etkilerinin değerlendirildiği danışmanlık sürecidir, ciddi bir yan etki varsa tedavi ediliyor ya da yöntem değiştirilir. Hangi tür danışmanlıktır
A)-Genel (ön) Danışmanlık
B)-Yöntem Özel Danışmanlık
C)-İzlem Danışmanlığı
D)-Genel ve Yöntem Özel Danışmanlık
E)-Yönteme Özel ve İzlem Danışmanlık
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi başvuranın öyküsünü almada Doğurganlık öyküsü arasında yer almaz
A)-Gebelik/doğum/düşük/ölü doğum sayısı
B)-Gebelik, doğum ve postpartum komplikasyonları
C)-İnfertilite öyküsü
D)-En son doğum ve düşüğün tarihi
E)-Anormal genital kanama öyküsü
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi başvuranın değerlendirilmesinde fizik muayene basamaklarından olan Pelvik muayenede yer almaz
A)-Perinenin inspeksiyonu ve palpasyonu
B)-Spekülüm muayenesi
C)-Bimanuel muayene
D)-Rektovajinal muayene
E)-Diğer laboratuvar tetkikleri
Soru 16- Kombine Hormonal Kontraseptifler hangi hormonların bileşiminden oluşmaktadır
A)-Östrojen ve Progesteron
B)-Östrojen ve LH
C)-Progesteron ve LH
D)-Östrojen ve FSH
E)-Progesteron ve FSH
Soru 17- Kombine hormonal yöntemlerinin etki mekanizması nelerdir
A)-Ovulasyonu baskılar
B)-Servikal mukusu kalınlaştırır
C)-Endometriumu inceltir
D)-Düzenli kullanıldığında gebeliği önleyen başarılı bir yöntem
E)-Hepsi
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi kombine hormonal yöntemlerin yan etkilerinden değildir
A)-Mide bulantısı
B)-Meme kanseri
C)-Baş ağrısı, baş dönmesi, kilo artışı
D)-Deri değişiklikleri
E)-Lekelenme, hipomenora ve amenore
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi kombine hormonal yöntemlerinin kullanılmadığı durumlar arasında yer almaz
A)-Gebelik şüphesi veya gebelik varlığı
B)-Tromboflebit geçirmiş ya da geçirmekte olmak
C)-30 yaşın altında olup günde 10 veya daha az sigara kullanmak
D)-Kan basıncı 140/90 nın üzerinde olması
E)-Diyabet
Soru 20- Kombine hormonal yöntemlerin sağlık yararları nelerdir
A)-Fe anemisini düzenler
B)-Dismenoreyi önler
C)-Over ve endometrium kanseri riskini azaltır
D)-Ektopik gebeliği önler
E)-Hepsi
Soru 21- Aşağıdakilerden hangisi kombine hormonal yöntem kullanıcılarının derhal sağlık kuruluşuna başvurması gereken durumlar arasında yer alır
A)-Şiddetli karın, göğüs, baş, bacak ağrısı, nefes darlığı
B)-Ani görme kaybı, bulanık görme, konuşma bozukluğu
C)-Gebelik şüphesi, Sarılık
D)-Memede kitle
E)-Hepsi
Soru 22- Aşağıdakilerden hangisi yalnız Progesteron içeren kontraseptiflerin dikkatle kullanılması gereken durumlardan değildir
A)-Fonksiyonel over kisti
B)-Geçirilmiş ektopik gebelik, depresyon
C)-Meme nodülleri
D)-Hipotansiyon
E)-Migren
Soru 23- Fallop tüpleri cerrahi yöntemle kapatılarak, spermin ovuma ulaşması engellenir. Etkinliği yüksektir. Kalıcı bir yöntem olduğundan daha fazla çocuk istemeyen çiftler ile gebeliğin hayatı tehlikeye sokacağı kadın için özellikle uygun olan yöntem aşağıdakilerden hangisidir
A)-Spermisitler
B)-Vazektomi
C)-Diyafram ve servikal başlık
D)-Tüp Ligasyonu
E)-Kondom

Toplam Soru Miktarı: 23