4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI III
BAKIM III 9. ÜNİTE (a)

Soru 1- Günümüzde doğurganlığın düzenlenmesi aşağıdakilerden hangi kavramın yerine kullanılması tercih edilir
A)-doğurulacak çocuk sayısının belirlenmesi
B)-aile planlaması
C)-kadın sağlığı
D)-nüfus politikaları
E)-
Soru 2- aşağıdakilerden hangisi doğurganlığı düzenlemenin kadın sağlığı açısından yararlarından değildir
A)-erken ve ileri yaş gebelikleri önler (20 yaş altı ve 35 yaş üstü)
B)-sık aralıklarla olan gebelikleri önler (iki yıldan kısa)
C)-istemeyerek oluşan düşükleri önler
D)-istemeyen gebelikleri önler
E)-çocuk sahibi olamayanlara yardım eder
Soru 3- aşağıdakilerden hangisi doğurganlığı düzenlemenin çocuk sağlığı açısından yararlarındandir
A)-istenmeyen çocuk sayısı azalır
B)-çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden daha iyi gelişmesini sağlar
C)-morbidite ve mortaliteyi azaltarak bebek ölüm hızını düşürür
D)-hepsi
E)-hiçbiri
Soru 4- hükümetlerin bilinçli olarak nüfusun niceliği, niteliği ve dağılımını etkileyen kararlarına........ denir. Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir
A)-doğurganlığın düzenlenmesi
B)-nüfus politikası
C)-yasal durum
D)-hükümet politikası
E)-hiçbiri
Soru 5- Nüfus politikaları, nüfus artışını destekleyen (pronatalist)ve desteklemeyen (antinatalist) diye ikiye ayrılır
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 6- Ülkemizde Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye deki erkek nüfusunun çok azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir
A)-l. Dünya savaşı
B)-ll. Dünya savaşı
C)-Kore savaşı
D)-Kıbrıs harekatı
E)-Dersim isyanı
Soru 7- Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşundan sonra ülkenin nüfusunu arttırma yönünde nasıl bir yol izlenmiştir
A)-antinatalist politika izlemiştir
B)-hicbisey yapılmamıştır
C)-pronatalist politika izlenmiştir
D)-aile planlaması merkezleri kurulmuştur
E)-
Soru 8- İlk nüfus yasamiz hangi tarihte resmi gazetede yayımlanmıştır
A)-11 Aralık 1965
B)-10 Nisan 1965
C)-2 Mart 1955
D)-10 Ocak 1963
E)-
Soru 9- İlk nüfus yasamiz hangi sayılı kanun ve hangi isimle yürürlüğe girmiştir
A)-557 sayılı nüfus planlaması hakkında kanun
B)-557 sayılı aile planlaması hakkında kanun
C)-552 sayılı nüfus planlaması hakkında kanun
D)-551 sayılı aile planlaması hakkında kanun
E)-
Soru 10- Nüfus planlaması fertlerin istedikleri sayıda ve istedikleri zaman çocuk sahibi olmaları demektir
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 11- 27 Mayıs 1983 tarihli 2827 sayılı nüfus planlaması hakkında kanunda aşağıdaki hangi madde yer almaktadır
A)-bu yasa ile gönüllü cerrahi sterilizasyon ve 10. Haftaya kadar isteğe bağlı düşüklere izin verilmiştir
B)-hekim dışı eğitilmiş sağlık personeline kontraseptif uygulama yetkisi verilmiştir
C)-sektörler arası işbirliği desteklenmiştir
D)-hepsi
E)-hiçbiri
Soru 12- 2013 Türkiye nüfus sağlık araştırmasına göre evli kadınların yüzde kaçı gebeliği önleyici bir yöntem kullanmaktadır
A)--%26
B)--%74
C)--%17
D)--%56
E)--%60
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi doğurganlığın düzenlenmesinde kaliteyi içeren maddelerden değildir
A)-hizmet verenin herhangi bir zarar vermemesi
B)-hizmet alanın ihtiyaçlarının doğru zamanda karşılanması
C)-hizmet alanın ihtiyaçlarının doğru uygulamalarla karşılanması
D)-hizmet verenin tıbbi bilgisi olmadan kendi standartları ile hizmet vermesi
E)-hizmet verenin doğru maliyetle hizmet alanın ihtiyaçlarını karşılaması
Soru 14- Doğurganlığın düzenlenmesinde hizmet alan bireye hangi isim verilmektedir
A)-başvuran
B)-danışan
C)-birey
D)-hasta
E)-hiçbiri
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi doğurganlığın düzenlenmesinde danışmanlık ilkesinden değildir
A)-hizmet alana iyi davranma, ilgi ve ihtiyacına odaklama
B)-güçlü bir etkileşim-iletişim kurma
C)-gereksinimine uygun bilgi verme
D)-gereğinden fazla bilgi vermekten kaçınma
E)-hizmet alanın seçtiği ve istediği yöntemi saglamama
Soru 16- Danışmanlık süreci uygulama adımlarında kullanılan baş harflerinden hangisi yanlış özetlenmiştir
A)-K: karşılayarak selamlayin
B)-A: alaka göstererek sorular sorun
C)-Y: yöntemler hakkında açıklama yapmayın
D)-N: ne tür yöntem seçecegine yardımcı olun
E)-A:açıklayıcı bilgiler verin
Soru 17- Yönteme ürünün ve yan etkilerin değerlendirildiği danışmanlık süreci aşağıdakilerden hangisidir
A)-izlem danışmanlığı
B)-yönteme özel danışmanlık
C)-genel (ön) danışmanlık
D)-hepsi
E)-hiçbiri
Soru 18- Aile planlaması danışmanı tarafından başvuranın öyküsünü almada aşağıdakilerden hangisi doğurganlık öyküsüne ait değildir
A)-gebelik/doğum/düşük/ölü doğum sayısı
B)-infertilite öyküsü
C)-emzirme
D)-kan hastalıkları
E)-
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi gebelikten korunma yöntemlerindendir
A)-hormonal yöntemler
B)-bariyer yöntemler
C)-rahim içi araç
D)-gönüllü cerrahi sterilizasyon
E)-hepsi
Soru 20- Rahim içi araç kimlere uygulanmaz
A)-gebelere
B)-uterusta anatomik bozukluğu olanlarda
C)-lösemi, diyabet, romatizmal kalp hastalığı olanlara
D)-uzun süreli kortikosteroid tedavisi olanlara
E)-hepsi

Toplam Soru Miktarı: 20