4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI III
BAKIM III 8. ÜNİTE (e)

Soru 1- Vajinanın pH ını ve doğal ortamı değiştiren durumlardan olmayan hangisidir
A)-Vajinal duş
B)-Cinsel ilişki
C)-Ayakta duş
D)-Fitil
E)-Krem, ilaç
Soru 2- En sık kullanılan Jinekolojik muayene pozisyonu litotomi pozisyonudur
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 3- Jinekolojik muayene öncesi kadının psikolojik hazırlıklarından olmayan hangisidir
A)-Kadın nazik bir şekilde karşılanmalı
B)-İyi iletişim kurulmalı
C)-Şikayetlerini dinlemek için yeterli zaman ayrılmalı
D)-Tıbbi terminoloji kullanılmamalı
E)-Muayene masası perde/paravan ile ayrılmalı kapıya dönük olmamalı
Soru 4- Jinekolojik muayenede kullanılan araç ve gereçlerden olmayan hangisidir
A)-Işık kaynağı, tek kullanımlık temiz eldiven
B)-Subazlı lubrikant, spekülüm (tek kullanımlık veya steril)
C)-Smear fırçası, lam veya sıvı bazlı sitolojik kitleri
D)-Stateskop, oksimetre
E)-Ucu pamuklu aplikatör, steril örnek tüpü, pH kağıdı, uzun forseps spanç
Soru 5- Spekülüm muayenesi ile ilgili hangisi yanlıştır
A)-Serviks ve vajina duvarları gözlenir
B)-Kadının yaş ve kilosuna uygun spekülüm seçilir
C)-Smear ve akıntı örneği alınacaksa bakteriostatik özellikli jel kullanılmalı
D)-Muayene öncesi spekülüm gösterilerek işlem açıklanmalı
E)-Spekülümü kayganlaştırmak ve ısıtmak amacıyla uçları ılık temiz sudan geçirilir ve az miktarda suda çözünen jel kullanılır
Soru 6- Pap smear örneği hangi bölgelerden alınır
A)-Endoservikal kanal
B)-Serviks yüzeyi
C)-Sguama - kolumnar kavşak
D)-Hiçbiri
E)-Hepsi
Soru 7- Bimanuel muayene ile ilgili yanlış olan hangisidir
A)-Mensrual siklusun 5.günü yapılır
B)-İç genital organların palpasyonudur
C)-İşlem hastaya anlatılmalıdır
D)-Palpasyon ile ;Uterusun pozisyonu, büyüklüğü, kıvamı, morbilitesi, hassasiyeti ve kitle vb. oluşumlar değerlendirilir
E)-Serviksin morbilitesi değerlendirilir. Normalde mobildir, ağrısıdır
Soru 8- Virgo(bakire)ve çocuklar için uygulanan Jinekolojik muayene hangisidir
A)-inspeksiyon
B)-Bimanuel muayene
C)-Rektal muayene
D)-Rektovajinal muayene
E)-Hiçbiri
Soru 9- Jinekolojik muayenede hemşirelik girişimlerinden olmayan hangisidir
A)-Hastanın hazırlanmasına yardım eder
B)-Malzeme kontrolü yapar
C)-Mahremiyeti koruyucu önlemler alır
D)-Jajinal muayeneyi yapar, gerekli durumlarda doktoru çağırır
E)-Örnek alındıysa sonuç alabileceği tarih ve yer hakkında bilgi verir
Soru 10- Hangisi Türkiye de uygulanan Ulusal Kanser Tarama Standartlarından biri değildir
A)-Taramaya ilk cinsel ilişkiden 6 ay sonra ve 18 yaşında başlanmalıdır
B)-30 yaşından sonra her kadının 5 yılda bir smear testi yaptırması önerilir
C)-Son iki testi negatif çıkan 65 yaş üstü kadınlarda tarama sonlandırılır
D)-Bening nedenler total hşsterektomi yapıldı ise sitoloji takibi gereksizdir
E)-HIV infeksiyonnu olanlar /immunosubresif tedavi alan olgularda ilk yıl iki kez, sonuçları negatif ise yılda bir kez alınmalıdır
Soru 11- Transabdominal ultrasyonda mesane dolu olarak yapılırken, transvajinal ultrasyonda mesane boş olarak uygulanır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Uterin kavitedeki anomali, miyom, polip, adhezyon gibi problemleri ve tubaların açıklığını değerlendirmek amacıyla spekülüm altından servikal kanaldan ince bir katater geçirilir ve radyoopak bir madde enjekte edilir. O paket madde uterus ve tüplerde yayılırken radyografik görüntüler alınır. Yukarıdaki tanım hangi tür uygulamadır
A)-Salin infüzyon sonohisterografi(SİS/SHG)
B)-Histerosalfingrafi (HSG)
C)-Kolposkopi
D)-Histeroskopi
E)-Laparaskopi
Soru 13- Histeroskopi velaparoskopi gibi işlemlerde uterusu genişleterek daha iyi gözlemlemek ve işlem sırasında periteneal kaviteyi genişletmek için içeriye hangi gaz verilir
A)-Oksijen
B)-Azot
C)-Karbondioksit
D)-Hidrojen
E)-Helyum
Soru 14- Abortus sonrası fetüs, plesenta ve erlerine ait kalan parçaların temizlenmesi işlemine ne denir
A)-Probe küretaj(PC)
B)-Fonksiyonel küretaj
C)-Retansiyon veya Rest küretaj
D)-Buum küretaj
E)-Endometrial dating(endometrial günle me)
Soru 15- Aşağıda verilen biyopsi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır
A)-Endometrial biyopsi :Endometriyum kürete edilerek örnek alınır
B)-Pipelle biyopsi :bir kanül ile aspire edilerek endometriyumdan örnek alınma işlemi
C)-Endoservikal küretaj ve biyopsi :endoservikal kanal küret ile kazınarak örnek alınır
D)-Punch (zımpa) biyopsi :zımba gibi ucu çukur metal bir alet ile lezyondan 3-5 mm. çapında örnek parça alınır
E)-Eksizyon biyopsi :şüpheli lezyonun bir kısmı alınır. Tanı ve tedavi amaçlıdır
Soru 16- Vajinanın çıkarılma işlemi Jinekolojide hangi cerrahi operasyondur
A)-Basit vulvektomi
B)-Radikal vulvektomi
C)-Salpenjektomi
D)-Vajinektomi/kolpektomi
E)-Ooferektomi
Soru 17- Jinekolojik anamnezde obstetrik öyküde neler sorulmaz
A)-Düşükler,kürtaj ve sayıları
B)-Sosyo ekonomik durumu ve eğitim durumu
C)-Doğum,ölü doğum ve doğum şekli
D)-Gebelik süreleri ve aralıkları
E)-Ektopik gebelik öyküsü ve intertilite öyküsü
Soru 18- Jinekolojik pelvik muayenede en sık hangi pozisyon kullanılır
A)-Supine pozisyonu
B)-Litotomi pozisyonu
C)-Semi fowler pozisyonu
D)-Dorsal rekumbet pozisyonu
E)-Sims pozisyonu
Soru 19- Jinekolojik muayene aşamaları hangisidir
A)-Perinenin inspeksiyonu ve palpasyonu
B)-Spekulun muayenesi
C)-Bimanuel muayene
D)-Raktal muayene,rektavajinal muayene
E)-Hepsi
Soru 20- Jinekolojik rektal muayenede hangisi değerlendirilmez
A)-Rektum hemorideleri
B)-Polipler,tümörler
C)-Serviks ve vajina duvarları
D)-Lenf nodları
E)-Genital yol aplazileri
Soru 21- Jinekolojide sık kullanılan tanı ve tedavi işlemleri nelerdir
A)-Kan ve idrar incelemeleri
B)-Pap smear
C)-Ultrasonografi
D)-Salin infüzyon sonahistegrafi
E)-Hepsi
Soru 22- ........endometrium ve servikal kanalın ayrı kürete edilerek örnek alınmalıdır. Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir
A)-Prabe kürtaj
B)-Bumm kürtaj
C)-Retansiyon veya Rest kürtaj
D)-Fraksiyone kürtaj
E)-Endometrial dating
Soru 23- Zımba gibi ucu çukur metal bir alet ile lezyondan 3-5 mm çapında örnek alınmasına .........biyopsi denir.Yukarıdaki boşluğa hangisi gelir
A)-Punche (zımba) biyopsi
B)-Endometrial biyopsi
C)-Pipella biyopsi
D)-Eksizyonel biyopsi
E)-Endoservikal kürtaj ve biyopsi
Soru 24- Jİnekolojide cerrahi operasyonda salpenjektemi de hangileri çıkarılır
A)-Labia minör majöre kiktaris alınır
B)-Vajinanın ön duvarı onarılır
C)-Tubaların çıkarılmasıdır
D)-Overlerin çıkarılmasıdır
E)-Vağmanın çıkarılmasıdır
Soru 25- Histerekstemi tiplerinden olan total histerekstemi de hangisi yapılır?
A)-Uterus ve serviksin alınmasıdır
B)-Servisk hariç uterusun alınmasıdır.
C)-Pelvis lenf nodları alınır
D)-Tubaların alınmasıdır
E)-Oveaların alınmasıdır
Soru 26- Histerektemi cerrahi girişim öyküsüne göre hangi yöntemler uygulanır
A)-Abdominal histerektemi
B)-Vajinal histerektemi
C)-Laparoskopik histerektemi
D)-hiçbiri
E)-hepsi

Toplam Soru Miktarı: 26