4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI III
BAKIM III 8. ÜNİTE (c)

Soru 1- Jinekolojik muayenede palpasyonda hangisi değerlendirilemez
A)-Suprapubik bölge
B)-Bartholin bezleri
C)-Pelvik tabanda relaksiyon
D)-Pelvik tabanda kas gücü
E)-Hiçbiri
Soru 2- Spekulumun muayenesinde ne gözlenir
A)-Tüylerin dağılımı ve gelişimsel durum
B)-Hemeroid ve kanama
C)-Serviks ve vajinal duvar
D)-Pubis biti ve siğir
E)-Klitoris ve üretral açıklık
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi spekulum yerleştirilmesi için dikkat edileceklerden değildir
A)-Bir elin işaret ve orta parmakları arasında spekulum kapalı şekilde tutulur
B)-Diğer elin orta parmakları ile labialar aralanır ve hafifçe vajina girişinden aşağı rektuma doğdu bastırılır
C)-Kadından ıkınması istenirken spekulum vajinaya oblik bir açı ile itilir
D)-İlerlerken horizantal döndürülür ve 90 derece ile yönlendirilmez
E)-Spekulum kaşıkları açılarak sabitlenir
Soru 4- Servikal os çevresinde servikal kanalı örten tek katlı kolumnar epitel ile porsioyu örten çok katlı squamoz epitelin birleştiği alana ne denir
A)-Sağama kolumnar kavşak
B)-Everisyon yada ktopirin
C)-Servikal os
D)-erozyon
E)-Servikal polip
Soru 5- Papsmear örneği nereden alınır
A)-serviks yüzeyinden
B)-endoservikal kanal
C)-squoma-servikal kanal
D)-Hiçbiri
E)-hepsi
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi rektal muayne için yanlış bilgidir
A)-rektum hemoroidleri, polip tümörler, lenf kodları ve genital yol aplazileri değerlendirilir
B)-virgo(bakire) vd çocuklar tercih edilir
C)-kadına işlem açıklanmaz ve eldiven giyilir
D)-işaret parmağına kişiler jel sürülür
E)-Anüs ,anal sfinkter,anal kanal ve posterior pelvik yapılar değerlendirilir
Soru 7- Rekto vajinal muayene değerlendirilmesinden hangisi doğrudur
A)-rektum hemoroidler,polip tümörler, büyümüş lenf kodları
B)-serviksin mobilitesi değerlendirilmesinde
C)-Dış organlar değerlendirilmesinde
D)-Uterusun arka yüzeyi, pelvisin arka bölümü, parametrium ,pelvik enfeksiyon ,adhezyon tümör ve over patolojileri
E)-Iç organ değerlendirilmesinde
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi jinekolojik muayenede hemşirelik girişimlerinden değildir
A)-Hastanın hazırlanmasına ,pozisyon verilmesine ve gevşemesine yardım eder
B)-Malzeme hazırlığının kontrolünü yapar
C)-Kadının mahremiyetine koruyucu yöntemler alır
D)-Muayene aşamaları hakkında hastaya bilgi verir
E)-İslemde hekime yardımıcı olmaz
Soru 9- Asagidakilerden hangisi Turkiyede Ulusal Kanser Tarama Standartları önerilerinden değildir
A)-30 yaşından sonra her kadın 5 yılda bir smear testi yaptırması önerilmektedir
B)-Son iki testi negatif çıkan 65 yaşındaki kadınlara tarama devam edilir
C)-bening nedenler total histerektomi yapıldı ise stelojik takibi gereksizdir
D)-CIN II/II nedeni ile histeroktomili olgulara 3 dökümente edilebilen,teknik yeterli negatif stoloji ve son 10 yılda anormal/pozitif stoloji yokluğunda tarama kesilmelidir
E)-HIV enfeksiyonu olanlar /immunosuprosif tedavi alan olgularda ilk yıl iki kez sonuçları negatifse yılda bir kez alınmalıdır.Yüksek riskli gruplarda ve anormal smear öyküsü olanlarda test daha sık ( 3-6 ayda bir) uygulanabilir
Soru 10- Yüksek frekanslı ses dalgalarının yansıma özelliğini kullanan görüntüleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir
A)-Tomografi
B)-Salin infüzyon sonohisteroktomi
C)-Histerosolfingografi
D)-Kolposkopi
E)-ultrasonografi
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi polip ,miyom, uterus anomilileri, adhezyon gibi sorunları değerlendirmede kullanılan yöntemdir
A)-Tomografi
B)-Kuldoskopi
C)-Salin infüzyon sonohistegrafi
D)-Loporoskopi
E)-Histeroskopi
Soru 12- Uterin kavitedeki anomali, miyom, polip, adhezyon gibi problemleri ve tubaların açıklığını değerlendirmek amacıyla kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir
A)-Laporoskopi
B)-Histerosalfingografi
C)-Kuldosentez
D)-Kolposkopi
E)-Histeroskopi
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi disfonksiyonel kanama, abortus, endometrial biyopsi alma, endometrialpolip gibi durumlarda tanı ve tedavi amacıyla kullanılan yöntemdir
A)-Tomografi
B)-Loporoskopi
C)-Histeroskopi
D)-Dilatasyon ve küretaj
E)-Konizasyon
Soru 14- Abortus sonrası fetüs, plesanta ve eklerine ait kalan parçaların temizlenmesi amacıyla yapılan işlemin adı nedir
A)-Retansiyon veya rest küretaj
B)-Fraksiyone küretaj
C)-Probe küretaj
D)-Bumm küretaj
E)-
Soru 15- Zımba gibi ucu çukur metal bie alet ile lezyondan 3-5mm çapında örnek parça alınmasına................denir Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir
A)-Ekdizyon biyopsi
B)-Endometrial biyopsi
C)-Pipelle biyopsi
D)-Punch(zımba) biyopsi
E)-Endoservikal biyopsi
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi konizasyonla ilgili yanlış ifadedir
A)-Servikal displazi durumlarında tanı ve tedavi amacıyla konur.
B)-Günümüzde çoğunlukla laser eksizyonu ve elektrocerrahi yöntemleri ile uygulanmaktadır.
C)-Laser ve LEEP ağrılı bir işlemdir
D)-Hastaneye yatmayı gerektirmez
E)-Konizasyon sonrası servikal yetmezlik ve stenoz komplikasyonları gelişebilir
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi Jinekolojide cerrahi operasyonlarındandır
A)-Basit vulvoktami, vajinektomi, kolporafi posteriör
B)-Radikal vulvoktomi, kolporafi anteriör
C)-Salpenjoktomi, Ooferektomi
D)-Sulpingo-Ooferektomi, histeroktomi
E)-Hepsi
Soru 18- Uterusun alınması için yapılan cerrahi işlem hangisidir
A)-Histerektomi
B)-Kolpektomi
C)-Ooferektomi
D)-Salpenjektomi
E)-Vulvektomi
Soru 19- Overlerin çıkarılmasında kullanılan cerrahi yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A)-Kolporafi anteriör
B)-Kolporafi posterior
C)-Ooferektomi
D)-Total Histerektomi
E)-Vajinektomi
Soru 20- Perine, pelvik taban, levator kasları ve tüm üreme organları, pelvik lenf nodları, rektum, sigmoid kolon, mesane ve distal üreterler çıkarılır. Kolostomi ve ileal kondoit yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir
A)-Pelvik ekzantrasyon
B)-Radikal Histerektomi
C)-Total abdominal histerektomi
D)-Salpigo-Ooferektomi
E)-Salpenjektomi

Toplam Soru Miktarı: 20