4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI III
BAKIM III 8. ÜNİTE (b)

Soru 1- Ooferektomi neye denir
A)-Tubalar ve overlerin birlikte çıkarılmasıdır
B)-Overlerin çıkarılmasıdır
C)-Tubaların çıkarılmasıdır
D)-Vajinanın çıkarılmasıdır
E)-Vajina ön duvarının onarılmasıdır
Soru 2- Pap Smear örneği jinekolojik muayenenin hangi aşamasında alınır
A)-Abdominal muayene
B)-Spekulum muayenesi
C)-Bimanuel muayene
D)-Kolposkopi muayenesi
E)-Perinenin inspeksiyonu
Soru 3- Servikal kanaldan geçirilen fiberoptik bir cihaz ile monitöre görüntü aktarılarak uterusun görüntülenmesine ne denir
A)-Histeroskopi
B)-Konizasyon
C)-Kolporafi
D)-Fiberokopi
E)-Kriyoterapi
Soru 4- En sık kullanılan jinekolojik muayene pozisyonu ……..dur. Boş bırakılan yere uygun olan şıkkı işaretleyiniz
A)-Dorsel Rekumbent Pozisyonu
B)-Sol Lateral Pozisyonu
C)-Supine Pozisyonu
D)-Litotomi Pozisyonu
E)-Diz-göğüs Pozisyonu
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi jinekolojik muayene malzemesidir
A)-LEEP Kağıdı
B)-Burch cımbızı
C)-Otoskop
D)-Retinal kamera
E)-Sıvı bazlı sitoloji kitleri
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi jinekolojide kullanılan cerrahi operasyonlardan değildir
A)-Vajinektomi
B)-Salpenjektomi
C)-Ooferektomi
D)-Histerektomi
E)-kolesistektomi
Soru 7- Polip, miyom, uterus anomalileri, adhezyon gibi sorunlar değerlendirilir. Ağrısız bir yöntemdir. Spekulum altında serviksten yerleştirilen ince bir kateter ile uterus içine steril salin solüsyonu infüzyonu yapılırken uterus ultrasonografi ile görüntülenir. Yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir
A)-Histerosalfingografi
B)-Kuldoskopi
C)-Salin İnfüzyon Sonohisterografi
D)-Papanicolaou
E)-Pap smear
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi Jinekolojik muayene sırasında kanda bakılan incelemelerden değildir
A)-Timpanometre
B)-Tiroid hormonları
C)-Gebelik testi β-HCG
D)-Prolaktin
E)-Rutin biyokimyasal testler, kan lipid düzeyleri, tam kan sayımı
Soru 9- Papanicolaou Klasik Sınıflandırması kaç aşamadan oluşmaktadır
A)-3
B)-5
C)-4
D)-6
E)-7
Soru 10- Hastaneye anormal vajinal kanama, pelvik ağrı.,anormal akıntı v.b şikayetleri ile gelen hasta hangi öykü ile değerlendirilmelidir
A)-Sosyo-demografik öykü
B)-Başvuru öyküsü
C)-Menstrüel öykü
D)-obstetrik öykü
E)-Konsreptif öykü
Soru 11- Obstetrik öyküde hangi sorular sorulur
A)-Kullandığı kontraseptif yöntemler, kullanma süresi, yöntemi bırakma-değiştirme nedeni
B)-Menarş yaşı, menstrüasyon süresi, ped sayısı, dismenore,son adet tarihi,menstrual sorunlar
C)-Medeni durumu,yaş,cinsel partner varlığı, evlilik yaşı,eğitim ve sosyo-ekonomik durumu,mesleği
D)-Gebelik doğum, ölü doğum, düşük, küretaj sayıları, doğum şekli, gebelik süreleri, yenidoğanın durumu,emzirme durumu
E)-Muayene başvuru nedeni,şikâyetleri, ilişkili durumlar ve özellikler
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi jinekolojik öyküde yer almaz
A)-Önceki jinekolojik hastalıklar
B)-Son jinekolojik muayene tarihi
C)-Cinsel partner sayısı
D)-Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon öyküsü
E)-Son smear testi ve sonucu
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi jnekolojik muayene sıklığı, genital hijyen alışkanlıkları, kendi kendine meme ve vulva muayenesi, HPV aşısı,Hepatit aşısı gibi sağlık alışkanlıkları değerlendirilir
A)-Genel tıbbi öyküde
B)-Sağlık davranışları öyküsünde
C)-Menopoz öyküsünde
D)-Cerrahı öyküde
E)-Aile öyküsünde
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi jinekolojik önceden yapılması önerilen genel fiziki muaynedir
A)-Kadının genel görünüşü ve genel psikolojik durumunun değerlendirilmesi
B)-Vital bulguları, vücut ağırlık ve beren kitle indeksinin hesaplanması
C)-Meme muayenesinin yapılması ve KKMM öğretilmesi, troid hormonunun palpasyonu
D)-Kalp ve akciğer ses oskültasyonu,hemogram ve idrar tahlili yapılması
E)-Hepsi
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi jinekolojik muayene öncesi psikolojik hazırlıkta dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir
A)-İletisimde tıbbi terminoloji kullanılmalı
B)-Kadının muayeneye katılımı sağlamalı
C)-Kadını ve şikayetlerini dinlemek için yeterli zaman ayırmalı
D)-adını nazik bir şekilde karşılamalı ve iyi bir iletişim ortamı hazırlamalı
E)-hicbiri
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin muayne öncesi dikkat etmesi gerken noktalardandır
A)-Kadının mesane ve bağırsakları boş olmalı
B)-Muayneden 24-48 saat önce vajinanın Kızını ve doğal ortamını değiştiren vajinal duş,cinsel ilişki, fitil,krem, ilaç vb yapılmamış olmalı
C)-Muayene masasına almadan önce kadına iç çamaşırları,meme muayenesi yapılacaksa sütyeni çıkarması söylenir ve önlük veya örtü verilir
D)-Muayene masasına alınır ve jinekolojik muayene pozisyonu ile muayene masasına yerleştirilir
E)-Hepsi
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi jinekolojik muayenede en sık kullanılan pozisyondur
A)-Probe
B)-Litotomi
C)-Semi fareler
D)-Sims
E)-Dorsal recumbent
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi jinekolojik muayenede kullanılan saçlardandır
A)-Işık kaynağı, tek kullanımlık eldiven, lam
B)-Şu bazlı lubrikant,laksatif,ucu pamuklu aplikatör
C)-Smear fırçası, spekulum,steril örnek tipi
D)-PH kağıdı, spanç,uzun bir forseps
E)-Hepsi
Soru 19- I-spekulum muayenesi II-Bimanuel muayne III-Rektovajinal muayene IV-Perinenin oskultasyonu V-hemogram Yukarıdakilerden hangisi jinekolojik muayne aşamalarındandır
A)-I
B)-II
C)-I,II, III
D)-I,II ,IV
E)-II,III,IV
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi perinenin muayenesinde inspeksiyonda yer almaz
A)-Genital akıntı ve kötü kökü
B)-İritasyon lezyon,travma,siad,siğil,pubis biti
C)-Ciltteki renk değişikliği, simetri,şişlik, ödem
D)-Ikınırken vajinal duvarlarda şişkinlik oluşması, uterus sarkması ve inkontinans görülmesi
E)-Anal sfinkterlerin bütünlüğü ve hemeroit,kanama lezyon

Toplam Soru Miktarı: 20