4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI III
BAKIM III 8. ÜNİTE (a)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi Kadın üreme sistemi değerlendirme aşamalarından değildir
A)-Anamnez alma
B)-Fiziksel muayene
C)-Rektal muayene
D)-Pelvik muayene
E)-tanı testleri
Soru 2- Jinekolojik öyküde hastaya hangisi sorulmaz
A)-Düşük veya küretaj tarihi
B)-Önceki jinekolojik hastalıklar
C)-Son smear testi ve sonucu
D)-Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon öyküsü
E)-
Soru 3- Jinekolojik muayene odasının hazırlığında kadının mahremiyetini korumak üzere alınabilecek önlemler nelerdir1- Öykü alma ve muayene süresince odaya giriş çıkışlar önlenmeli,2- Muayene masası perde/paravan ile ayrılmalı ve kapıya dönük olmamalı, 3- Giysilerini çıkarma için uygun ortam bulunmalıdır.
A)-1 ve 2
B)-yalnız 3
C) 1 ve 3
D)-Hepsi
E)-
Soru 4- En sık kullanılan jinekolojik muayene pozisyonu nedir
A)-Dorsal rekümbent
B)-Litotomi pozisyonu
C)-Semi fawler
D)-Sims pozisyonu
E)-
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi jinekolojik muayene aşamalarından biri değildir
A)-Perinenin inspeksiyonu ve palpasyonu
B)-Bimanuel muayene
C)-Pelvik muayene
D)-Rektovajinal muayene
E)-spekülüm muayenesi
Soru 6- Hangi palpasyon türünde işaret parmağı vajinada iken, labia majörler perinede saat 4 ve 8 hizasında işaret ve başparmak arasında palpe edilir
A)-Skene kanallarının palpasyonu
B)-Bartholin bezlerinin palpasyonu
C)-Pelvik taban kas gücü değerlendirmesi
D)-Hepsi
E)-
Soru 7- Ektoserviks (porsiyo) renk, menopozda ne renktir
A)-Pembe
B)-Koyu
C)-Solgun
D)-Siyanotik
E)-
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi rektal muayene ile ilgili doğru bir bilgi değildir
A)-Jinekolojik muayenede rutin uygulanmaz. Rektum hemoroidleri, polip, tümörler, büyümüş lenf nodları ve genital yol aplazileri değerlendirilir
B)-Virgo (bakire) ve çocuklarda tercih edilmez
C)-Kadına işlem açıklanır ve eldiven giyilir
D)-İşaret parmağına lubrikant jel sürülür
E)-anüs,anal sfinkter ,anal kanal ve posterior pelvik yapılar değerlendirilir
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi jinekolojik muayenede belirlenebilecek örnek hemşirelik tanılarından değildir
A)-Kronik ağrı
B)-Cinsel örüntüde değişim
C)-Beden imgesinde bozulma
D)-Üriner boşaltım örüntüsünde değişim
E)-akut ağrı
Soru 10- Menstrual siklusun 21. Günü kanda bakılan hormon hangisidir
A)-FSH
B)-LH
C)-Progesteron
D)-Estradiol
E)-
Soru 11- Türkiyede Ulusal Kanser Tarama Standartları’na göre 30 yaş üstü kadınların kaç yılda bir smear testi yaptırması önerilir
A)-3
B)-5
C)-2
D)-1
E)-
Soru 12- Papanicolaou Klasik Sınıflandırmasına göre hangisi Class III sınıfıdır
A)-Atipik hücre inflamasyon enfeksiyon
B)-Malign hücre, şiddetli displazi, karsinoma in situ
C)-Hafif displazi, şüpheli hücreler
D)-Squamoz hücreli karsinom, invazif kanser
E)-
Soru 13- Kadın üreme sisteminin değerlendirilme aşaması olan jinekolojik anamnezde aşağıdakilerden hangisi jinekolojik öyküye ait sorgulama değildir
A)-Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon öyküsü
B)-Son smear testi
C)-Jinekolojik hastalıklar
D)-jinekolojik tedavi sonuçları
E)-Kullandığı kontraseptif yöntemler
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi jinekolojik anamnez öyküsüdür
A)-Tibial ödem ve varis değerlendirmesi
B)-Cinsel yaşam öyküsü
C)-Bimanuel muayene
D)-Tiroid ve boyun palpasyonu
E)-
Soru 15- Jinekolojik muayeneye hazırlıkta dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir
A)-Kadına empatik ve saygılı bir şekilde yaklaşmalı
B)-Kadının muayeneye katılımı sağlanmalı
C)-İletişimde tıbbi terminoloji kullanmalı
D)-Kadını ve şikayetlerini dinlemek için yeterli zaman ayırmalı
E)-Yargılayıcı olmamalı
Soru 16- Rektal Muayene hangi durumlarda tercih edilir
A)-Uterusun kıvamı ve büyüklüğünü değerlendirmek için
B)-Serviksi palpe etmek için
C)-Miyom değerlendirmek için
D)-Overleri değerlendirmek için
E)-Bakire ve çocuklarda muayene için
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi Amerikan Obstetrik ve Jinekoloji Kolejinin Pap smear önerilerindendir
A)-21-29 yaşlar arasında 3 yılda bir tekrarlanmalıdır
B)-30-65 yaşları arasında ise, tek başına Pap smear testi uygulanacaksa 3 yılda bir yapılmalı
C)-Taramaya ilk cinsel ilişkiden 3 yıl sonra ve en geç 21 yaşında başlanmalı
D)-Pap smear testi HPV testi ile birlikte kombine (co-test) uygulanacaksa 5 yılda bir yapılması önerilmektedir
E)-Hepsi
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ise Ulusal Kanser Tarama Standartlarına göre yapılan Pap smear önerilerindendir
A)-30 yaşından sonra her kadının 5 yılda bir smear testi yaptırması önerilmektedir
B)-Son iki testi negatif olan 45 yaşındaki kadınlarda taramaya son verilebilir
C)-Ektoserviks, servikal kanal ve arka forniksten örnek alınmalı
D)-21-29 yaşlar arasında 3 yılda bir tekrarlanmalıdır
E)-Testten önceki 48 saat içinde kontraseptif ilaç kullanılmamalı
Soru 19- Uterin kavitedeki anomali, miyom, polip, adhezyon gibi problemleri ve tubaların açıklığını değerlendirmek amacıyla uygulanan yöntemin adı nedir
A)-Histerosalfingografi
B)-Salin İnfüzyon Sonohisterografi
C)-Ultrasonografi
D)-Kuldoskopi
E)-Histeroskopi
Soru 20- Laparoskopi işlemini aşağıdakilerden hangisi açıklamaktadır
A)-Endometrium ve servikal kanalın ayrı kürete edilerek örnekler alınmasıdır
B)-Doğum sonrası plasenta retansiyonu durumunda yapılır
C)-Servikal kanaldan geçirilen fiberoptik bir cihaz ile monitöre görüntü aktarılarak uterusun görüntülenmesidir
D)-Umblikus yakınından yapılan küçük bir insizyondan yerleştirilen endoskopik bir cihaz olan laparoskop ile pelvisin görüntülenmesidir
E)-Zımba gibi ucu çukur metal bir alet ile lezyondan 3-5 mm çapında örnek parça alınması
Soru 21- Aşağıdakilerden hangisi biyopsi çeşidi değildir
A)-Eksizyon Biyopsi
B)-Pipelle biyopsi
C)-Endometrial biyopsi
D)-Endoservikal küretaj ve biyopsi
E)-Kriyoterapi biyopsi

Toplam Soru Miktarı: 21