4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI III
BAKIM III 7. ÜNİTE (d)

Soru 1- Lohusalık döneminde tehlikeli sayılabilecek belirtiler nelerdir
A)-38 derecenin üzerinde ateş
B)-Bulanık, çift görme bozukluğu
C)-Ayağın dorsoflrksiyonu ile baldır ağrısı(Homans Bulgusu)
D)-İdrar yaparken ağrı, yanma ve tam boşaltmama
E)-Hepsi
Soru 2- E.pizyotomi ve yırtıkların uygun şekilde dikilmemesi Perineal Hematoma neden olur
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 3- Doğum sonu kanamaların önlenmesi için neler yapılır
A)-Riskli gebelikler önceden belirlenmeli
B)-Plasenta ayrıldıktan sonra kotiledon ve zarları iyi kontrol edilmeli
C)-Doğum yolu yırtık açısından iyi gözlenmeli, uygun şekilde tamir edilmeli
D)-Mesanenin boş olması sağlanmalı, hafif uterus masajı yapılmalıdır
E)-Hepsi
Soru 4- Yara infeksiyon doğum sonrası 1-5 saatte görülürse erken, 10-15 günde görülürse geç infeksiyon olarak tanımlanır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 5- Lohusalıkta idrar yolları enfeksiyonu tedavi edilmezse PİYELONEFRİT gelişebilir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 6- Tromboflebitin (damar içinde pıhtı oluşumuna bağlı olarak ven duvarının inflamasyonu) en ciddi komplikasyonu akciğer embolisidir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 7- Hangisi anal inkontinans sebeplerinden değildir
A)-Doğum travması
B)-Loşianın uzaması
C)-Doğumun 2.evresinin uzaması
D)-İri bebek
E)-Epizyotomi
Soru 8- Doğumda yaklaşık kaç ml. kan kaybedilir
A)-100-500 ml
B)-200-600 ml
C)-300-700 ml
D)-500-700 ml
E)-50-100 ml
Soru 9- pelvik taban kaslarını kuvetlendiren hangi egzersizdir
A)-homan s bulgusu
B)-kegel egzersizi
C)-masaj
D)-hepsi
E)-
Soru 10- kolostrum sütün özelliği değildir
A)-sarı ve kıvamlıdır
B)-bol miktarda protein- mineral var
C)-bol miktarda yağ var
D)-yüksek oranda antikor var
E)-enfeksiyondan korur
Soru 11- genital organlarla ilişkin Doğum sonrası değişiklik değildir
A)-uterus
B)-uterusun involüsyon mekanizması
C)-pelvis kemiği
D)-endometriyum tabakasının rejenerasyon
E)-loşia
Soru 12- lohusa kadın doğumda ........kaybeder
A)-7-8kg
B)-5.5kg
C)-4-5 kg
D)-7- 10 kg
E)-4. 5 kg
Soru 13- gebelikte görülen bağırsak peristaltizminin yavaşlamasına bağlı kabızlık lohusalığın ilk ğünlerinde de devam eder
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 14- Doğumdan sonraki 2-3 ğün içinde defekasyon gerçekleşmemiş ise hangisi yapılır
A)-laksatif yada boşaltıcı lavman
B)-largacsil
C)-furosemid
D)-sumpitan
E)-hepsi
Soru 15- lohusalık ta memelerden süt salgılanması aşağıdaki hormonların etkileşimi ile sağlanır
A)-Oksitosin
B)-östrojen
C)-Prolaktin
D)-progesteron
E)-hepsi
Soru 16- Rubin in (1984) Ebeveynlik kazanma modelinde hangi aşamalardan geçerek yeni rolüne hazırlanır
A)-yardım alma fazı
B)-kontrolü sağlama fazı
C)-bırakma fazı
D)-babalık rolü
E)-hepsi
Soru 17- Doğum sonu dönem de hemşirelik bakımının amacı aşağıdakilerden hangisidir
A)-anne ve bebeğin fizyolojik bakımını sağlama
B)-riskli durumları önlemek
C)-aile üyelerinin bu duruma psikososyal uyum sağlamasında yardım ve rehberlik etmek
D)-hepsi
E)-hiçbiri
Soru 18- Doğum sonu ilk saatte 15 dakikada 1 sorun yoksa 24 saate kadar 4 saatte bir fundus kontrolü yapılır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 19- Kegel egzersizi idrar kaçırmayı önlemede etkilidir, anne idrarını tutuyormuş gibi yaparak Perine ve vajina bölgesindeki kasları içeri doğru çekerek 10 a kadar sayarak kasması ve sonra 10 a kadar sayarak gevşetmesi esasına dayanır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi doğum sonu ruhsal sorunlardandır
A)-doğum sonu hüznü
B)-depresyon
C)-psikoz
D)-hepsi
E)-hiçbiri
Soru 21- Loşia nın geliş sırası nasıldır 1- Rubra ilk 3 gün 2- Seroza 4-10 gün 3- Alba 10. günden sonra 4-Miksiyon ve defekasyon
A)-2 -3-4
B)-1-2-3
C)-3-2-1-4
D)-4-1-2-3
E)-2-1-4
Soru 22- Homans bulgusu sırtüstü yatan annede bacak hafifçe yukarıya kaldırılıp diz bir elle arkasından desteklenerek hafifçe bükülür, ayak bileğine hızlıca dorso fleksiyon yaptırılır. Bu sırada Anne derin baldır ağrısı duyar veya diz ve ayak bileğini bükme de bir zorlanma olursa Homans bulgusu pozitiftir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 23- Aşağıdakilerden hangisi uterusun involusyon mekanizması ile ilgili değildir
A)-Miyometrium hücrelerinin boyu küçülür
B)-Doğum sonu dönemde akıntı gelir
C)-Elastik ve fibroz dokularda yıkım olur
D)-Yıkım ürünleri dolaşım yoluyla absorbe edilerek atılır
E)-Nullipar haline dönemez
Soru 24- Doğumda yaklaşık olarak kaç ml kan kaybı olur
A)-100-500
B)-500-700
C)-500-1000
D)-700-1200
E)-1000-1500
Soru 25- Doğum sonrası uterusun involusyonunun tam olmaması ve normal boyutlarına dönmesinden kaynaklanan kanama hangisidir
A)-Postpertum kanama
B)-Atari kanama
C)-Subinvolusyon kanama
D)-Yırtık kanamaları
E)-Perineal kanama
Soru 26- Doğum sonrası ilk iki haftada meme dokusunun enfeksiyonuna yada iltigaplanmasına ne ad verilir
A)-Metrit
B)-Mastit
C)-Loşia
D)-Tromboflebit
E)-Puerperal enfeksiyon
Soru 27- Aşağıdakilerden hangisi Tromboflebitin risk aktörlerinden değildir
A)-Varis olması
B)-Önceden Tromboz öyküsü
C)-Obesite
D)-Anne yaşı
E)-Malnustrisyon

Toplam Soru Miktarı: 27