4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI III
BAKIM III 7. ÜNİTE (c)

Soru 1- Doğumda plesenta ve erlerin çıkması ile başlar ve gebelik sırasında kadın vücudunda oluşan değişikliklerin hemen gebelik öncesi duruma döndüğü döneme ne denir
A)-Laktasyon dönem
B)-Menstrual dönem
C)-Postpartum dönem
D)-psikolojik dönem
E)-Hiçbiri
Soru 2- Postpartum dönem ne kadar süreyi kapsar
A)-3 ay
B)-40 gün
C)-21 gün
D)-6-8 hafta
E)-2-3 hafta
Soru 3- Uterus doğumundan kaç gün sonra ele gelmeyecek şekilde küçülür
A)-1 gün
B)-14 gün
C)-21 gün
D)-40 gün
E)-60 gün
Soru 4- Doğumda plesentanın ayrılması ve östrojenin kandaki seviyesinin düşmesi sonucu otolitik süreç başlar, miyometrium hücrelerinin boyutu küçülür
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 5- Doğumundan sonraki uterus kontraksiyonları ne işe yarar
A)-Uterus involüsyonu sağlar (Uterusun eski haline dönmesi
B)-Doğum sonu kanamaları önler
C)-Desudua tabakasının atrofiye uğrayıp atılmasına yardım eder
D)-Hiçbiri
E)-Hepsi
Soru 6- Loşia ile ilgili hangisi yanlıştır
A)-Loşia doğum sonu dönemde gelen Vajinal alıntıdır
B)-Loşia alkalendir ancak vajinadan geçerken vajinanın asidik ortamından etkilenir
C)-Loşia miktarı 150-180 ml. dir
D)-Loşia miktarı 240-270 ml. dir
E)-Multiparlarda primiparlara göre loşia miktarı fazladır
Soru 7- Loşianın özellikleri :-Rubra:ilk 3 gün kırmızı renktedir.-Seroza: 4-10 gün pembe kahverengi renkte, kokusudur, seroz ve akışkandır.-Alba:10.günden sonra kirli beyaz, sarımtırak, ekşisi kokuludur
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Serviksle ilgili hangileri doğrudur
A)-Doğumdan sonra yumuşak ve ödemlidir
B)-İlk 2-3 gün serviksin açıklığı 2-3 cm, bir haftanın sonunda 1cm.dir
C)-6.haftadan tamamen iyileşir
D)-Serviks doğumda zedelenmişse ödemin iyileşmesi3-4 ay sürer
E)-Hepsi
Soru 9- Emziren kadınlarda hangi hormonun yüksek olması menstruasyonun başlamasını geciktirir
A)-Seratonin
B)-Prolaktin
C)-Endorfin
D)-Adrenalin
E)-Melanin
Soru 10- Overler ve tubalar ile ilgili hangisi yanlıştır
A)-Doğum sonu tubaların salgısı düşüktür
B)-Ovulasyon emzirmeyenlerde 7-9 hafta daha geç başlar
C)-Ovulasyon emzirmeyenlerde hiç olmaz
D)-İlk adet gebelik öncesinr göre fazla olur
E)-Hepsi
Soru 11- Doğumda yaklaşık 500 ml. kan kaybedildiğinde lohusanın hemoglobin ve hematokrit değerlerinde nasıl bir düşüş olur
A)-Hemoglobin :2-3 gr. Hematokrit :4 puan düşer
B)-Hemoglobin :2-2.5 gr. Hematokrit 4.5 puan düşer
C)-Hemoglobin :3-3.5gr.Hematokrit:5 puan düşer
D)-Hemoglobin :1-1.5 gr. Hematokrit :2 Puan düşer
E)-Hemoglobin 0,5-1gr.hematokrit:1 puan düşer
Soru 12- Doğum sonrası epizyotomi ve perine bakımı nasıl olmalıdır
A)-Her 8 saatte bir değerlendirme yapılır
B)-Doğum sonrası epizyotomi ödemlidir, tam iyileşmesi 4-6 ay sürer
C)-Perinenin önden arkaya silinmesi, pelerin değiştirilmesi ve ellerin sık sık yıkanması söylenir
D)-Perineal ödem ve hematomu önlemek için ilk 24 saat buz uygulanır
E)-Hepsi
Soru 13- Hangisi yanlıştır
A)-Lohusa mesaneyi tam boşaltamıyorsa rezidüel idrara bakılır
B)-Bağırsaklarda gerginliğin ve hassasiyetin olmaması, gaz çıkışının olması ve seslerin duyulması normal bulgu olarak algılanır
C)-Normal doğumundan sonra anne en geç 4 saat içinde ayağı kaldırılıp yürütülür
D)-Doğum sonu ağrı ABGAR sıkalası yöntemi ile değerlendirilir 0-10 görsel kıyaslama
E)-Kolostrum krem sarı, ön süt mavimsi beyazdır
Soru 14- Fundus lohusalığın 10.gününden sonra palpe edilmez
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 15- Loşianın fazla miktarda olması, kötü kokması ya da loşia rubra(ilk üç gün kırmızı) uzun sürmesi, infeksiyon yada plasenta retansiyonunu ben düşündürmez
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 16- Hangisi yanlıştır
A)-Hemşire doğru ve dengeli beslenme konusunda lohusaya bilgi verir
B)-Bütün besin türlerinden ve besin değeri yüksek gıdalar verilir
C)-Süt miktarını artırmak için lohusaya tatlı şerbetler, şekerli kompostolar önerilir
D)-Demir içeriğinden zengin besinler verilir
E)-Günde en az 8-12 bardak sıvı tüketilmesi önerilir
Soru 17- Doğumundan sonra kaç gün içinde defekasyon gerçekleşmemişse laksatif yada boşaltıcı lavman uygulanır
A)-1-2
B)-3-4
C)-5-6
D)-7-9
E)-2-3
Soru 18- Gestasyonel diyabet öyküsü olan lohusaya hangi laboratuvar testi yaptırılır
A)-Hemoglobin a1c
B)-Oral glikoz tolerans testi
C)-Lohusalığın 2.haftası OGGT uygulanır
D)-Parmak ucu şeker bakılır
E)-Hepsi
Soru 19- Eğer anne RH - (negatif) ise bebeğin kan grubu kontrol edilir, eğer bebeğin kan grubu RH+(pozitif) ise ilk 72 saat içinde RH immunoglobulin(RHOGAM) İM. yapılıp kaydedilmektedir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 20- Anne sütü hangi durumlarda bebeğe verilmez
A)-Bebekte galaktozomi ve fenilketonüri var ise
B)-Anne HIV taşıyıcı ve sepsis gibi ağır enfeksiyonlu ise
C)-Radyoaktif maddelere maruz kalma, madde bağımlılığı, aktif tüberküloz varlığında
D)-Kemoteropik ilaç kullanımı,T hücreli lösemi, aktif su çiçeği, pozitif sifiliz
E)-Hepsi

Toplam Soru Miktarı: 20