4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI III
BAKIM III 7. ÜNİTE (b)

Soru 1- Doğum sonu enfeksiyonu nasıl tanımlanır
A)-Doğum sonu ilk 6 saatten sonra başlar,5-10 gün süren ve 38°C ve üzeri ateş
B)-Doğum sonu ilk 3 saatten sonra başlar 2-10 gün süren 38°C ve üzeri ateş
C)-Doğum sonu ilk 24 saatten sonra başlar,2-10 gün süren ve 38°C ve üzeri ateş
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi doğum sonrası enfeksiyonlardan değildir
A)-Puerperal enfeksiyon
B)-Yara enfeksiyonu
C)-Üriner sistem enfeksiyonu
D)-İnfluenza enfeksiyonu
E)-
Soru 3- Endometrium,desidua ve myometrium enfeksiyonudur.Belirtileri alt abdominal bölgede tek ya da çift taraflı hassasiyet ve ağrı,38°C ateş, kötü kokulu loşia... Aşağıdaki enfeksiyonlardan hangisi bu tanıma uymaktadır
A)-Mastit
B)-Metrit
C)-Puerperal enfeksiyon
D)-Sistit
E)-
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi mastit nedeni değildir
A)-Bebeğin sık aralıklarla emzirilmesi
B)-Memelerin tam boşaltılmaması
C)-Süt kanallarının tıkalı olması
D)-Çatlak ve kanayan meme uçları
E)-
Soru 5- Mastitte hemşirelik bakımı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır
A)-Emzirme sıklığı artırılır
B)-Memeler boşaltılır
C)-Sıcak ya da soğuk uygulama yapılır
D)-Hepsi
E)-
Soru 6- Plesanta ayrıldıktan sonra meydana gelen aşırı kanamaya ne denir
A)-Subinvolüsyon
B)-Atoni
C)-Loşia
D)-Dilasyon
E)-
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi postpartum kanama için doğru verilmiştir
A)-Vajinal doğum 500 ml fazla kan kaybı
B)-Sezeryan doğum 2000 ml.den fazla kanama
C)-Tekrarlayan sezeryan doğumda 1000 ml.kanama
D)-Sezeryan doğumda 1000 ml. den az kanama
E)-
Soru 8- Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi mastit etkenidir
A)-B Grubu sterptecocus
B)-Neisseria gonorhoea
C)-Staphylacocus Aureus
D)-Enterobakter
E)-
Soru 9- Pelvik taban kaslarını ve idrar kaçırmayı önlemede etkili olan yönteme ne denir
A)-Lohusalık egzersizi
B)-Homans bulgusu
C)-Kegel egzersizi
D)-Epizyotomi
E)-
Soru 10- Desidua tabakasının lohusalık döneminde soyularak atılmasına.......denir
A)-Rubia
B)-Alba
C)-Loşia
D)-Seroza
E)-
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi doğum sonrası kardiyovasküler değişiklikler dendir
A)-Kanda BUN konsantrasyonunda artma
B)-Östrojen ve progesteron seviyelerinde düşme
C)-Hiçbiri
D)-Kalp atım hacmi 3 ay içinde gebelik öncesi düzeye iner
E)-
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi doğum sonrası endokrin sistem değişikliklerinden değildir
A)-Plesantanın ayrılmasıyla östrojen ve progesteron seviyesi düşer
B)-Progesteron doğumdan sonraki3. günden itibaren kanda saptanmaz
C)-Progesteron ilk adet ile birlikte tekrar salgılanmaya başlar
D)-Prolaktin seviyesi emzirmeyenlerde 6 hafta boyunca yüksek kalır
E)-
Soru 13- Aşağıdaki hormonlardan hangisi ya da hangilerinin etkileşimiyle süt salgılanır 1)Progesteron 2)Östrojen 3)Adrenalin 4) Prolaktin Oksitosin
A)-Yalnız 1
B)-1-2
C)-2-3-5
D)-1-2-4-5
E)-
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisinde doğum sonrası uterusta olan değişikliklerle ilgili değildir
A)-İlk 24 saatte 20 haftalık gebelik cesametindedir
B)-Hergün küçülerek simfisiz pubise doğru aşağıya iner
C)-14. günde karında ele gelir
D)-Doğumdan 12 saat sonra kas lifleri gevşeterek umblikus düzeyine yükselir
E)-
Soru 15- 9) Doğum sonrası uterusun involüsyonunun tam olmaması ve normal boyutlara dönmemesine ...... denir
A)-Malnütrisyon
B)-Subinvolüsyon
C)-Presentasyon
D)-Peritonit
E)-
Soru 16- Doğumdan sonra süt salgısının başlaması ve sürdürülmesinden sorumlu emzirmeyenlerde 2 haftada düşen, emzirenlerde 6 hafta boyunca yüksek kalan,kandaki Hcg düzeyini düşüren hormon hangisidir
A)-prolaktin
B)-İnsülin
C)-adrenalin
D)-endorfin
E)-oksitosin
Soru 17- Doğumdan sonraki ilk 1-2 saatlik sürede bakım kritik öneme sahiptir.Aşağıdakilerden hangisibu dönemde verilen bakımlardan değildir
A)-Doğumdan sonraki 2 saatte uterus orta hatta, umblikus ve simfisis pubis arasında olan fundus sert ve bir greyfurt büyüklüğündedir
B)-Epizyotomi ve perine her 8 saatte bir değerlendirilir. yanına verilir
C)-meme uçları( çökük,düz,dışarıda)çatlak, kızarıklık, yara ve kanama yönünden incelenir
D)-En kısa sürede yenidoğanın uygun bakımı yapılarak, bir sorun yoksa bebek annenin yanına verilir
E)-yaşam bulguları , ilk saatte 30 Dk bir , sonraki saate 15 dk bir alınır
Soru 18- Fundus lohusalığın kaçıncı gününden sonra karından palpe edilemez
A)-10
B)-7
C)-5
D)-12
E)-
Soru 19- Lohusalık boyunca alt ekstremiteler tromboflebit açısından kontrol edilerek Homans bulgusu aranır. Bu uygulamada sırtüstü yatan annede bacak hafifçe yukarıya kaldırılıp diz bir elle arkasından desteklenerek hafifçe bükülür, ayak bileğine hızlıca dorso-fleksiyon yaptırılır. Bu sırada anne derin baldır ağrısı duyarsa ve/veya diz ve ayak bileğini bükmede bir zorlanma olursa, Homan s bulgusu pozitiftir ve ileri değerlendirme gerekir. Her iki bacak ta sıcaklık, renk, ödem ve ağrı belirtisi açısından kontrol edilir
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 20- Lohusalık döneminde anne RH negatifse bebeğin kan grubu kontrol edilmelidir. Bebeğin kan grubu RH pozitifse doğum sonu ne zaman ve ne yapılmalıdır
A)-ilk 72 saat içinde Rh immunglobulini (RhoGAM) IM yolla yapılmalı ve kaydedilmelidir
B)-ilk12 saat içinde RhoGAM) yapılmalı
C)-ilk yarım saatte Rh immunglobulini (RhoGAM) yapılmalı
D)-ilk 72 saat içinde mmr(kızamık kızamıkçık kabakulak)aşısı yapılmal
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20