4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI III
BAKIM III 7. ÜNİTE (a)

Soru 1- Doğum sırasında 500-1000ml kan kaybı olmasına rağmen 3-7 günlerde hemoglobin ve hemotogrit seviye Sindeki artışın sebebi nedir
A)-prolaktin seviyesinin artmış olması
B)-plesantanın ayrılmış olması
C)-doğumda plazma kaybının eritrosit kaybından fazla olması
D)-öströjen seviyesindeki düşüş
E)-hepsi
Soru 2- Laktasyon dönemindeki annenin ;bebeğine yetemediğini,iyi anne olup olamadığını Sorgulama yaptığı RUBİN nin ebeveynlik kazanma modelindeki hangi dönemi içerir
A)-yardım alma fazı
B)-kontrolü sağlama fazı
C)-bırakma fazı
D)-hepsi
E)-
Soru 3- Doğum sonu dönemde hemşirelik bakımının amaçları aşağıda verilmiştir.hangisi Doğrudur
A)-anne ve bebeğin fiziksel bakımını sağlamak
B)-riskli durumları önlemek
C)-aile üyelerinin yeni duruma uyumunda, psikososyal destek sağlamak ve rehberlik etmek
D)-hepsi
E)-
Soru 4- Doğum sonu perine bakımında yapılanlardan hangisi doğrudur
A)-önden arkaya silinmesi ve 4 saatte ped değiştirilmesi
B)-perinal ödem ve hematomu önlemek,ağrıyı azaltmak için ilk 24 saatte buz uygulaması yapılır
C)-ilk 24 saat sonrası iyileşmeyi hızlandırmak ve rahatlatmak için oturma banyosu yapılır
D)-hepsi
E)-
Soru 5- Emzirme sırasında oksitosinin sebep olduğu uterus kontraksiyonlarının açığa çıkarttığı karın ağrısı İle baş etmede lohusa ne gibi önlem alabilir?hangisi bunlardan değildir
A)-bölgesel olarak sıcak /soğuk uygulama
B)-oturma banyosu
C)-emzirmeye bir süre ara verilir
D)-lokal pomadlar
E)-hekim önerisinde analjezikler
Soru 6- hangi kontraseptif yöntemi emziren anneye önerilmez
A)-Ria
B)-prezervatif
C)-KOK(östrojen ve progesteron içerir)
D)-3 aylık enjeksiyon(progesteron)
E)-Mini hap(progesteron )
Soru 7- aşağıdakilerden hangisi tromboflebit risk faktörlerindendir
A)-Varis ,tromboz ve sezeryan doğumlar
B)-koagülasyon değişiklikleri
C)-uzun süre yatak istirahati
D)-sepsis/travma , multiparite , ileri yaş anne
E)-hepsi
Soru 8- hangisi mastit belirtisi değildir
A)-memede hassasiyet
B)-idrar retansiyonu
C)-memede enflamasyon
D)-meme ucunda çatlakları
E)-halsizlik ,titreme ,ateş
Soru 9- Hangisi lohusalıkta tehlike işareti olarak değerlendirilmez
A)-bulanık ,çift görme bozuklukları
B)-şiddetli başağrısı
C)-epizyotomi bölgesinde ödem,kızarıklık ve ağrı
D)-fundus tonüsünün sert olması
E)-nefes almada ve solunumda zorluk
Soru 10- Doğum sonu vasküler sistemdeki değişikliklerden hangisi yanlış verilmiştir
A)-doğumda 500-1000ml kan kaybedilir
B)-kalp atım hacmi doğumdan 10-15 dk sonra artar ve 48 saat yüksek kalır 3 ayda düzelir
C)-500 ml kan kaybında hb 2 gr, htc 1-1,5 gram düşer
D)-kan basıncı normaldir
E)-pıhtılaşma faktörleri doğum sonu 2-3 hafta kadar devam eder
Soru 11- trombüs oluşumunda en önemli etkenler verilmişitir.hangisi bunlardan biri değildir
A)-venöz staz
B)-venin iç tabakasındaki oluşan hasar
C)-hiperglipidemi
D)-hiperkoagülasyon
E)-
Soru 12- Postpartum dönemde görülen ve ani anne ölümlerine sebep olan pulmoner embolinin Belirtileri nelerdir?yanlış olan bilgiyi bulunuz.
A)-ani gelişen ve açıklanamayan nefes darlığı
B)-ani göğüs ağrısı ve taşipne
C)-taşikardi ve kardiyak aritmi
D)-ani gelişen hipoglisemik atak
E)-endişe ve aşırı terleme
Soru 13- laktasyon amoneresi doğumdan sonra anneyi gebelikten korumaktadır.Etkin bir korunma sağ yabilmek için hangisi dikkat edilenlerden değildir
A)-bebeğin 6 aydan küçük olması
B)-annenin adet görmemesi
C)-bebeğin sık aralıklarla(6-10 kez) ve en az 4 dakika emzirilmesi
D)-anne sütünü uygun koşullarda saklayarak annenin olmadığı günlerde biberonla verilmesi
E)-emzirme aralıklarının gündüz 4 gece 6 saatten uzun olmaması
Soru 14- anne sütünün bebeğe verilmesinin sakıncalı olduğu durumlar vardır.Anne ile ilgili olan durmlardan hangisi değildir
A)-HIV taşıyıcısı,aktif tüberküloz ,madde bağımlılığı
B)-sepsis vb.ağır enfeksiyon,T hücreli lösemi
C)-alt solunum yolu enfeksiyonları
D)-radyoaktif maddelere maruz kalmak
E)-
Soru 15- Lohusanın taburcu edilmesi için gerekli kriterlerden hangisi değildir
A)-yaşam bulguları ve kan değerleri normal olmalı
B)-ateşi yüksek olmamalı
C)-Loşia olması gereken renk ve miktarda olmalı
D)-fundus tonüsü sert ve idrar çıkışı yeterli olmalı
E)-anne bebeğini 15-20 dk emziriyor olmalı
Soru 16- Doğumdan sonra serviks kaçıncı haftada normal haline döner
A)-2.hafta
B)-3. hafta
C)-4.hafta
D)-6.hafta
E)-
Soru 17- Sezeryan sonrası anne ne zaman ayağa kaldırılmalıdır?
A)-İlk 1-2 saatte
B)-İlk 3-4 saatte
C)-İlk 6-8 saatte
D)-İlk 7-8 saatte
E)-
Soru 18- Dünya Sağlık Örgütü doğum sonu erken taburculuktan sonra lohusaların evde izlenimleri hangi periyotta yapılabileceğini önermektedir
A)-6 saat,6 gün,6 hafta , 6 ay
B)-3 saat,3 gün,3 hafta,3 ay
C)-7 saat,4 gün,4 hafta,4 ay
D)-8 saat,8 gün,8 hafta,8 ay
E)-
Soru 19- Doğum sonrası dönemde lohusada görülen riskli belirtiler nelerdir
A)-38°C nin üzerinde ateş
B)-Loşianın kötü kokusu
C)-Şiddetli baş ağrısı
D)-Hepsi
E)-
Soru 20- Plesanta retansiyonu olan lohusaya aşağıdaki girişimlerden hangisinin yapılması uygundur
A)-Cerrahi olarak uterus boşaltılır
B)-Hafif fundus masajı yapılır
C)-Uterusa elle girilir ya da kürtajla temizlenir
D)-Yırtık ve laserasyonlar hızla tamir edilir
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20