4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI III
BAKIM III 6. ÜNİTE

Soru 1- Hangisi doğum eyleminde etkili olan faktörlerden değildir
A)-Doğum kanalı
B)-Doğum objesi
C)-Doğum ağrısı
D)-Doğum eylemini gerçekleştiren güçler
E)-Annenin emosyonel durumu
Soru 2- Doğum eylemi yönünden önemli olan küçük pelvis ve onun çaplarıdır. Küçük pelvis; pelvis girimi, pelvis boşluğu, ve pelvis çıkımından oluşmaktadır
A)-Yanlış
B)-Doğru
C)-
D)-
E)-
Soru 3- Hangisi doğum kanalını oluşturan yumuşak kısımlardan değildir
A)-İstmus uteri
B)-Servisk
C)-Pelvis tabanı
D)-Plesanta
E)-Vajina
Soru 4- Hangisi doğum eylemini gerçekleştiren güçlerden değildir
A)-Fetüsun prezantasyonu
B)-Uterus kontraksiyonları
C)-Karın kasları ve diyaframın basıncı
D)-Amnios sıvısı ve fetüs
E)-Vajinadaki basıncın emme gücü
Soru 5- Hangisi doğum eyleminin objektif belirtilerinden değildir
A)-Uterus kontraksiyonları
B)-Rahatlama (hafifleme)
C)-Efasman (silinme) ve dilatasyon
D)-Amniyon kesesinin yırtılması
E)-Servikal mukusun atılması (nişan)
Soru 6- Hangisi yanlıştır
A)-Uterus kontraksiyonlarıyla birlikte servikal kanalın boyu kısalmaya, incelmeye ve silinmeye başlar buna efasman denir
B)-Efasman vajinal muayene ile yüzde olarak ifade edilir
C)-Servikal kanalın uterus kontraksiyonlarının, fetüsün önde gelen kısmının ve intraamniyotik hidrolik basıncın etkisiyle 1 cm den 10 cm ye kadar açılmasına dilatasyon denir
D)-Amniyon kesesi normalde dilatasyonun sonlarına doğru uterus içi basınç, zarların dayanamayacağı bir noktaya ulaştığında kendiliğinden açılır
E)-Doğum eyleminin başında serviksteki efasman ve dilatasyonun gerçekleşmeye başlamasıyla servikal kanalda oluşan mukus tıkaç içeri atılır
Soru 7- Doğumun birinci evresinde (dilatasyon) latent fazda açıklık 3 cm olduğunda sonlanır.Uterus kontraksiyonları 5 dakikadan daha az aralarla gelir ve ortalama 40 saniye kadar sürer
A)-Yanlış
B)-Doğru
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Doğum mekanizmasında hangisi doğrudur
A)-Fetüsün prezante olan kısmının doğum kanalı içinde yaptığı aktif hareketler; yerleşme,iniş,fleksiyon,internal rotasyon,ekstansiyon,eksternal rotasyon ve ekspulsiyondur
B)-Fetüsün çenesi göğse değecek şekilde baş öne doğru eğilerek fleksiyon hareketi gerçekleştirir
C)-Fetüs başının pelviste ilerleyebilmesi için fleksiyon hareketinin yanında baş tamamı 90 derece olan iç rotasyon hareketine başlar
D)-Fleksiyonda olan baş,uterus kontraksiyonları, güçlü ıkınmalarla ve pelvik taban kaslarının desteğiyle en az dirençle karşılaştığı vajinal açıklığa doğru defleksiyon (ekstansiyon) hareketini yapmaya başlar.Böylece kabaran ve açılan vulvadan önce oksiput, sonra büyük fontanel (bregma)alın, yüz ve çene doğar
E)-Hepsi
Soru 9- Plesanta bebek doğduktan kaç dakika sonra ayrılır
A)-5 ila 30 dakika arasında
B)-10 ila 40 dakika arasında
C)-20 ila 50 dakika arasında
D)-15 ila 40 dakika arasında
E)-8 ila 45 dakika arasında
Soru 10- Plesantanın ayrılıp dışarı atılması doğumun üçüncü evresindedir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 11- Plesantanın ayrıldığını gösteren belirtilerden değildir
A)-Ani vajinal kanama
B)-Umblikal kordon boyunda uzama
C)-Plesantanın uterus içinde kalması
D)-Fundusun sert bir kitle halinde umblikusun hizasına yükselmesi
E)-Simfizis pubis üstünden elle basıldığında umblikal kordonun içeri kaçmaması
Soru 12- Doğumun dördüncü evresinde nelere dikkat etmelidir
A)-Postpartum kanama
B)-İdrar retansiyonu
C)-Aneztesi yan etkileri
D)-Hipotansiyon
E)-Hepsi
Soru 13- Her yeni doğana tek doz İ.M 0,5-1.0mg K vitamini doğum sonrası ilk bir saat içinde yapılır
A)-Yanlış
B)-Doğru
C)-
D)-
E)-
Soru 14- Doğum eyleminin üçüncü evresinde olmayan hangisidir?
A)- Bebek doğduktan sonra başlar, plesantanın doğmasıyla sonlanır
B)-Plesantanın ayrılma belirtileri gözlenir ve uygun teknikle plesanta doğurtulur
C)-Plesantanın zar ve kotiledonları kontrol edilir
D)-Anne ve bebeK ilişkisi başlatılarak, annenin bebeğini tekniğe uygun olarak emzirmesi teşvik edilir
E)-Epizyotomi varsa perineal yırtık tamiri yapılır
Soru 15- Doğum eylemi üç önemli hormonun kontrölü altındadır. Bunlar oksitosin,endorfin, adrenalindir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 16- Oksitosin için hangisi yanlıştır
A)-Doğumun en önemli hormonudur
B)-Oksitosin çok güçlü uterotonik hormondur, uterusun kasılmasına neden olur
C)-Annenin göğüslerini laktasyon için hazırlar
D)-Hipofiz arka lobundan salgılanır
E)-Karanlık,loş,sessiz ve huzurlu ortamlarda salımını arttırır
Soru 17- Uterus kontraksiyonların normalden farklı seyretmesi sonucu yeterli efasman ve dilatasyon gerçekleşir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 18- Uterin disfonksiyonunda hemşirelik bakımında hangisi yanlıştır
A)-Uterus kontraksiyonlarının sıklığı, süresi,yoğunluğu izlenir
B)-Annenin vital bulguları ve fetal kalp hızı sık aralarla değerlendirilir
C)-Gevşemeyi sağlamak için ılık duş ,rahat sakin bir ortam sağlanır
D)-Mesanenin düzenli aralıklarla boşaltılması teşvik edilir
E)-Hiçbiri
Soru 19- Hangisi prezentasyon anomalilerinden değildir
A)-Alın prezentasyon
B)-Yüz prezentasyon
C)-Omuz prezentasyon
D)-Makrozomi
E)-Karma prezentasyon
Soru 20- İntrauterin fetal ölüm;yirminci gebelik haftasından sonra veya 500 gr.üzeri doğum ağırlığındaki fetüsün kaybıdır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 21- Umblikal kord prolapsusunda, kordon üzerine baskıyı önleyici trandelenburg/diz göğüs pozisyonu verilir
A)-Yanlış
B)-Doğru
C)-
D)-
E)-
Soru 22- Hangisi uterus rüptürü risk faktörüdür
A)-Uzamış eylem
B)-Hipertonik uterus kontraksiyonları
C)-Makrozomi
D)-Baş pelvis uyuşmazlığı,prezentasyon bozukluğu
E)-Hepsi
Soru 23- Hangi durumlarda doğum indüksiyonu başlatılmaz
A)-Plesanta previa
B)-Ablasyo plesanta
C)-Anormal prezentasyon
D)-Umblikal kord prolapsusu
E)-Hepsi
Soru 24- Hangi durumlarda epizyotomi yapılır
A)-Omuz distosisi
B)-Makrozomi
C)-Hepsi
D)-Makat doğum
E)-Forseps-vakum ile müdahaleli doğumlar
Soru 25- Hangi durumlarda sezeryan doğum tercih edilir
A)-Fetal distres
B)-Makat prezentasyon , diğer prezentasyon anomalileri
C)-Çoğul gebelikler
D)-Baş-pelvis uyumsuzluğu,kordon sarkması
E)-Hepsi
Soru 26- Doğum eyleminin fijyolojisi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır
A)-düzenli gelip giden rahatsız edici ağrı olması
B)-normal doğum eyleminin termde kendiliğinden başlaması
C)-tek ve canlı bir fetüsün ve anne varlığı
D)-vertex pozizyondan baş pelsis uyuşmazlığı olmadan gerçekleşmesi
E)-hiçbiri
Soru 27- doğum eyleminde etkili olan faktörlerden değildir
A)-doğum kanalı
B)-doğum objesi
C)-doğum eylemini gerçekleştiren güçler
D)-annenin emisyonell durumu
E)-sosyo ekonomik durumu
Soru 28- fetüsün kafatası ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır
A)-iki tenporal kemik
B)-iki fronktal kemik
C)-iki partiyel kemik
D)-iki oksipital (bir) kemik
E)-
Soru 29- doğum eylemini gerçekleştiren güçler sıralanmıştır . 1-Uterus kontraksiyonları 2-Karın kasları ve diyafram basıncı 3-Amniyon sıvısı ve fetüs 4-Vajinadaki basıncın emme gücü 5-Doktor-hemşire-ebe Yukarıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A)-1-3-5-4
B)-1-2-4-5
C)-1-2-3
D)-1-2-3-4-5
E)-1-2-3-4
Soru 30- APGAR skorlaması ne zaman yapılır
A)-Doğumdan sonraki 1-5 dakikada
B)-Doğumdan sonra bebek odasında
C)-1-5 saatte
D)-Emzirmeden sonra
E)-Taburcu işleminden önce
Soru 31- Doğum eyleminin başlangıç belirtileri arasında hangisi subjektif belirtilerden biri değildir
A)-Rahatlama (hafifleme)
B)-Kilo kaybı
C)-Enerji artışı
D)-Yalancı doğum ağrıları (brakotun hicks kontraksiyonları)
E)-Efasman (silinme) ve dilatasyon
Soru 32- Aşağıdakilerden hangisi gerçek doğum ağrılarından değildir
A)-Ağrılar düzenli aralıklarla seyreder
B)-Kontraksiyonların süre ve şiddeti artar
C)-Ağrı şiddeti yürümekle artar
D)-Servikste dilatasyon ve efesman düzenli olarak artar
E)-Ağrı araları değişiklik göstermez
Soru 33- Aşağıdaki hormonlardan hangisi doğum eyleminde rol almaz
A)-İnsülin
B)-Oksitosin
C)-Adrenalin
D)-Endorfin
E)-
Soru 34- Hangisi doğum anında risk yaratan durumlardandır
A)-Peluis anormallikleri
B)-Üçüncü evre anormallikleri
C)-Müdahaleli doğum
D)-Fetal malprezantasyonlarda anormallikler
E)-Hepsi
Soru 35- Doğum eyleminde baş ve pelvis arasında uyumsuzluğa yol açan en yaygın anomali hangisidir
A)-Karaciğer ve böbrek büyümesi
B)-Hidrosefali
C)-Karında asit birikimi
D)-Aşırı mesane distansiyonu
E)-Dalak kisti
Soru 36- Fetal malformasyonlar hangisine neden olmaz
A)-Doğum eyleminde uzamaya
B)-Müdahaleli doğum
C)-Plasentada previa
D)-Uterus rüptürüne
E)-Postpartum kanama
Soru 37- Doğumun evrelerinden dördüncü evre plasenta ayrıldıktan sonraki hangi saatleri kapsar
A)-İlk 14 saat
B)-İlk bir saat
C)-İlk 3 saat
D)-İlk 4 saat
E)-İlk 24 saat
Soru 38- Doğum Eyleminin İkinci Evresinde Bakım kapsamında değildir
A)-Kadına doğum için uygun pozisyon (litotomi, sırtüstü, semi fawler, çömelme, ayakta durma, oturma vb) verilir.
B)-Bacakların iç kısımları, abdomenin aşağı kısımları perineden dışa doğru ve en son ol arak da vulva anal saha antiseptik bir solüsyon ile yıkanır
C)-Fetüsün doğumuna yardımcı olunur. Umblikal kord klempleninceye kadar bebek anne hizasında tutularak 50-100 ml kanın plasentadan bebeğe akışı sağlanır
D)-Plasentanın ayrılma belirtileri gözlenir ve uygun teknikle plasenta doğurtulur
E)-
Soru 39- Doğum Ağrısının Özelliklerinden yanlış olan hangisidir
A)- Servikal Dilatasyon 0-3 cm (Latent Faz): Sadece belde değil karın bölgesinde de ağrılı kasılmalar hissedilir. Her bir kasılmaların arasındaki süre ise ortalama 5 dakikadır
B)-Servikal Dilatasyon 4-7 cm (Aktif Faz): Kasılmalar, adet kramplarından çok daha güçlü ve daha ağrılıdır. Kontraksiyonlar 20 ila 40 saniye kadar sürebilir
C)-Servikal Dilatasyon 8-10 cm (Geçiş Faz): . kasılmalar 1 ila 5 dakika arasında çok sık gelir ve her bir kasılma 60-90 saniye kadar sürer
D)-Hiçbiri
E)-hepsi
Soru 40- Doğumda hormonel denge ile ilgili yanlış olan hangisidir
A)-Utangaç bir hormon olan oksitosin, karanlık, loş, sessiz ve huzurlu ortamlarda salınımını artırır
B)-Endorfin vücudun kendisinin ürettiği ve doğal narkotik etkisi olan bir hormondur
C)-Oksitosin aynı zamanda, annenin göğüslerini laktasyon için hazırlarken, doğum anındaki prolaktinin salınımını da artırır
D)-Adrenalin salgılanırken oksitosin salgılanamaz
E)-Adrenalin, korku, endişe, açlık ve soğuk gibi stres yaratan ve heyecan veren durumlarda salgılanır
Soru 41- Kadının doğal doğum yapmasına destek olurken dikkat edilecek noktalardandır
A)-Nefes almaya odaklanma doğum ağrısıyla birlikteliği sağlamada kullanılan önemli bir yöntemdir
B)-Gevşeme yanıtının oluşması için; sakin bir çevrenin sağlanması, mesanenin boş olması, rahat kıyafetlerin giyilmesi
C)-Kasılma anında doğum ekibi ve kadına destek olacak kişiler kadının kulağına hayal kurmasına yardımcı olacak kelime ya da sözcükleri fısıldayabilir
D)-Masaj, doğumun tüm evrelerinde kullanılır
E)-hepsi
Soru 42- Aşağıdakilerden hangisi yumuşak doku distosisine neden olan engellereden değildir
A)-kalça çıkığı
B)-serviskte ödem
C)-vajinada septum darlık
D)-rijit perine
E)-dolu mesane
Soru 43- Pelvis kemiği , hangi kemik ve eklemlerde oluşmaktadır Yanlış olan hangisi
A)-sarum ve lomber vertanra
B)-koksiks , sekro- ilaka eklem
C)-simfizis pubis kemik
D)-pelvis kemiği
E)-lomber 4-5
Soru 44- koronial sütur nerede yer alır
A)-iki frontal arasında yer alır
B)-frontal ve peryantal kemikler arasında yer alır
C)-iki paryantal ve oksipital kemik arasında yer alır
D)-perietal kemikler arasında
E)-süturlerin birleşmesiyle oluşur
Soru 45- uterus kontraksiyonlarıyla birlikte servikal kanalın buyu kısalmaya , incelmeye ve silinmeye başlar buna ne denir
A)-enforman
B)-fetüsün önde gelen kısmı
C)-efasman
D)-dekolman
E)-Doğum
Soru 46- Doğum eylemini gerçekleştıren eylemlerden değildir
A)-uterus kontraksiyonu
B)-karın kasları ve diyaframının basıncı
C)-annenin emosyonel durumu
D)-amnios sıvısı ve fetüs
E)-vajinadaki ve emme gücü
Soru 47- ikinci evre Doğum normalde (multiparlarda) kaç dakikadır
A)-30 dk- 2 saat
B)-5dk - 30dk
C)-30dk- 1saat
D)-45dk
E)-25dk- 40dk
Soru 48- ikinci evra pirimipar doğumlar süresi ne kadardır
A)-30dk-2 saat
B)-5dk- 30dk
C)-30dk- 1 saat
D)-45dk- 3saat
E)-25dk-1 saat
Soru 49- Aşağıdakilerden hangisi doğum eyleminde etkili olan faktörlerden değildir?
A)-Doğum objesi
B)-Doğum kanalı
C)-Doğum mekanizması
D)-Annenin emosyonel durumu
E)-Doğum eylemini gerçekleştiren güçler
Soru 50- Aşağıdakilerden hangisi doğum kanalını oluşturan yumuşak kısımlardandır
A)-Serviks
B)-Pelvis tabanı
C)-İstmus uteri
D)-Vajina
E)-Hepsi
Soru 51- Aşağıdakilerden hangisi doğum eyleminin subjektif belirtilerinden değildir
A)-Rahatlama
B)-Servikal mukus atılması (nişan)
C)-Kilo kaybı
D)-Enerji artışı
E)-Yalancı doğum ağrıları
Soru 52- Aşağıdakilerden hangisi riskli doğum eylemi dir
A)-Fetal malprezantasyon
B)-Pelvis anomaliler
C)-Uterin disfonksiyon
D)-Hepsi
E)-3. Evre anomalileri
Soru 53- Bebeğin doğması ile kaçıncı evre başlar
A)-1. Evre
B)-2. Evre
C)-3. Evre
D)-4. Evre
E)-Hepsi
Soru 54- Aşağıdaki ifadelerden hangisi PELVİS KEMİĞİNİN özelliklerini içermez
A)-yumuşak doğum kanalının üzerinde yer alır ve doğum yolunun sınırlarını belirler
B)-pelvis kemiği tek parçadan oluşur
C)-büyük pelvisin doğum eylemi açısından önemli bir fonksiyonu yoktur
D)-küçük pelvis ; pelvis girimi , pelvis boşluğu ve pelvis çıkımından oluşur
E)-
Soru 55- Aşağıdakilerden hangisi doğum kanalının oluşturan yumuşak kısımlardan değildir
A)-istmus uteri
B)-serviks
C)-pelvis tabanı
D)-vagina
E)-pelvis kemiği
Soru 56- Aşağıdakilerden hangisi üçüncü evrede plesantanın ayrılma belirtilerinden değildir
A)-ani vajinal kanama
B)-umblikal kordon boyunda kısalma
C)-fundusun sert kitle halinde umblikusun hizasına yükselmesi
D)-simfiris pubis üstünden elle basıldığında umblikal kordonu içeri kaçırmaması
E)-
Soru 57- Aşağıdakilerden hangisi Doğum eyleminin dördüncü evresinde risk faktörlerinden değildir
A)-postpartum kanama
B)-idrar retansiyonu
C)-anestezi yan etkileri
D)-hipotansiyon
E)-hiçbiri
Soru 58- Aşağıdakilerden hangisi doğum eyleminin evrelerinin özelliklerinden değildir
A)-birinci evre : Doğum kanalı fetüsün doğumu için hazırlanır.Düzenli kontraksiyonlarla başlar. Dilatasyon 10 cm olunca tamamlanır. Latent-aktif geçiş fazlarından oluşmaktadır
B)-ikinci evre : Servikal açıklık 10 cm ile birlikte başlar.Primiparlarda 30 dk ile 2 saat , multiparlarda 5 - 30 dk arasında gerçekleşir
C)-üçüncü evre : Bebeğin doğmasıyla başlayıp plesantanın ayrılmasıyla sonlanır
D)-dördüncü evre : Plesantanın doğumundan sonraki ilk 24 saati kapsar
E)-
Soru 59- Doğum anındaki prolaktinin salınımını artıran bebeğin akciğerlerinin son aşamasındaki gelişimine yardım eden vücudun kendisinin ürettiği doğal narkotik etkisi olan hormon aşağıdakilerden hangisidir?
A)-adrenalin
B)-oksitosin
C)-endorfin
D)-prolaktin
E)-
Soru 60- Aşağıdakilerden hangisi oksitosin hormonunun özelliklerinden değildir
A)-hipofiz ön lobundan salgılanır
B)-doğumun en önemli hormonudur ve çok güçlü uterotonik hormondur
C)-doğum eyleminde düz kasların kasılmasında yardımcıdır
D)-sütün alveollerde atılmasından sorumludur
E)-utangaç bir hormondur
Soru 61- Umblikal Kord Prolapsusunda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz
A)-ultrasonda fetüsün canlılığı ve kord baskısı değerlendirilir
B)-kordon üzerine baskıyı önleyici trandelenburg pozisyonu verilir
C)-sarkan kordon aseptik koşullarla korunur
D)-doğum genellikle normal doğuma alınır
E)-anneye ve ailesine duygusal destek sağlanır
Soru 62- Aşagıdakilerden hangisi doğum eylemini gerçekleştiren güçlerden değildir
A)-Uterus kontraksiyonları
B)-Karın kasları ve diyafrağmanın basıncı
C)-Amnios sıvısı ve fetüs
D)-Annenin emosyonel durumu
E)-Vajinadaki basıncın emme gücü
Soru 63- Aşagıdakilerden hangisi doğum kanalını oluşturan yumşak kısımlardan değildir
A)-İstmus uteri
B)-Serviks
C)-Sakrum
D)-Pelvis tabanı
E)-Vajina
Soru 64- Aşagıdakilerden hangisi doğum eyleminde önemli olan Pelvis kemiğinin bölümlerinden değildir
A)-Servical ve torakal vertebra
B)-Sakrum ve Lomber vertebra
C)-Koksiks
D)-Sakro -iliak eklem
E)-Simfizis pubis kemik
Soru 65- Aşağıdakilerden hangisi doğum eyleminin sübjektif belirtilerinden değildir
A)-Rahatlama
B)-Kilo kaybı
C)-Enerji artışı
D)-Yalancı doğum ağrıları
E)-Efasman
Soru 66- Aşagıdakilerden hangisi doğum eyleminin objektif belirtilerindendir
A)-Düzensiz ağrılar
B)-Uterus kontraksiyonları
C)-Efasman (SİLİNME ) ve dilatasyon
D)-Amniyon kesesinin yırtılması
E)-Servical mukusun atılması
Soru 67- Agrılar düzensizdir -Ağrı araları değişiklik göstermez -Kontraksiyonların süre ve şiddetinde bir degisiklik olmaz -Agrı genellikle karın bölgesinde hissedilir -Yürümek ağrıyı etkilemez-Servikste bir degisiklik olmaz .Hangi doğum ağrılarında görülür
A)-Suni doğum sancılarinda
B)-Yalancı doğum ağrılarında
C)-Gerçek doğum ağrılarında
D)-Pelvis kemiği ağrılarında
E)-
Soru 68- Aşağıdakilerden hangisi gerçek doğum ağrilarindan değildir
A)-Ağrılar düzenli aralıklarla seyreder
B)-Ağrı aralarında süre gittikçe artar
C)-Kontraksiyonları süre ve şiddeti artar
D)-Ağrı belden tuba köşelerinden başlayıp karına yayılır
E)-Ağrının şiddeti yürümekle artar
Soru 69- Aşagıdakilerden hangisi doğum evrelerinin eşleştirmelerden yanlıştır
A)-Birinci evre =Dilatasyon
B)-İkinci evre =Ikınma
C)-Üçüncü evre =Plasental
D)-Dördüncü evre =Kanama kontrol dönemi
E)-
Soru 70- Latent faz düzenli ritmik uterus kontraksiyonları ile başlar ve açıklık 3cm olduğunda sonlanır. Aktif faz Servical dilatasyon 4cm olduğunda başlar 7cm olunca tamamlanır. Servical dilatasyon 8cm oldugunda başlar 10cm olunca tamamlanır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 71- Fetüsun doğum kanalı içine yaptığı aktif hareketler hangi sıralamada doğru verilmiştir
A)-İniş -fleksiyon -Internal -ekstansiyon -eksternal -ekspulsiyon-yerlesme
B)-internal – eksternal -yerleşme -iniş – fleksiyon -ekstansiyon -ekspulsiyon
C)-yerleşme -iniş -fleksiyon -internal -ekstansiyon -eksternal –ekspulsiyon
D)-yerleşme -fleksiyon -internal -ekstansiyon -eksternal -ekspulsiyon -iniş
E)-
Soru 72- Aşagıdakilerden hangisi doğum ağrısının özelliklerindendir
A)-Latent faz(0-3cm)kontraksiyonları 5sn-1dak /ara süre 5-15 dakika
B)-Aktif faz (4-7cm)Kontraksiyonları 20-40 sn /ara süre ortalama 5 dakika
C)-Geçiş faz(8-10cm)kontraksiyonları 1-5 dakika /ara süre çokkk sık 60-90 sn
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 73- Aşağıdakilerden hangisi doğum eykeminde salınan hormonlardan değildir
A)-Oksijen
B)-Oksitosin
C)-Endofrin
D)-Adrenalin
E)-
Soru 74- Hangisi doğum eyleminde etkili olan faktörlerdendir
A)-Doğum kanalı
B)-Doğum objesi
C)-Doğum eylemini gerçekleştiren güçler
D)-Annenin emosyonel durumu
E)-Hepsi
Soru 75- Doğum eyleminde önemli rolü olan pelvis kemiği; sakrum ve lomber vertebra, koksiks, sakro-iliak eklem, simfizis pubis kemik ve eklemlerden oluşmaktadır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 76- Hangisi doğum eyleminin başlayıp başlamadığını gösteren objektif belirtilerden değildir
A)-Uterus kontraksiyonları
B)-Efasman (silinme) ve dilatasyon
C)-Rahatlama (hafifleme)
D)-Amnion kesesinin yırtılması
E)-Servikal mukusun atılması (nişan)
Soru 77- Bebek doğduktan sonra 5 ile 30 dakika arasında pilesenta ayrılır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 78- )Doğum eyleminin 2. Evresi bebeğin doğumunun gerçekleştiği evredir. Hangisi bu evrede kadına sunulacak bakımda dikkat edilecek noktalar arasında yer alır
A)-Kadına doğum için uygun pozisyon verilir
B)-Umblikal kort klempleninceye kadar bebek anne hızasında tutularak 50-100 mil kanın pilesentadan bebeğe akışı sağlanır
C)-Yeni doğanın sağlık durumu doğumdan sonraki 1 vee 5. dakikada APGAR skorlaması ile değerlendirilir
D)-APGAR skoru 7 puan üzerinde olan bebekler sağlıklı olarak 3 puan ve altı olan bebekler ise ciddi asfiksi yönünden değerlendirilir
E)-Hepsi
Soru 79- Normalde doğumdan sonra funduz orta hatta ve umblikusun 1-2 parmak altında ve sert olarak ele gelmelidir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 80- Hangisi doğum eyleminin en önemli hormonudur
A)-Endorfin
B)-Oksitosin
C)-Adrenalin
D)-Prolaktin
E)-
Soru 81- Doğum eyleminin 3 saatten az sürede gerçekleşmesine hızlı doğum (portus piresiptus) denir. Hızlı doğum aşağıdakilerden hangisine sebep olmaktadır
A)-Servikal perineal yırtıklara
B)-Postportum akanmaya
C)-Fetüste intrakranial kanamaya
D)-Hipoksiye
E)-Hepsi
Soru 82- Serviksin incelemesi (efasman) ve genişlemesi(dilatasyon), fetusun uterustan doğum kanalı yolu ile geçerek doğmasına izin verir
A)-Doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 83- Normal doğum eyleminde hangisi olmaz
A)-Serviks efasman ve dilatasyon olur
B)-Termde(son menstrüal periyottan 40 hafta sonra) gerçekleşir
C)-Kendiliğinden başlamaz, Kontraksiyon artırıcı ilaçlar IV verilir
D)-Tek ve canlı bir fetüsün varlığı ile vartex pozisyonunda
E)-Sağlıklı bir fetüs ve annenin varlığı
Soru 84- Aşağıdakilerden hangisi doğum eyleminde etkili faktörlerdendir
A)-Doğum kanalı
B)-Doğum objesi
C)-Annenin emosyonel durumu
D)-Doğumu gerçekleştiren güçler
E)-Hepsi
Soru 85- Yumuşak doğum kanalında hangisi olmaz
A)-Serviks
B)-Plasenta
C)-Vajina
D)-Perine kasları
E)-İstmus uteri
Soru 86- Büyük pelvisin görevi gebeliğin 4.ayından sonra büyüyen uterusa ve fetusa destek sağlamaktır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 87- Primiparlarda serviks boyunda silinme, arkasından serviks kanalında açılma başlar, multiparlarda ise, iki darlık aynı anda açılmaya başlar, efasman ve dilatasyon aynı anda ilerler
A)-Yanlış
B)-Doğru
C)-
D)-
E)-
Soru 88- Doğum eyleminde Referans nokta olarak kabul edilen sütur hangisidir
A)-Karonial sütur
B)-Frontal sütur
C)-Lomboidal sütur
D)-Sagital sütur
E)-Temporal sütur
Soru 89- Fetüs prezantasyonu nedir
A)-Fetusun ağırlığı
B)-Fetusun boyu
C)-Fetüsun pelvise yerleşme biçimi
D)-Fetusun haftası
E)-Fetusun cinsiyeti
Soru 90- Uterus kontraksiyonları tüm korpusa kaç saniyede yayılır
A)-20
B)-10
C)-15
D)-30
E)-35
Soru 91- Fetusun önde gelen kısmı rektum üzerine basınç uygular ve kadında akıntılı ağrılar başlar. Kadın karın kasları ve diyaframı kullanarak ıkınır ve fetusu aşağıya doğru iter. Yukarıdaki açıklama doğum eylemi gerçekleştiren güçlerden hangisini açıklamaktadır
A)-Uterus kontraksiyonları
B)-Karın kasları ve diyafram basıncı
C)-Amnios sıvısı
D)-Vajinal basıncın emme gücü
E)-Hiçbiri
Soru 92- Aşağıdakilerden hangisi doğum eyleminin Objektif belirtilerinden değildir
A)-Uterus kontraksiyonları
B)-Efasman ve dilatasyon
C)-Amniyon kesesinin yırtılması
D)-Servikal mukusun atılması
E)-Rahatlama
Soru 93- Brokston-Hicks kontraksiyonları yalancı doğum ağrılarıdır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 94- Aşağıdakilerden hangisi yalancı doğum ağrısıdır
A)-Ağrılar düzenli aralıklarla seyreder
B)-Ağrı aralarındaki süre gittikçe azalır
C)-Ağrı belden tuba köşelerinden başlayıp karına yayılır
D)-Yürümek ağrıyı etkilemez
E)-Yürümek ağrı şiddetini artırır
Soru 95- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-Doğum süreci dört evrenden oluşur
B)-Birinci evre servikal dilatasyon 10 cm. olunca tamamlanır
C)-Birinci evre latent, aktif ve geçiş fazlarından oluşur
D)-Aktif faz servikal dilatasyon 4cm olduğunda başlar 7 cm. olduğunda tamamlanır
E)-Geçiş faz 8cm.de tamamlanır ve kontraksiyonlar 5 dak. bir gelir ortalama 20-30 saniye sürer
Soru 96- İkinci evre(itilme evresi) başlangıç belirtilerinden hangisi yoktur
A)-Bebeğin emzirilmesi
B)-Ikıntılı ağrıların başlaması
C)-Defekasyon yapma hissi
D)-Bebeğin geldiğini hissetme
E)-Dilatasyon kanamasının artması
Soru 97- Fetusun prezante olan kısmının doğum kanalı içinde yaptığı aktif hareketler sırasıyla:yerleşme, iniş, fleksiyon, internal(iç) rotasyon, eksitasyon, eksternal(dış) rotasyon ve ekspulsiyondur (dışa atım).
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 98- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-Üçüncü evre bebeğin doğması ile başlar, plesentanın ayrılıp dışarı atılmasıyla sonlanır
B)-Plasenta bebek doğduktan 5 ila 30 dak. arasında ayrılır
C)-İçeride kotiledon ve zar parçacıklarının kalmasında sakınca yoktur
D)-Vajinal kanama, umplikal kordon boyunda uzama, fundusun sert bir kitle halinde umplikusun hizasına yükselmesi ve simpizis pubis üstünden elle bastırıldığında umplikal kordonun içeri kaçmaması gibi belirtiler plesentanın ayrıldığını gösterir
E)-Hiçbiri
Soru 99- Dördüncü evrende (kanama kontrol dönemi) hangileri yapılır?
A)-Uterus düzenli olarak muayene edilmeli
B)-Kanama kontrol edilmeli
C)-Uterusa masaj yapılmalı
D)-Bebek anne kucağına verilip emzirilmeli
E)-Hepsi
Soru 100- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-Doğum eyleminin birinci evresinde gebe Doğumhaneye ve doğum eylemine bir adaptasyon sürecine girer
B)-Doğum eyleminin ikinci evresinde annenin vitalleri takip edilir
C)-İkinci evrede bebeğin doğumu gerçekleştirilir
D)-Yeni doğanın sağlık durumu 1.ve5.dak.APGAR skorlaması ile değerlendirilir
E)-Her yeni doğana tek doz im. 0,5-1.0 mg.K vitamini doğum sonrası ilk bir saat içinde yapılır.
Soru 101- Doğum eyleminin üçüncü evresinde hemşirelik bakımlarından hangisi yapılmaz
A)-Plesentanın ayrılma belirtileri gözlenir ve uygun teknikle plesenta doğurtulur.
B)-Plesentanın zar ve kotiledonları kontrol edilir
C)-Yırtık ve travma yönünden perine, vajina ve serviks kontrol edilir
D)-Anne ve bebeğe isim bilekliği takılır, bebeğin ayak izleri alınır
E)-Epizyotomi varsa perinetal yırtık tamir edilir
Soru 102- Doğum eyleminin dördüncü evresi, plesentanın doğmasıyla başlar annenin durumu stabil oluncaya kadar yaklaşık 1-4 saat sürer
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 103- Doğum ağrısını diğer ağrılardan ayıran özelliklerinden olmayan hangisidir
A)-Doğum ağrısı normal bir sürecin parçasıdır
B)-Gebenin ağrıdan kurtulması için ağrı ile işbirliğine gerek yoktur
C)-Doğuma hazırlanmak için zaman kazandırır
D)-Doğum ağrısı kısa süreli ve aralıklıdır
E)-Ağrı kontrolüne katılım ve işbirliği fazladır
Soru 104- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur
A)-Doğum eylemi :oksitosin, endorfin ve adrenalin hormonları kontrolündedir
B)-Oksitosin hormonu uterus kasılmasına neden olur
C)-Endorfin doğal narkotik etkiye sahiptir
D)-Endorfin annenin göğüslerini laktasyon için hazırlar
E)-Hepsi
Soru 105- Aşağıdakilerden hangisi doğum eyleminde risk yaratan durumdur
A)-Uterin disfonksiyon
B)-Fetal malprezantasyonlar ve anomaliler
C)-Pelvis anomalileri
D)-Üçüncü evre anomaliler
E)-Hepsi
Soru 106- Makrozomi ile ilgili bilgilerden hagisi yanlıştır
A)-Fetal ağırlığın 4000-5000gr.üzerinde olduğu durum
B)-Tüm gebelerin %9 da görülür
C)-Tüm gebelerin %20 sinde görülür
D)-Erkek fetüste daha sıktır
E)-Makrozominin yarattığı en büyük risk fetüs ve pelvis uyumsuzluğudur
Soru 107- Fetal malformasyonlarda en yaygın olanı hidrosefalidir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 108- Ablasyo plesenta,:bebeğin eş kısmının doğumundan önce rahim duvarından ayrılmasıdır
A)-Yanlış
B)-Doğru
C)-
D)-
E)-
Soru 109- İntrauterin fetal ölümleri ile ilgili hangisi yanlıştır?
A)-20.gebelik haftasından sonra ve 500gr.üzeri doğumlar için tanımlanır
B)-Fetal hareketlerin hissrdilmemesi ve muayenede Fetal kalp seslerinin yetersizliği Fetal ölümü akla getirir.
C)-Fetal aktivitelerin yokluğunu doğrulamak için EKG gereklidir
D)-Fetal ölümlerde koagülopati kanamaları, pospartum enfeksiyon riski vardır
E)-Atoni(uterus kaslarının kasılmaması) riski yüksektir
Soru 110- Umplikal kord prolapsusu: umplikal kordun fetüsün prezente olan kısmının altından sıyrılarak vajen dışına sarkmasına denir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 111- Komplet(tam)uterus rüptürü ile ilgili hangileri doğrudur
A)-Kadında belirgin karın ağrısı şikayeti olur
B)-Kontraksiyonlar durur
C)-Komaya bağlı hipovolemik şok gelişebilir
D)-Düzensiz karın duvarı hareketleri görülür
E)-Hepsi
Soru 112- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-Polihidroamniyos, oligohidroamniyos, erken memran rüptürü, amniyotik sıvı embolisi, Amniyon sıvısı ile ilgili sorunlardır
B)-Polihidroamniyos, Amniyon sıvısı volümünün 2000ml.üzerinde olmasıdır
C)-Oligohidroamniyos, amniyon sıvısı volümünün 500ml.altında olmasıdır
D)-Erken memran rüptürü, doğum eyleminin başlangıcından önce amniyotik kesenin rüptür olmasıyla amniyon sıvısının vajinadan ani ve bol miktarda veya sızıntı şeklinde gelmesidir
E)-Erken memran rüptürü adolesan gebeliklerde sık görülür
Soru 113- Amniyotomide riskler nelerdir
A)-infeksiyon
B)-Umplikal kord prolapsusu
C)-Kord kompresyonu
D)-Fetal kalp hızında yavaşlama
E)-hepsi
Soru 114- Hangi durumlarda epizyotomiye ihtiyaç duyulur
A)-Omuz distosisi
B)-Maksat doğum
C)-Forseps-vakum ile Müdahaleli doğum
D)-Oksiput posterior pozisyon
E)-Ciddi perine yırtığı riski
Soru 115- Aşağıdakilerden hangisi doğum kanalını oluşturan yumuşak kısımlardan değildir
A)-İstmus Uteri
B)-Serviks
C)-Koksiks
D)-Pelvis tabanı
E)-Vajina
Soru 116- Aşağıdakilerden hangisi doğum sürecinin sorunsuz seyretmesinde etkili olan ve doğum eylemini gerçekleştiren güçler arasında değildir
A)-Uterus kontraksiyonları
B)-Karın kasları ve diyaframın basıncı
C)-Amnios sıvısı ve fetüs
D)-Fetüsün kafatası
E)-Vajinadaki basıncın emme gücü
Soru 117- Aşağıdakilerden hangisi doğum eyleminin başlangıcı olan objektif belirtiler arasında yer almaz
A)-Uterus kontraksiyonları
B)-Efasman (silinme) ve dilatasyon
C)-Amniyon kesesinin yırtılması
D)-Servikal mukusun atılması
E)-Enerji artışı
Soru 118- Aşağıdakilerden hangisi gerçek doğum ağrıları özelliklerinden biri değildir
A)-Ağrı aralarındaki süre gittikçe azalır
B)-Kontraksiyonların süre ve şiddeti artar
C)-Ağrı belden tuba köşelerinden başlayıp karına yayılır
D)-Ağrı genellikle karın bölgesinde hissedilir
E)-Servikste dilatasyon ve efasman düzenli artar
Soru 119- Perinenin bombeleşmesi, amniyon kesesinin yırtılması, dilatasyon kanamasının artması gibi belirtiler doğumun hangi evresini anlatmaktadır
A)-Birinci evre ( Dilatasyon evresi)
B)-Geçiş fazı
C)-İkinci evre ( İtilme evresi)
D)-Üçüncü evre ( Plasental evre)
E)-Dördüncü evre ( Kanama kontrol dönemi )
Soru 120- Aşağıdakilerden hangisi doğum eyleminin başlayıp başlamadığını gösteren objektif belirtilerden değildir
A)-Uterus Konraksiyonları
B)-Efasman (silinme) ve dilatasyon
C)-Amniyon kesesinin yırtılması
D)-Brakston – Hicks kontraksiyonları (yalancı doğum ağrısı)
E)-Servikal Mukusun atılması
Soru 121- Aşağıdakilerden hangisi gerçek doğum ağrısının özelliğinden değildir
A)-Ağrılar düzenli aralıklarla seyreder
B)-Ağrı aralıkları değişiklik göstermez
C)-Kontraksiyonların süresi ve şiddeti artar
D)-Ağrışiddeti yürümekle artar
E)-Ağrı belden başlayıp karına yayılır
Soru 122- Aşağıdakilerden hangisi plasentanın ayrıldığını gösteren belirtilerden değildir?( Dikkat:plasental evre. önceki vize sınavlarında soru sorulmuş)
A)-Ani vajinal kanama
B)-Umblikal kordon boyunda uzama
C)-Fundusun sert bir kitle halinde Umlikusun hizasına yükselmesi
D)-Simfizis Pubis üstünden elle basıldığında Umblikal kordonun içeri kaçmamasıdır
E)-Dilatasyon kanamasının artması
Soru 123- Doğum sürecinin en önemli hormonu olan ve Uterusun kasılmasını sağlayan hormon hangisidir
A)-Endorfin
B)-Oksitonin
C)-Adrenalin
D)-Prolaktin
E)-Lütein Hormon
Soru 124- Aşağıdakilerden hangi şıkta Doğum Eyleminde önemli rol oynayan hormonlar doğru olarak verilmiştir
A)-Oksitonin - Endorfin - Lütein
B)-Endorfin - Adrenalin - Oksitonin
C)- Endorfin - Lütein - Adrenalin
D)-Lütein - Endorfin - Prolaktin
E)-Endorfin - Oksitonin - Prolaktin
Soru 125- Aşağıdakilerden hangisi vücudun kendisinin ürettiği,doğal narkotik etkisi olan ve prolaktinin salınımını artıran hormondur
A)-Adrenalin
B)-Endorfin
C)-Oksitonin
D)-Lütein Hormon
E)-TSH ( Tiroit Uyarıcı Hormon)
Soru 126- Aşağıdakilerden hangisi Sezeryan endikasyonlarından değildir
A)-Fetal Distes
B)-Çoğul Gebelikler
C)-Kordon Sarkması
D)-Baş- pelvis Uyumsuzluğu
E)-Etkin itmede yetersizlik
Soru 127- Doğum Eyleminin önemli yolu olan ve Doğum yolunun sınırlarını belirleyen Pelvis kemiğinde aşağıdki oluşumlardan hangisi yoktur
A)-Sakrum ve Lomber vertabra
B)-Sakro iliak eklem
C)-Koksiks
D)-Simfizis pubis kemik
E)-Küçük pelvis kemik
Soru 128- Normal bir doğum eyleminde fetüs ekseni anne eksenine parelelsitüüste durur ve küçük fontanel gelişi ile başı.çenesi.göğsüne değecek şekilde fleksiyon habitutusunda prezente olur.Bunun dışındaki geliş biçimleri prezentesyon anomalilerine sebeb olur.Aşağıdakilerden hangisi prezentasyon anomalisi değildir
A)-Alın prezentasyon
B)-Yüz prezentasyon
C)-Makat prezentasyon
D)-Makrozomi prezentasyon
E)-Karma prezentasyon
Soru 129- Aşağıdaki durumlardan hangisinde sezeryan doğum yaptırılır
A)-Kordon sarkması
B)-Baş-Pelvis uyumsuzluğu
C)-Hepsi
D)-Çoğul gebelikler
E)-Fetal Makrozomi ve Fetal anomaliler
Soru 130- Doğum eyleminde objektif belirtilerden değildir
A)-Kilo kaybı
B)-Uterus kontraksiyonları
C)-Efsman(Silinme)ve dilatasyon
D)-Amniyon kesesinin yırtılması
E)-Servikal mukusun atılması
Soru 131- Epizyotomi doğum eyleminin ikinci evresinde perinenin gerilerek inceldiği.fetüs başının perinede iyice görüldüğü ve kontraksiyonlar arasında geri gitmediği taçlanma evresinde uygulanır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 131