4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI III
BAKIM III 2. ÜNİTE

Soru 1- Erkek ve kadın üreme hücresinin Birleşme Sürecine ne denir
A)-Fertilizasyon
B)-Ovülasyon
C)-Blastomer
D)-Zigot
E)-İmplantasyon
Soru 2- Fertilizasyon sonrasında oluşan yeni hücreye ne denir
A)-kromozon
B)-oosit
C)-ovum
D)-cila
E)-zigot
Soru 3- Aşağıdakilerden yanlış olanı işaretleyiniz
A)-Zigot hareketli değildir
B)-zigotun uterusa transportunda Silia ve Salgı üreten hormonlar rol alır
C)-zigot mitoz bölünme ile çoğalır
D)-bölünme sonucu oluşan tek hücreye blastomer denir
E)-Zigotun 4 bölünme sonrası oluşan 16 hücreli yapıya morula denir
Soru 4- Aşağıdakilerden yanlış olanı işaretleyiniz.
A)-troblastlar besin ihtiyacını karşılar
B)-embriyonun endometriyuma tutulmasına implantasyon denir
C)-en iyi implant alanı fundustur
D)-implantasyon süreci fertilizasyondan yaklaşık 10 gün de tamamlanır
E)-fertilizasyondan yaklaşık 46 saat sonra embriyo uterin kaviteye ulaşır
Soru 5- Plasanta ile ilgili yanlış olan bilgiyi işaretleyiniz
A)-plesanta hem anneye hemde fetüse ait oluşumdur
B)-anne ve fetüs arasında Besin alış verişi yapar.
C)-fertilizasyondan yaklaşık 10 gün sonra oluşmaya başlar
D)-plesantayı trafoblast hücreler oluşturur
E)-plasanta oluşumunda üç farklı oluşum görülür
Soru 6- Aşağıda verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz. a)Trafoblast hücreler plasanta oluşumunda üç farklı yapılanma gösterirler
A)-Trafoblast hücrelerin en dıştaki tabakasına sinsitotrafoblast denir
B)-plasanta oluşumunda trafoblastlar endometriyumda aktif çalışır
C)-koryonik gonodotrop hormon sinsitotrafoblast tabakadan salgılanır
D)-koryonik villüsler sitotrofoblast tabakada oluşur
E)-Trafoblast tabakalar steroid hormonların üretiminde görev alırlar
Soru 7- Plasantayı oluşturan koryonik villüsların oluşumunda hangi tabaka Rol oynar
A)-sinsitotrafoblast
B)-sitotrofoblast
C)-mezoblast
D)-Trofoblast
E)-blastomer
Soru 8- Mezoblast tabaka İçin yanlış olanı işaretleyiniz
A)-trofoblastın en iç tabakasıdır
B)-plasantanın destek dokularını oluşturur
C)-plasantanın damarsal yapısını oluşturur
D)-beta hcg hormonu salgılar
E)-plasanta oluşumunda rol alan 3 tabakadan biridir
Soru 9- Anne kanı ile fetal kanı ayıran oluşum hangisidir
A)-fetal katmanlar
B)-plasantal bariyer
C)-hipogastrik
D)-arter
E)-villüsler
Soru 10- plasantanın görevlerinden olmayan hangisidir
A)-transport
B)-koruma
C)-endokrin faliyetler
D)-ekzojen hormon üretimi
E)-hiçbiri
Soru 11- plasantanın transport fonksiyonunda meydana gelen madde alış verişinde oluşan mekanizmalardan yanlış olanı işaretleyiniz
A)-basit difüzyon
B)-hızlandırılmış füzyon
C)-aktif transport
D)-pinotoz ve sızma
E)-basit infüzyon
Soru 12- fetal kanın maternal kana geçtiği bazı durumlar oluşur. Yanlış olanı işaretleyiniz
A)-travmalar
B)-fetal ölüm
C)-dekolman plasanta
D)-mol hidatiform
E)-hepsi
Soru 13- Rh uygunsuzluğu olan ve annede görülen immünizasyon plasantanın hangi fonksiyonuyla gerçekleşir
A)-Transport fonksiyonu
B)-Koruma fonksiyonu
C)-Endokrinal fonksiyon
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 14- plasanta aracılığı ile anneden fetüse geçen ve fetüsün bağışıklık sistemini güçlendiren oluşum hangisidir
A)-Ig A
B)-Ig B
C)-Ig C
D)-Ig G
E)-Ig E
Soru 15- Gebelikte kan ve idrarda görülen hormon hangisidir
A)-human gonodotropin
B)-progestan
C)-östrojen
D)-prolaktin
E)-relaxin
Soru 16- umbilikal kordon gebeliğin kaçıncı haftasında oluşur
A)-1
B)-2
C)-3
D)-4
E)-5
Soru 17- Aşağıdakilerden yanlış olanı işaretleyiniz.
A)-umbilikal kordon plasanta ile embriyo arasındaki yaşamsal bağdır
B)-umbilikal kordon 2 arter ve 1 benden oluşur
C)-umbilikal arter fetüsten gelen kirli kanı plasantaya taşır
D)-umbilikal ven plasantadan gelen temiz kanı fetüse taşır
E)-termde umbilikal kordon 100 cm dir
Soru 18- amniyos sıvını görevlerinden olmayanı işaretleyiniz
A)-fetüsün vücut ısısını korur
B)-fetüsün büyümesini ve gelişmesini sağlar
C)-fetüsü travmalardan korur
D)-umbilikal kordonun rahat hareketini sağlar
E)-gebelikte gerekli olan hormon üretimini sağlar
Soru 19- polihidroamniyos durumunda hangi maternal durum düşünürsünüz
A)-Gis
B)-Üsye
C)-Cybe
D)-diyabet
E)-kardiyak problemler
Soru 20- polihidroamniyosta fetüsle ilgili hangi durumlar düşünülmelidir?yanlış olan bilgi hangisidir
A)-nöral tüp defekti
B)-kromazal anomaliler
C)-S.S.S malformasyonları
D)-GİS Malformasyonları
E)-fetal defektler
Soru 21- Embriyonel evre ile ilgili yanlış olan hangisidir
A)-Organ ve yapılar oluşur
B)-Konjenital anomaliler oluşur
C)-İmplantasyondan 15. Gün sonra başlar
D)-8 hafta sürer
E)-Bu dönemde 5 farklı germ tabakası oluşur
Soru 22- Aşağıdaki eşleştirmelerden yanlış olanı işaretleyiniz
A)-ekdoderm tabaka:sinir sistemi oluşur
B)-ekdoderm tabaka:deri oluşur
C)-mezoderm tabaka:iskelet ve dolaşım sistemi oluşur
D)-endoderm tabaka:solunum ve sindirim sistemi oluşur
E)-ekzoderm tabaka: santral sinir sistemi oluşur
Soru 23- gebelikte görülen vajinal değişikliklerden yanlış olan hangisidir
A)-pH 3.5-6 arasındadır
B)-östrojen iyi etkisiyle kalınlaşma vardır
C)-vajinal akıntıda artma vardır
D)-vajinaya olan kan akımının artmasıyla chadwicks görülür
E)-asidik ortamın oluşmasıyla bakteriyel enf artış vardır
Soru 24- Üçüncü trimesterde büyüyen uterusun diyaframa uyguladığı basınçtan dolayı kalp nasıl yer değiştirir
A)-Üste ve sağa doğru
B)-Üste ve sola doğru
C)-Alta ve sağa doğru
D)-Alta ve sola doğru
E)-Hiçbiri
Soru 25- Hangisi kardiovasküler sistemde yaşanan değişimlerden değidir
A)-Kan hacmi 1500 ml oranında artar
B)-Kardiak output 1,5 ml yükselerek dakikada 6-7 ml olur
C)-Supin pozisyonunda iken vena kava süperior üzerine basınç uygular, kalbe dönen kan miktarı azalır
D)-Total eritrosit hacmi %30 artar
E)-Plazma hacminde %50 artış olur
Soru 26- Hangisi gastrointestinal sistemde yaşanan değişimlerden değildir
A)-Diş etleri hiperemiktir
B)-Tükürük salınımında artış vardır
C)-Sıkça mide yanmaları yaşanmaktadır
D)-Safra taşı oluşumuna eğilim artmıştır
E)-İlerleyen gebelik haftalarında diareye bağlı olarak hemoroidler gelişebilir
Soru 27- Hangisi üriner sistemde yaşanan değişimlerden değildir
A)-İdrara çıkma sıklığı artar
B)-Mesane kapasitesi oldukça azalır
C)-Östrojen hormonuna bağlı böbreklerde ve üreterde dilatasyon meydana gelir
D)-Glikozüri görülür
E)-Amino asitler ve suda çözünen vitaminler aşırı miktarda vücuttan atılır
Soru 28- Normal bir gebelikte alınması önerilen kilo aralığı kaçtır
A)-12 ile 17 kg
B)-11,5 ile 18 kg
C)-12,5 ile 17,5 kg
D)-11,5 ile 16 kg
E)-11 ile 15 kg
Soru 29- Hangisi endokrin sistemde yaşanan değişimlerden değildir
A)-Troid bezinin boyutu ve aktivitesi etkilenir
B)-Troid bezinde hiperplazi ve vaskülarizasyon artış görülür
C)-Prolaktin seviyesi yükselir, 10 katına kadar çıkar
D)-Adrenal bezlerde çok fazla yapısal değişiklikler meydana gelir
E)-Gebelik döneminde azalan prostaglandin düzeyi hipertansiyon ve preeklampsi gelişimine neden olabilir
Soru 30- Hangisi subjektif belirtilerden değildir
A)-Amenore
B)-Sık idrara çıkma
C)-Deri pigmentasyonu
D)-Vajinal akıntı
E)-Uterusun büyümesi
Soru 31- Hangisi objektif belirtilerden değildir
A)-Hegar belirtisi
B)-Chadwick belirtisi
C)-Uterin souffle
D)-Konstipasyon
E)-Ballottement
Soru 32- Hangisi gebelik süresince yapılması gereken laboratuvar testlerinden değildir
A)-Rubella
B)-HCV
C)-HDRL
D)-TIT
E)-ACTH
Soru 33- Obstetrik özellikler değerlendirilirken aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılmaz
A)-Gravida
B)-Primigravida
C)-Multipara
D)-Nullipara
E)-Abortus imminens
Soru 34- Gebelikte uzun süre supine pozisyonunda yatmak uterus ve vena cava inferior üzerine basınç yaptığından kalbe dönen kan miktarında azalmaya neden olmaktadır.Gebelerin plesantal dolaşımı rahatlatması için hangi pozisyonda kalması gerekir
A)-dorsal rekumbet
B)-sol lateral
C)-sims
D)-trendelenburg
E)-
Soru 35- Supin hipotansif sendrom olarak adlandırılan tablo belirtileri nelerdir?Yanlış olanı işaretleyiniz
A)-bradikardi,terleme
B)-solgunluk,senkop belirtileri
C)-başdönmesi
D)-hiperglisemi
E)-
Soru 36- Gebelikte görülen epistaksislere nedenolan hormon hangisidir
A)-prolaktin
B)-progestan
C)-öströjen
D)-adrenalin
E)-
Soru 37- Gebelkte kalsium ve fosfor alınması gereken önemli minarellerdendir.Bu mineraller fetüsün hangi oluşumunda gereklidir?yanlış olanı işaretleyiniz
A)-dişlerin ve kemiklerin oluşumunda
B)-enerji üretiminde
C)-hücre yapımında,asit-baz dengesinde
D)-organların oluşumunda
E)-
Soru 38- Gebelik dönemine özel kadınların yaşadığı duygusal tepkilerden olmayan hangisidir
A)-ambivalans,beden imajındaki değişiklikler
B)-öförik davranışlar,dışa dönüklük
C)-kabul etmeme,içe dönüklük
D)-duygusal dalgalanma
E)-
Soru 39- primiparlar fetal hareketliliği kaçıncı haftada hisseder
A)-10-12 .hafta
B)-18-20. hafta
C)-20-22.hafta
D)-15-18.hafta
E)-
Soru 40- Gebelikte ……….hormonunun artması düz kaslara yaptığı kas gevşetici etkisi nedeniyle barsak peristaltizmi azalır ve konstipasyon görülür.sözü edilen hormon hangisidir
A)-prolaktin
B)-östrojen
C)-progesteron
D)-relaksin
E)-
Soru 41- Gebeliğin 28.haftasından sonra abdominal palpasyonla hissedilen ve gebelik boyunca düzensiz aralıklarla ,ağrısız oluşan uterus kontraksiyonlarına ne denir
A)-braxton hicks
B)-chadwick belirtisi
C)-uterin sulf
D)-ladin belirtisi
E)-

Toplam Soru Miktarı: 41