4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI III
BAKIM III 14. ÜNİTE (c)

Soru 1- 1966 YILINDA İNSANIN CİNSEL DAVRANIŞI adlı eserle, cinsel terapi alanında güçlenmeye başlanmıştır. Bu eserin yazarı kimdir
A)-Kinsey
B)-Plato
C)-Masters -Johnson
D)-Freud
E)-
Soru 2- Aşagıdakilerden hangisi kadında cinsel yanıt aşamalarından değildir
A)-Uyarılma evresi
B)-Plato evresi
C)-Çözülme evresi
D)-Analiz evresi
E)-
Soru 3- AFUD 3 ) AFUD un 2000 yılında öngördüğü şekilde günümüzde, cinsel yanıt aşamalarında hangisi kullanılmamaktadır
A)-Cinsel istek fazı
B)-Plato fazı
C)-Uyarılma fazı
D)-Orgazm fazı
E)-Çözülme fazı
Soru 4- Aşagıdakilerden hangisinde fizyolojik değişikliklerin en belirgin olduğu, parasempatik aktivitelerin hakim olduğu dönemdir
A)-Uyarılma fazı
B)-Cinsel istek fazı
C)-Orgazm fazı
D)-Çözülme fazı
E)-
Soru 5- Merkezi sinir sisteminde cinsel işlev üzerinde etkisi en iyi bilinen bölge hangisidir
A)-Hipotalamus
B)-Dopaminerjik
C)-Beyin demeti
D)-Spinal kord
E)-
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi DSM -5 te yer alan cinsel işlev bozukluklarının alt belirleyicilerinden değildir
A)-Yaşam boyu edinilmiş
B)-Yaygın -Durumsal
C)-Partner faktörü
D)-İlişki faktörler
E)-Toplumsal faktörler
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi DSM -5 te yer alan cinsel işlev bozukluklarından değildir
A)-Hiposeksüel bozukluk
B)-Kadınlarda Cinsel ilgi /uyarılma bozukluğu
C)-Genito-pelvik ağrı /Birleşme bozukluğu
D)-Orgazm bozukluğu
E)-
Soru 8- En az 6 ay süren, tekrarlayan yoğun cinsel fantaziler, cinsel dürtüler ve cinsel davranışlar olarak adlandırılan cinsel işlev bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir
A)-Hiposeksüel bozukluk
B)-Hiperseksüel bozukluk
C)-Orgazm bozukluğu
D)-Birleşme bozukluğu
E)-
Soru 9- Bu dönemde fiziksel, sosyal ve yasal olgunlaşma tamamlanır. Cinsel davranışlar bireysel olmaktan çıkıp daha anlamlı ve paylaşılan bilgiler haline dönüşen dönem aşağıdakilerden hangisidir
A)-) İlk adölesan dönem
B)-Erken adölesan dönem
C)-Orta adölesan dönem
D)-Geç adölesan dönem
E)-
Soru 10- Yüksek seviyedeki progesteron ve östrojen hormonları, yumuşak ve düzgün bir ten, parlak saçlar ve cinsel ilişkiye daha hassas ve duyarlı hale gelen kadın hangi dönemi yaşamaktadır
A)-Klimateryum dönemde cinsellik
B)-Gebelik Döneminde cinsellik
C)-Adölesan dönemde cinsellik
D)-Yaşlılık dönemde cinsellik
E)-
Soru 11- Çoğu kadının yaşamında öz sayısını etkileyen kayıplar olur. Bunlar; iş kaybı, statü kaybı, mobolite kaybı, eş, arkadaş ve aile kaybını içerir. Bu kadın hangi dönemi yaşamaktadır
A)-Klimateryum dönemde
B)-Adölesan dönemde
C)-Yaşlılık dönemde
D)-Gebelik dönemde
E)-
Soru 12- Özellikle damarsal nedenlere bağlı cinsel işlev bozukluğunun tanısında hangi yöntem kullanılır
A)-Doppler ultrasonografi
B)-MR
C)-Byotezometre
D)-Vajinal kompliyas ölçümü
E)-
Soru 13- Aşagıdakilerden hangisi cinsel soru formlarından değildir
A)-Kadın Cinsel fonksiyon indeksi
B)-Uzatılmış kadın cinsel fonksiyon indeksi
C)-Cinsel fonksiyon anketi
D)-Arizona cinsel yaşantılar ölçeği -kadın formu
E)-
Soru 14- Aşagıdakilerden hangisi kadın cinsel işlev bozukluklarında hemşirelik girişiminin amaçlarından değildir
A)-Kadınları cinsel sorunlarını ifade etmeleri için cesaretlendirmek
B)-Cinsel sorunların nedenlerini ve özelliklerini gizlemek
C)-Kadının cinsel bireysel sağlığını güçlendirmek
D)-Kadınların yaşam kalitesini yükseltmek
E)-
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi kadın cinsel islev bozukluklarında başlıca hemşirelik tanılarındandır
A)-Kendini değersiz hissetmeye bağlı düşük benlik kaygısı
B)-Cinsel mitlere ve kavramsal kısıtlamalara bağlı bilgi eksikliği
C)-Reddedile korkusuna bağlı beden imajında bozulma
D)-Cinsel fonksiyon veya istek kaybına bağlı endişe
E)-Hepsi
Soru 16- Aşagıdakilerden hangisi kadına cinsel işlev bozukluklarında yapılan girişimlerden değildir
A)-Kadının cinsel gelişim öyküsü alınır
B)-Kadının cinsel fonksiyon bozukluğu ve seviyeleri belirlenir
C)-Eşi ile evlilik /ilişki durumu degerlendirilmez
D)-Kadının fizik muayene bulguları değerlendirilir
E)-
Soru 17- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır
A)-CİNSEL İSTEK FAZI -Cinsel isteğin oluştuğu safadır
B)-UYARILMA FAZI -Biyolojik değişikliklerin en belirgin olduğu dönemdir
C)-ORGAZM FAZI -Cinsel gerginlkkte azalma ve rahatlama vardır
D)-ÇÖZÜLME FAZI -Uyarılma evresinde ortaya çıkan değişikliklerin tümü geri döner
E)-
Soru 18- Aşagıdakilerden hangisi psikoterapide cinsel terapinin temel öğelerinden değildir
A)-Genel psikoterapik yaklaşım
B)-Davranış teknikleri
C)-Bilgi verme ve eğitim
D)-Genel gözlem
E)-
Soru 19- insanın cinsel davranışları konusunda ilk alan çalışmasını kim yapmıştır
A)-Kinsey
B)-Masters
C)-Johnson
D)-Marx
E)-Hiçbiri
Soru 20- İnsanın Cinsel Davranışı adlı eser kimindir
A)-Kinsey
B)-Masters-Johnson
C)-C.Marx
D)-Hegel
E)-Hiçbiri
Soru 21- Cinsel yanıt siklusu aşamaları aş. Hangisi değildir
A)-Uyarılma
B)-Plato evresi
C)-Orgazm evresi
D)-Çözülme evresi
E)-Depresyon evresi
Soru 22- Cinsel yanıt siklusu tam olarak kim tarafından tanımlanmıştır
A)-Johnson
B)-Kinsey
C)-Masters
D)-Johnson-Masters
E)-Freud
Soru 23- Cinsel istek fazında,cinsel isteği inhibe eden hormon hangisidir
A)-Dopamin
B)-Serotonin
C)-Testosteron
D)-Prolaktin
E)-Östrojen
Soru 24- Cinsel yanıtta fizyolojik değişikliklerin en belirgin olduğu dönem hangisidir
A)-Uyarılma fazı
B)-Orgazm fazı
C)-Çözülme fazı
D)-Cinsel istek fazı
E)-Plato evresi
Soru 25- Cinsel işlev üzerindeki etkisi en iyi bilinen bölge hangisidir
A)-Hipokampüs
B)-Hipotalamus
C)-epigastrik
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 26- DSM-5 sınıflandırmasında birçok cinse fonksiyon bozukluğuna tanı konulabilmesi için ne kadar süre geçmesi gerekir
A)-3 ay.
B)-6 ay
C)-5 ay.
D)-9 ay
E)-bir yıl.
Soru 27- DSM-5 te yer alan cinsel işlev bozukluklarının alt belirleyicileri nelerdir.
A)-yaşam boyu edinilmiş
B)-Yaygın /durumsal.—Prognoz,seyir ve tedavi
C)-Partner faktörü---Kültürel,dinsel etkenler
D)-İlişki faktörleri—Bireysel faktörler
E)-Hepsi
Soru 28- DSM-5 te yer alancinsel işlev bozuklukları nelerdir
A)-Hiperseksüel bozukluk
B)-Kadınlarda cinsel ilgi/uyarılma bozukluğu
C)-Genito pelvik ağrı/birleşme bozukluğu
D)-Orgazm bozukluğu
E)-Hepsi
Soru 29- Hamilelikte cinsel aktivite için en uygun zaman hangisidir
A)-Birinci trimester
B)-ikinci trimester
C)-üçüncü trimester
D)-hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 30- Doğumdan onra erken dönemde cinsel problemlerin görülme oranı ne kadardır
A)-.%30/95
B)-.%25/75.
C)-.%15/65
D)-.%22/86
E)-.%10/50
Soru 31- 50 li yaşlardan sonra hangi hormonun azalmasıyla cinsel istekte azalma olur
A)-Östrojen
B)-Progesteron
C)-Testosteron
D)-Prolaktin
E)-FSH
Soru 32- Hormonal yetmezlik,menopoz düşünülenhastalarda hangi testler yapılır
A)-FSH
B)-LH
C)-Östradiol
D)-SHBG
E)-Prolaktin hormonları

Toplam Soru Miktarı: 32