4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI III
BAKIM III 14. ÜNİTE (a)

Soru 1- Cinsel yanıt siklusu ilk defa ne Zaman kimin tarafından tanımlanmıştır
A)-1930 kinsey
B)-1954 Master ve Johnson
C)-1966 Master ve Johnson
D)-1966 kinsey
E)-hepsi
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi cinsel yanıt evrelerinden değildir
A)-cinsel istek fazı
B)-uyarılma fazı
C)-orgazm fazı
D)-çözülme fazı
E)-doyum fazı
Soru 3- DSM-5 sınıflandırmasında cinsel fonksiyon bozukluğuna tanı koymak için bulguların görülme süresi ne kadar zamandır
A)-6ay
B)-3ay
C)-8ay
D)-2ay
E)-1yıl
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi DSM-5 te yer alan cinsel işlev bozukluklarının belirleyicilerinden değildir
A)-yaşam boyu edinilmiş , yaygın/ durumsal
B)-partner faktörü
C)-bireysel faktörler
D)-ortam ve çevre faktörü
E)-ilişki ve kültürel/. dinsel etkenler
Soru 5- Vajinal girişin denenmesi yada tamamlanması esnasında, birleşme sırasında devamlı ve tekrarlayan Ağrı ların olması aşağıdakilerden hangisidir
A)-disparoni
B)-vajinusmus
C)-genito- pelvik ağrı
D)-hipoaktif cinsel istek bozukluğu
E)-orgazm bozukluğu
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi tıbbi tanı kapsamında yer alan cinsel işlev bozukluklarından değildir
A)-cinsel uyarılma bozukluğu
B)-disparoni
C)-dismonere
D)-vajinismus
E)-hipoaktif cinsel istek bozukluğu
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi yaşam dönemlerine göre cinsellik evrelerindendir
A)-adölasan dönemde cinsellik
B)-gebelik ve doğum sonu dönemde cinsellik
C)-klimakteryum dönemde cinsellik
D)-yaşlılık döneminde cinsellik
E)-hepsi
Soru 8- Gebelikte cinsel aktivite için en uygun dönem hangisidir
A)-birinci trimester
B)-ikinci trimester
C)-üçüncü trimester
D)-1-2 trimester
E)-hepsi
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi birinci trimestirde cinsel aktiviteyi olumsuz etkileyen faktörlerden değildir
A)-meme ve vajinal rahatsızlıklar
B)-yorgunluk uykuya yönelim
C)-mide şikayetleri, bulantı, kusma
D)-yaş ve mevsim
E)-salgı artışı fiziksel ve estetik kaygılar
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi cinsel yaşama ilişkin sorunları belirlemeye yönelik yapılan değerlendirmelerdendir
A)-tıbbi öykü alma
B)-cinsel işlev aşamalarının sorgulanması
C)-sosyo demografik durumu belirleme
D)-cinsel konulardaki bilgi düzeyi
E)-hepsi
Soru 11- Cinsel yaşama ilişkin sorunları belirlerken fiziksel muayinede yapılan işlemlerden değildir
A)-memelerin kontrolü
B)-iç ve dış genital organların değerlendirilmesi
C)-pelvik taban kaslarının muayinesi
D)-hastanın geçmiş hikayesinin alınması
E)-muayine sırasında bastanın reaksiyonlarına bakılması
Soru 12- Kadınların cinsel işlev bozukluklarında kullanılan laboratuvar testlerinden değildir
A)-FSH( foliküli stümilan hormon )
B)-TSH(tiroidi stümile hormon )
C)-LH( luteinizan hormon)
D)-SHBG( seks hormon bağlayıcı globülin)
E)-DHEA(Dehidroepiandesteron)
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi kadınların işlev bozukluklarında kullanılan radyolojik görüntüleme yöntemlerindendir
A)-biyotezimetre
B)-MR ve dopler usg
C)-HSG
D)-obstetrik usg
E)-vajinal komplians ölçümü
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi cinsel işlev bozukluklarında kullanılan tedavi yaklaşımlarından değildir
A)-psikoterapi
B)-farmakoterapi
C)-cerrahi terapi
D)-kas egzersizleri
E)-bitkisel kürler ve fitoterapi
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi kadınların cinsel işlev bozukluklarında kullanılan hemşirelik tanılarından değildir
A)-cinsel fonksiyon bozukluğu
B)-ağrı korku
C)-yüksek benlik algısı
D)-endişe , beden imajında bozulma
E)-sosyal izalasyon
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi kadınların cinsel işlev bozukluklarında uygulanan hemşirelik girişimlerindendir
A)-kapsamlı öykü alınması
B)-kadının fiziki muayine bulgularının deperlendirilmesi
C)-eşlerin inandığı mitlerin , önyargıların kırılması
D)-stresle başetme ve cinsel eğitim proğramlarının hazırlanması
E)-hepsi
Soru 17- Merkezi sinir sisiteminde yer alan ve cinsel işlevler üzerinde etkisi olan organ aşağıdakilerden hangisidir
A)-hipotalamus
B)-umblikal kort
C)-hipofiz bezi
D)-böbrek üstü bezleri
E)-pelvik taban kasları
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi cinsel uyarıların iletilmesinde merkezi sinir sisteminde etkinlik gösteren yapılardaki değildir
A)-medyan ön beyin demeti
B)-mezensefalon pons
C)-spinal kort
D)-pelvik pleksus
E)-hipogastrik arterler
Soru 19- KCİB psikoterapide cinsel terapi ögesinin faktörlerinden olmayan aşağıdakilerden hangisidir
A)-genel psikoterapötik yaklaşım
B)-davranış teknikleri
C)-sosyal destek
D)-bilgi verme
E)-eğitim
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi doğum sonu cinsel fonksiyonu olumsuz etkileyen faktörlerden değildir
A)-doğum şekli ve sayısı
B)-doğumun yeri ve zamanı
C)-emzirme, neme hassasiyeti
D)-hormonal etkenler
E)-doğum sonrası yaşanan ağrı, yorgunluk, gerginlik

Toplam Soru Miktarı: 20