4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI III
BAKIM III 13. ÜNİTE (b)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi endometriozis semptom ve belirtilerinden değildir
A)-dismenore
B)-amenore
C)-pelvik ağrı
D)-intermenstural kanama
E)-infertilite
Soru 2- Endometriozise ait tanı nasıl yapılmalıdır
A)-fizik muayenede eğer lezyonlar az sayıda ve küçük ise genitaller ve üreme kanalları normal görülebilir
B)-bimanuel muayenede uterosekral ligamentler veya cul-de-sec boşluğunda kitle ve hassasiyet şeklinde fark edilir
C)-mensturasyon sırasında yapılan muayene endometriozis odaklarının daha kolay anlaşılmasına yardımcı olur
D)-Tanılamada laparoskopi, ultrasonografi ve CA 125 değerlendirmesi yapılır
E)-Hepsi
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi endometriozus hemşirelik bakımında yapılmaması gereken uygulama değildir
A)-ağrıyı gidermek amacıyla uygun pozisyonu sağlama, gevşeme gibi farmakolojik yöntemler hastaya öğretilir
B)-ilaçları ne zaman ve nasıl kullanacağı anlatılır
C)-oral kontraseptiflerin kilo artışı, ciltte yağlanma, bulantı ve vajinal akıntıda artışa sebep olacağı anlatılmalı
D)-danazololun halsizlik, depresyon, kilo artışı, memelerde küçülme, sıcak basması gibi etkilri olabileceği açıklandı
E)-GnRH blokerleri alındığında menapoza benzer yan etkiler ortaya çıkabileceği açıklanmalıdır
Soru 4- Polikistik over sendromu hangi durumlarda görülebilir
A)-androjen fazlalığı
B)-kronik anovülasyon
C)-obezite
D)-hirşutizm
E)-hepsi
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi genital organların kötü huylu tümörlerindendir
A)vulva kanseri
B)-vajina kanseri
C)-serviks kanseri
D)-endometriyum kanseri
E)-hepsi
Soru 6- vulva kanserinin etkeni nedir
A)-CMV
B)-HIV
C)-HPV
D)-
E)-
Soru 7- vulva kanserinin risk faktörleri nelerdir
A)-granülömatöz enfeksiyon
B)-HSV,HPV
C)-kronik immün yetmezlik
D)-hipertansiyon,diyabet
E)-hepsi
Soru 8- aşağıdakilerden hangisi vulva kanserinin belirtilerinden değildir
A)-vulvar kaşıntı
B)-inspeksiyondan kitle, ağrı
C)-kanama
D)-ülserasyon,dizüri
E)-vajinal akıntı
Soru 9- aiağıdakilerden hangisi vulva kanserinden korunmada yapılabilecek uygulamalardandır
A)-primer korumada profilaktik olarak HPV aşısı yaptırılabilir
B)-sekonder korunmada VIN tespit edilen veya liken skrelozisi olan vakaların tedavi edilmesi invaziv kanser gelişme riskini azaltır
C)-erken tanıda kendi kendine vulva muayenesi yapılması önemlidir
D)-hepsi
E)-
Soru 10- aşağıdakilerden hangisi vajina kanseri tedavisinde yer almaz
A)-tedavi genellikle radyoterapi, cerrahi ve kemoterapidir
B)-yaşı genç hastalarda over transpozisyonu yapılarak radyasyon tedavisi yapılabilir
C)-evre IV hastalarda pervik egzantrasyon yapılır
D)-lezyonun yeri boyutu tekli ya da çoklu yerleşime göre planlanır
E)-hiçbiri
Soru 11- aşağıdakilerden hangisi serviks kanseri risk faktörlerindendir
A)-erken yaşta cinsel ilişki, sigara içme
B)-cinsel eşin birden fazla olması
C)-ilk çocuğunu 20 yaşından önce doğurma
D)-düşük sosyoekonomik statü
E)-hepsi
Soru 12- Serviks kanserinde kesin tanı koyma yöntemi nedir
A)-ultrasonografi
B)-bilgisayarlı tomografi
C)-elektrokoterizasyon
D)-histerektomi
E)-kolposkopi, biyopsi
Soru 13- türkiye ulusal servikal kanser tarama programına göre 30-65 yaşta 5 yılda bir papsmear yapılır.65 yaş üzeri son 2 test negatif (-) ise tekrarlanmaz
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 14- aşağıdakilerden hangisi endometrium kanseri risk faktörlerinden değildir
A)-post menapoz
B)-düzenli beslenme
C)-nulliparite
D)-geç menapoz
E)-tamoksifen veya progesteronla karşılanmamış östrojen kullanımı
Soru 15- endometrium kanseri yayılma yolları nelerdir
A)-lenf yoluyla overlere
B)-kan yoluyla akciğerler, karaciğer ve kemiğe
C)-seroza yoluyla periton boşluğuna
D)-lenf yoluyla parametrial ingiunal ve paraaortik lenf nodlarına
E)-hepsi
Soru 16- aşağıdakilerden hangisi endometrium kanserinden korunma yöntemlerinden değildir
A)-uzun süreli kontrolsüz östrojen kullanımı olmalı
B)-ailesinde endometrium ve meme kanseri olanların jinekolojik muayenelerin düzenli yapılması
C)-risk gruplarının eğitilmesi
D)-uzun süreli kontrolsüz östrojen kullanımı olmamalı
E)-hepsi
Soru 17- aşağıdakilerden hangisi over kanseri etyolojisi için geçerli değildir
A)-kesin nedeni tam olarak tanımlanamamıştır
B)-heredite (anne, kızkardeş,teyze) önemlidir
C)-sanayileşmiş toplumlarda endüstri ürünlerinin çevreyi etkileyerek etyolojide rol oynadığı düşünülmektedir
D)-heredite önemi yoktur
E)-
Soru 18- üreme organları kanserlerinden korunma yolları nelerdir
A)-doğru beslenme fazla kilodan kaçınma
B)-kendi kendine meme muayenesi ve vulva muayenesi yapma
C)-cinsel aktiviteye 18 yaşından sonra başlama
D)-taramalara katılma ve her yıl pabsmear yaptırma
E)-hepsi
Soru 19- kötü huylu oluşumlarda hemşirelik tanıları nelerdir
A)-hastalık tanı ve tedavi prosedürü hakkında bilgi eksikliği
B)-uygulanan tedavilere bağlı cinsel fonksiyon bozukluğu
C)-kanser tanısına ve tedavi sonuçlarına bağlı korku
D)-ağrı
E)-hepsi
Soru 20- jinekolojik kanserler ve fertilitenin korunmasında uygulanacak yöntemlerden değildir
A)-progestinler
B)-GnRH analogları
C)-kriyoprezervasyon(dondurma)
D)-over doku kriyoprezervasyonu
E)-östrojenler
Soru 21- anormal hücreleri yok etmek için serviksten bir koni parçası çıkartılma işlemidir. Çıkartılmış dokuda maling hücreler aranır, erken evrelerde fertilitenin korunması ve tedavi etmek amacıyla kullanılır. Anlatılan yöntem hangisidir
A)-over transpozisyonu
B)-invitro matürasyon
C)-kriyoprezervasyon
D)-servikal konizasyon
E)-radikal trakeloktomi
Soru 22- aşağıdakilerden hangisi miyomlarda gebelik komplikasyonlarından değildir
A)-miyom ve gebelik bir arada olduğunda kendiliğinden düşükler sık görülür
B)-2. ve 3. trimestırda miyomda gebelikle birlikte büyür tümörde dejenerasyon ve torsiyon olabilir
C)-cerrahi müdahale gerektirmez
D)-hastaya yatak istirahati verilerek semptomlar hafifletilir
E)-dikkatli gözlem gerekir. Erken doğum olabilir
Soru 23- aşağıdakilerden hangisi servikal polip belirtilerinden değildir
A)-düzenli kanamalar
B)-cinsel ilişki sonrası kanama
C)-vajinal akıntıda artma
D)-post menapozal kanama
E)-kanlı veya mükopürülan akıntı
Soru 24- sguamos hücreli karsinom büyük ve lenf nodlarına yayılmışsa radikal vulvoktemi yapılır. Yüzeyel ve femoral lenf nodları çıkarılır lezyon cerrahi yapılmayacak durumda ise ............ yapılır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir
A)-kemoterapi
B)-vulvektomi
C)-radyoterapi
D)-lezyon lokal olarak çıkarılır
E)-konservatif üç çizgi vulvektomi yapılır
Soru 25- )......... kadın genital organlarında kanserlerin %2-3lük düşük kısmını oluşturur. Sıklıkla endometrial karsinomlar ve kariyokarsinomlar vajinaya metastaz yapar. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir
A)-vulva kanseri
B)-endometrium kanseri
C)-vajina kanseri
D)-serviks kanseri
E)-over kanseri

Toplam Soru Miktarı: 25