4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI III
BAKIM III 13. ÜNİTE (a)

Soru 1- Hangisi genital organların iyi huylu tümörlerinden değildir
A)-Endometriyozis
B)-Polipler
C)-Serviks ca
D)-Over kistleri
E)-Uterin miyomlar
Soru 2- Hangisi over kistleri ile ilgili doğru bilgi değildir
A)-Büyük çoğunluğu 80 gün içinde yok olur
B)-Fonksiyonel over kistleri en sık görülen folikül kisterdir
C)-Ovülasyon döngüsü içerisinde overiyen folikülün rüptüründe sorun olursa ortaya çıkar
D)-Çoğunlukla 3-8 cm arası ölçüdedir
E)-Genellikle 3 farklı kist oluşumu mevcuttur
Soru 3- Endometriyal dokunun uterin kavite dışında bulunmasıdır. Bu tanım aşağıdakilerden hangisidir
A)-Over kistleri
B)-Uterin miyomlar
C)-Polipler
D)-Endometriyozis
E)-Servisit
Soru 4- Endometriyoziste etken hangisi değildir
A)-Sıklıkla erken menarş
B)-30 günden uzun menstruel siklus
C)-Gebelik nedeniyle menstruasyonun kesintiye uğraması
D)-Geçmiş aile öyküsü bulunması
E)-
Soru 5- Hangisi endometriyozisin belirtilerinden değildir
A)-Pelvikte ağrı
B)-İnfertilite
C)-İntermenstrual kanama
D)-Hipermenore
E)-Disparoni
Soru 6- Hangisi uterin miyom sınıflamasından değildir
A)-Subseröz miyomlar
B)-İntramural miyomlar
C)-Submuköz miyomlar
D)-Subartiküler miyomlar
E)-İntraligamenter miyomlar
Soru 7- Endometriyum mukozasının altında gelişir. Saplı olabilir. Servikal kanal ya da vajinaya sarkabilir. Sık enfeksiyon görülür. Bahsedilen kötü huylu tümör hangisidir
A)-Subseröz miyomlar
B)-İntramural miyomlar
C)-Submuköz miyomlar
D)-İntrapediküler miyom
E)-Ligamenter miyom
Soru 8- Uterin miyomların gebelik komplikasyonları hangi şıkta yanlış verilmiştir
A)-Miyomlar gebelikle birlikte olursa kendiliğinden düşükler sık görülür
B)-İkinci ve üçüncü trimestirde gebelik ilerledikçe miyom küçülür
C)-Tümörde dejenerasyon ve torsiyon olabilir.
D)-Erken doğum olabilir, cerrahi müdahale gerekebilir
E)-Uterusun gerilmesine bağlı olarak doğum sonu kanamalar olabilir
Soru 9- Hangisi vulva kanserinin risk faktörlerinden değildir
A)-Kronik immün yetmezliği olanlar
B)-Hipertansiyon
C)-Obezite
D)-HSV
E)-HIV
Soru 10- Hangisi serviks kanserinin etkenlerinden değildir
A)-Erken yaşta cinsel ilişki
B)-Birden fazla cinsel eş
C)-İmmün yetmezlikler
D)-Nulliparite
E)-Sigara
Soru 11- Hangisi endometriyum kanser oluşumunda etken değildir
A)-Obezite
B)-Geç menapoz
C)-Diyabetus mellitus
D)-Multiparite
E)-Polikistik over
Soru 12- Hangisi over kanseri nedenlerinden değildir
A)-Sigara ve alkol tüketmek
B)-Meme ve kolon kanserleri
C)-Erken menarş olmak
D)-Nulliparite
E)-Dismonere öyküsü
Soru 13- İki overin birden vasküler destekleri ile birlikte parakolik boşluğun yanlarına doğru, radyoterapi ışınlarının sahasından uzaklaştırılmasına ne denir
A)-Over doku kriyoprezervasyonu
B)-Radikal trakelektomi
C)-Servikal konizasyon
D)-Over transpozisyonu
E)-Unilateral oofererektomi
Soru 14- Dargent tarafından 1994 yılında geliştirilen bu yöntemle fertilitenin korunamaması konusundaki eksiklik giderilmiştir. Tarif edilen bu yöntem hangisidir
A)-Kriyoprezervasyon
B)-GnRH analogları
C)-Radikal trakelektomi
D)-Unilateral salfingektomi
E)-Servikal konizasyon
Soru 15- Fertilite koruyucu cerrahi yapılacak hastalarda hangisi dikkate alınmaz
A)-Kişinin fertilite isteğinin olması
B)-İnfertil durumunun olmaması
C)-Tümör boyutunun 2 cmnin üstünde olması
D)-Endoservikal tutulumun sınırda olması
E)-Pelvik lenf nodu metastazının olmaması
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi üreme organlarındaki iyi huylu oluşumların özelliklerinden değildir
A)-Genellikle yaşamı tehlikeye atmaz
B)-Yavaş büyüme eğilimdedirler
C)-İnvaziv değildirler
D)-Çevre doku ve organlara yayılmazlar
E)-Hızla büyürler, sınırları düzensizdir.
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi genital organların iyi huylu tümörlerinden değildir
A)-Over kistleri
B)-Endometriyozis
C)-Vulva kanseri
D)-polipler
E)-uterin miyomlar
Soru 18- Over kistleri normel ovülasyon döngüsü içerisinde ovaryen folikülün rüptüründe bir sorun olduğunda görülür. 3-8 cm arasında değişen ölçülerde olabilir. İfadesi doğru mu yanlış mı
A)-yanlış
B)-doğru
C)-
D)-
E)-
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi over kistlerinin özelliklerinden değildir
A)-Fonksiyonel over kistleri en çok görülen folikül kistlerdir
B)-3-8 cm değişen ölçülerde olabilir
C)-büyük çoğunluğu 60 gün içerisinde yok olur
D)-Leparoskopi ve leparatomi nadiren gerekebilir
E)-30 günden uzun menstural sikluse sahip olan mensturasyonu gebelik nedeniyle kesintiye uğramamış kadınlarda sık görülür
Soru 20- Overlerde çoklu inaktif folikül kistlerinin bulunmasıyla karakterize olan hastalık hangisidir
A)-endometriozis
B)-uterin myomlar
C)-polikistik over sendromu
D)-polipler
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20