4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI III
BAKIM III 12. ÜNİTE (b)

Soru 1- B.M. örgütünün tanımına göre Ergen ve genç; !%_ % yaş arasında, öğretim gören, hayatını kazanmak için çalışmayan ve ayrı bir konuyu bulunmayan kişiye denir
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 2- D.S.Ö. 15-24 yaş arasını Ergen/adölesan dönem olarak adlandırmatır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 3- Ergenlik dönemi için Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-Kendi içinde 3 dönemde incelenir
B)-Erken ergenlik (10-13 yaş)
C)-Orta ergenlik (14-16 yaş)
D)-Geç ergenlik dönemi (17-19 yaş)
E)-Bu dönemlerde biyolojik, sosyal, duygusal ve entelektüel büyüme aynı hızlarda oluşur
Soru 4- Kadınlarda en hızlı boy uzaması ne zamandır
A)-Menarş öncesi
B)-Menarş sonrası
C)-19-20 yaş arası
D)-16-18 yaş arası
E)-Hiçbiri
Soru 5- Kızlarda ortalama yumurtlama dönemi başlaması için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur
A)-Menarşla birlikte
B)-İlk menarştan 1 yıl sonra
C)-İlk menarştan 2 yıl sonra
D)-İlk menarştan 3 yıl sonra
E)-İlk menarştan 6 ay sonra
Soru 6- Bedensel, ruhsal, cinsel olaak kadın yönünde farklılaşma ortalama olarak 18 yaşına kadar devam eder ve bu yaştan itibaren kadınlık özelliklerinin tümü kazanılmış olur
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 7- Eğitim düzeyi ile erken yaşta çocuk sahibi olma arasında parelel yönlü bir ilişki bulunmaktadır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi ergen ve gençlerin karşılaştıkları riskler ve yeni durumlardan değildir
A)-Sigara/alkol /madde kullanımı
B)-C.Y.B.H.
C)-HIV. AIDS
D)-Kötü arkadaş edinimi
E)-Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi erken puperte ile ilgili doğru ifadedir
A)-Sekonder seks karakterlerinin 5 yaşından küçük yaşta görülmesi
B)-Sekonder seks karakterlerinin 6 yaşından küçük yaşta görülmesi
C)-Sekonder seks karakterlerinin 7.5 yaşından küçük yaşta görülmesi
D)-Sekonder seks karakterlerinin 8 yaşından küçük yaşta görülmesi
E)-Sekonder seks karakterlerinin 9 yaşından küçük yaşta görülmesi
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi geç puperte etkeni değildir
A)-Üreme organlarındaki hipoplazi
B)-Yetersiz beslenme
C)-Aşırı stres
D)-Bazı over tümörleri
E)-Ağır işte çalışma
Soru 11- Ergen gebeliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
A)-Zor doğum
B)-Hipotansiyon
C)-Fistül
D)-Anemi
E)-Toksemi
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi ergen gebeliklerde bebekler açısından görülen risklerden değildir
A)-Nörolojik defektler
B)-Mental retardasyon
C)-Hiperaktivite
D)-Serabral palsi
E)-Prematürelik ve B.Ö.H. da artış
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi sıklıkla karşılaşılan ergen gebelik risklerinden değildir
A)-Korpus luteum kistleri
B)-Gestasyonel trafoblastik hastalıklar
C)-Dış gebelik
D)-Septik abortus
E)-İri bebek
Soru 14- Ergen gebeliklerde aile planlamasına abortus sonrası 7 gün içinde, doğum sonrası ise doğumdan 2 hafta sonra başlanmalıdır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi ergenlerde Abuse çeşitlerinden değildir
A)-Fiziksel
B)-Cinsel
C)-Duygusal
D)-Sosyal
E)-Hepsi
Soru 16- B.M çocuk hakları sözleşmesinin hangi maddesi taraf devletler çocuk ve ergeni, her türlü cinsel sömürüye ve cinsel istismara karşı koruma güvencesi verirler ifadesini içerir
A)-34
B)-24
C)-44
D)-14
E)-55
Soru 17- Asağıdakilerden hangisine ergenlerin eğitim proğramlarında yer verilmez
A)-Ana babalık sorumlulukları
B)-Cinsiyet arası ilişkiler ve eşitsizlik
C)-Ergenin gelişimi ruhsal sorunları
D)-- C.Y.B.H ve ensestin önlenmesi
E)-Toplumsal normlar
Soru 18- D.S.Ö, UNİCEF, UNFPA nın ortak yürüttüğü proğramların amacına ulaşması için yapılacak konu başlıklarındaki önceliklerden değildir
A)-Ergenlerin sağlık ihtiyaçlarına yönelik doğru bilgilendirmeyi sağlamak
B)-Ergenlerin daha iyi bir hayat yaşamaları için okuma ve çalışmalarının desteklenmesi
C)-Ergenlere özellikle kriz dönemlerinde danışmanlık yapmak
D)-Ergenlere güvenli ve destekleyici çevre sağlama E- Ergenlerin sağlık kurum ve kuruluşlarına erişilebilirliklerini sağlama
E)-Ergenlerin risk alıcı davranışlardan kaçınmaları için hayat becerilerini arttırma
Soru 19- Son adetten sonra geçen 12 aylık süreye ne denir
A)-Menapoz
B)-Premenapozal dönem
C)-Perimenapozal dönem
D)-Postmenapozal dönem
E)-Klimakterium dönemi
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi menapozun klinil şekillerinden değildir
A)-Doğal
B)-Erken
C)-Cerrahi
D)-Geç
E)-Yapay/suni
Soru 21- Aşağıdakilerden hangisi menapozda üreme sisteminde görülen değişiklerden değildir
A)-Pruritis
B)-İntroitusta küçülme ve kısalma disporani
C)-Forniksler düzleşir, epitellerde glikojen artar
D)-Vagina PH düşer, laktobasillus miktarı azalır
E)-Östrojen çekilmesi ile myometrium kalınlaşır
Soru 22- Menopozda hangi sistemlerde değişim görülür
A)-Üriner sistem
B)-Üreme sistemi
C)-Kardiovasküler sistem
D)-Kas-iskelet sistemi
E)-Hepsi
Soru 23- Aşağıdakilerden hangisi menapozda görülen sindirim sitemi değişikliklerinden değildir
A)-Kilo artışı
B)-Ağız kuruluğu, kötü tad, dişeti hastalıkları
C)-Karında öne doğru distansiyon
D)-Kabızlık, ishal
E)-Gastrik reflü,safra taşı
Soru 24- Aşağıdakilerden hangisi postmenapozal dönemdeki kadınlarda ortaya çıkan yaygın cinsel yakınmalardan değildir
A)-Cinsel yanıt azalması
B)-Libido kaybı
C)-İlişki sıklığında azalma
D)-Disporanaya
E)-Eşin aldatması
Soru 25- Menapoz dönemindeki kadınların yıllık vizitlerinde hangisine bakılmalıdır
A)-Hepsi
B)-Meme ve pelvik muayene, servikal smear
C)-Kan basıncı ölçümü, V.K.İ. kaydı, Boy Ölçümü
D)-Tiroid fonksiyon testleri
E)-Yıllık mamografi
Soru 26- Menapoz dönemi beslenmesi için hangisi yanlıştır
A)-Toplam enerjinin yağdan gelen kısmı, yağda eriyen vtaminler ve esansiyel yağ asitleri düşünülerek, %20-25 kadar olması sağlanmalı
B)-En az 6-8 bardak sıvı alınmalı
C)-Günlük enerjinin %10-15 i proteinden sağlanmalı
D)-Meyve yerine meyve suları tercih edilmeli
E)-Diyette kepekli ekmek, K.baklagiller, ve bulgur pilavı tercih edilmelidir
Soru 27- Kadın 50 yaşından önce menapoza girmişse, son menstruasyonu izleyen 2 yıl, 50 yaşından sonra girmişse, son mensi izleyen12 ay etkin bir yöntemle korunmalıdır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 28- Aşağıdakilerden hangisi menapozal kadında kombine oral kontroseptif kullanılmasının faydalarındandır
A)-Pelvik enflamasyon gibi jinekolojik hastalıkların azaltılması
B)-Osteoporozun önlenmesi
C)-Premenstrüel yakınmaları kontrol etmesi
D)-Düzenli adet sağlaması
E)-Hepsi
Soru 29- K.O.K kullanılmayacak menapozal kadınlar hangileridir
A)-Yaş ve sigara kullanımın olması
B)-Şişmanlık
C)-hepsi
D)-Hipertansiyon
E)-Diabet
Soru 30- Aşağıdakilerden hangisi menapozal kadına sıcak basması ile ilgili faydalı olabilecek önerilerden değildir
A)-Oda ısısını 18-20 derecede tutmak
B)-Baharatlı yiyecek, çay, kahve ve alkolden kaçınmak
C)-Saunaya, kaplıcaya gitmek
D)-Derin ve karın solunumu yapmak ( dakikada 6-8)
E)-Düşünce kontrolü rahatlama terapisi
Soru 31- Menopozda tamamlayıcı tedavi olarak kullanılmayan hangisidir
A)-Ökse otu- pekmez
B)-Soya fasülyesi
C)-Tahta biti otu
D)-Saparna, kırmızı yonca
E)-Kedi otu, papatya

Toplam Soru Miktarı: 31