4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI III
BAKIM III 12. ÜNİTE (a)

Soru 1- 15-18 yaş dönemini kapsayan kadının yaşam evrelerinden hangi evreyi kapsar
A)-Çocukluk dönemi
B)-Prepüberte ve püberte dönemi
C)-Ergenlik /Adölesan dönemi
D)-Klimakterium dönemi
E)-Cinsel olgunluk dönemi
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi yaşam evrelerini belirleyen etkenlerden değildir
A)-Kalıtsal özellikler
B)-Yaşanan coğrafya, toplum, rakım
C)-Beslenme özellikleri, genel sağlık durumu
D)-psikolojik durum
E)-Çeşitli alışkanlıklar(sigara kullanımı, egzersiz)
Soru 3- Ergenlere ve Gençlere yönelik cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili kapsamlı çalışmalar hangi konferansta ele alınmıştır
A)-1.Avrupa Bildirgesi
B)-1994 Kahire Dünya nüfus ve Kalkınma konferansı
C)-DSÖ
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 4- Aşağıdaki püberte eşleştirmelerinden hangisi doğrudur
A)-8-10 yaş kız, 10-11yaş erkek
B)-13-15 yaş kız, 8-10 yaş erkek
C)-10-11 yaş erkek, 7-8 yaş kız
D)-15-18yaş kız, 18-21 yaş erkek
E)-10-11 yaş kız, 12 yaş civarı erkek
Soru 5- Kızlarda üreme sistemi değişiklikleri ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır
A)-Cilt altı yağ dokusunda azalma, omuzlarda genişleme görülür
B)-Ergenlik çağına geçişin ilk belirtisi memelerin büyümesidir
C)-10-11yaşlarından önce genital bölgede kıllanma olur
D)-Çocukluk çağının sonuna doğru cinsel farklılaşmanın belirtileri ortaya çıkar
E)-Koltuk altı kıllanması genital bölge kıllanmasından sonra görülür
Soru 6- Adölesanlarda ego merkezli düşünme hangi değişiklikler kapsamında oluşur
A)-Üreme sistemi değişiklikleri
B)-Duygusal değişiklikler
C)-Biyolojik değişiklikler
D)-Fiziksel değişiklikler
E)-Çevresel değişiklikler
Soru 7- Aşağıdaki bilgilerden hangisi Türkiye deki Ergenlerin durumunu anlatmaktadır
A)-Türkiye kadın sağlığı araştırması 2014 e göre 18 yaş altındaki gebelik oranı %14,63 tür
B)-Kırsal alanlardaki ergenlerin çocuk sahibi olma oranı, kentlerdekilerine göre %2 daha fazladır
C)-Eğitim düzeyi arttıkça ergen dönemde çocuk sahibi olma oranı azalmaktadır
D)-Evli ergenlerde gebeliği önleyici yöntem kullanma oranı %17,6 dır.
E)-Hepsi
Soru 8- Erken poberte, endokrin sistem hastalıkları ve bazı over tümörlerinin salgılanması sonucu ortaya çıkar, gecikmiş pubertenin nedeni ise, genellikle üreme organlarındaki bir hipoplazidir. Yetersiz beslenme, aşırı stres, ağır egzersiz, ağır işte çalışma puberteyi geciktiren faktörler arasındadır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 9- Ergenlerde pelvis gelişimi yetişkin ölçülerine ulaşmadığından dolayı zor doğumlar gerçekleşir. Zor doğuma bağlı oluşan komplikasyonlardan olmayan hangisidir
A)-İdrar ve gaita inkontinansı
B)-Baş pelvis uyumsuzluğu
C)-Üriner sistem enfeksiyonları
D)-Anemi, toksemi, hipertansiyon
E)-Vajinal enfeksiyon
Soru 10- Entest ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur
A)-Hukuksal, ahlaksal ve dini açıdan evlenmeleri yasak olan yakın akrabaların cinsel ilişkide bulunmalarını
B)-Toplum tarafından ayıplanması ve yakın akrabalar tarafından gerçekleştirilmiş olması
C)-Ergenin tepkisi;korku, depresyon, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, okul problemleri, cinsel problemler gibi değişik şekillerde olabilmektedir
D)-Fobiler, uyku bozuklukları, kızlarda erkek çocukların yanında güvensizlik, anksiyete belirtileri, bulantı, kusma, karın ağrısı ve baş ağrısı görülebilir
E)-Hepsi
Soru 11- Menapozun klinik belirtileri hangileridir
A)-Doğal(spontal-fizyolojik) menapoz
B)-Erken (prematüre) menapoz
C)-Cerrahi (yapay/suni) menapoz
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 12- 40 yaşından önce bilinmeyen nedenlerle ortaya çıkan ovaryen yetmezlik ile adetten kesilme durumuna erken (prematüre) menapoz denir. Nedenleri arasında :ooferektomi, aşırı radyasyona maruz kalma, uzun süre emzirme, ciddi şişmanlık, hipotroidizim, sık gebelik, kürtaj ve düşükler, hoyrat doğum yardımları ve genel sağlığın bozulması gibi durumlar sayılmaktadır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 13- 1-Östrojenler, HDL yi artırıp LDL yi düşürerek, kadını kardiyovasküler hastalıklardan korur. Premenopozal dönemde azalmaya başlayan östrojen, postmenopozal dönemde daha da azalır. 2-Total kolesterol, trigliserid, ve LDL artarken, HDL yavaş yavaş düşer. 3-HDL/LDL oranındaki bu değişim sonucu, hafif çarpıntı, atereskleroz, anjina pektoris ve koroner kalp hastalığı riski artar. 4-Menopozal kadının yaşadığı metal ve psikolojik stres de koroner kalp hastalığının gelişmesine neden olur. Yukarıdaki meydana gelen değişiklikler hangi Klimakterik dönemlerde görülen değişikliklerdir?
A)-Kas-iskelet sistemi
B)-Sindirim sistemi
C)Üriner sistem
D)-Kardiyovasküler sistem
E)-Üreme sistemi
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi menapozal kadınların temel hemşirelik bakım gereksinimlerindendir
A)-Uygun beslenmenin sürdürülmesi, yeterli uyku ve dinlenme
B)-Uygun fiziksel aktivitenin düzenlenmesi
C)-Düzenli cinsel yaşam, gebelikten korunma
D)-Sıcak basmaları ile başetme
E)-Hepsi
Soru 15- Menapoz döneminde uygun beslenme ile ilgili hangisi yanlıştır
A)-Günlük enerjinin %55-60 ı karbonhidratlardan karşılanmalıdır
B)-Posalı ve lifli yiyecekler tercih edilmelidir
C)-Yemeklerdeki tuz miktarı artırılmalıdır
D)-Her yaş döneminde yeterli kalsiyum tüketilmelidir
E)-Diş kaybını önlemek için ağız hijyenine dikkat edilmeli
Soru 16- Menopozal kadınlarda KOK kullanımı ile ilgili yanlış olan hangisidir
A)-Adet kanamaları düzenli olur
B)-Hipertansiyonlu hastalarda hiçbir işlem yaptırmadan rahatlıkla kullanılabilir
C)-İyi huylu kanserlerden korur
D)-Osteoporozu önler
E)-Jinekolojik hastalıkları azaltır
Soru 17- Kadının yaşam evreleri açısından aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır
A)-İntrauterin dönem- doğum öncesi ilk 40 hafta
B)-Yenidoğan dönemi- postpartum ilk 28 gün
C)-Çocukluk dönemi- 5 yaşına kadar
D)-Ergenlik dönemi- 15-18 yaş
E)-Klimakterium dönemi- 50-65 yaş
Soru 18- Senium ileri yaş dönemi hangi yaş aralığını kapsar
A)-49-59
B)-50-60
C)-70-80
D)-65 ve üzeri
E)-55 ve üzeri
Soru 19- Kadın yaşamında en uzun ve CS/ÜS sorunlarının en fazla görüldüğü dönem aşağıdakilerden hangisidir
A)-Çocukluk dönemi
B)-Puperte dönemi
C)-Menopoz (klimakterium) dönemi
D)-İleri yaş dönemi
E)-Cinsel olgunluk dönemi
Soru 20- Kadın yaşamında kritik dönem olarak adlandırılan dönem hangisidir
A)-Ergenlik/ adölesan dönemi
B)-Yenidoğan dönemi
C)-Menopoz dönemi
D)-İleri yaş dönemi
E)-Cinsel olgunluk dönemi

Toplam Soru Miktarı: 20