4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI III
BAKIM III 11. ÜNİTE (b)

Soru 1- üreme sistemi enfeksiyonları ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar da sekonder enfeksiyon riskini önlemek için/ yara bakımı ve rüptüre/ drene olan yaranın temizliğinde antiseptikler le veya sf, Kaynamış şu, steril su. ve benzeri şeylerle temizlenir
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 2- pelvik Ağrı kaç şekilde değerlendirilir
A)-2
B)-3
C)-4
D)-5
E)-
Soru 3- _ _ _ _ pelvik Ağrı alt Abdominal ve pelvik alanda görülen 7 günden az süren Ağrı olarak tanımlanmaktadır _ _ _ _ _pelvik Ağrı ise 6 ay ve daha uzun süredir devam eden, siklik olmayan ve pelvise veya umlikusu altında anterior Abdominal duvara veya kalçaya lokalize olan fonksiyonel kısıtlılık yaratacak veya tıbbi tedavi gerektirecek kadar şiddetli ağrı olarak tanımlanmıştır Yukarıdaki boşlukları doldurunuz
A)-kronik_akut
B)-akut_kronik
C)-sekonder_kronik
D)-ovülasyon_elevatia
E)-
Soru 4- Hangidi sık görülen vulva enfeksiyonlarından biri değildir
A)-amonere
B)-vulvutis
C)-genital herpes
D)-genital siğiller(hpv)
E)-şankroid
Soru 5- bir çift düzenli ve korunmasız cinsel ilişkiye rağmen bir yıl içerisinde gebelik elde edememesi ne ne denir
A)-infertilite
B)-kolostrum
C)-subinvolüsyon
D)-metrit
E)-emboli
Soru 6- infertilitede aşağıdakilerden hangisi kadına ait faktörlerden değildir
A)-yaş> 35
B)-overlere ilişkin faktörler
C)-tubal faktörler
D)-Servikal faktörler
E)-üro genital enfeksiyonlar
Soru 7- Oosit, sperm, embriyo veya over dokusunun özel kimyasallar kullanarak hücrelerin canlılığını kaybetmeden dondurulup saklanması işlemine ne ad verilir
A)-preimplantasyon
B)-Gamet introfallopian
C)-kriyoprezervasyon
D)-intrauterin inseminasyon
E)-
Soru 8- Anavulatuar hastalıklarda follikül geliştirip ovulasyonu sağlamak ve yardımcı üreme tedavilerinde kontrollü over hiperstimülasyon ile çok sayıda oosit elde etmek amacıyla uygulanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir
A)-preimplantasyon genetik tanı (PGT)
B)-kriyoprezervasyon
C)-Gamet introfallopian transfer (GIFT)
D)-yardımcı üreme teknikleri
E)-ovulasyon indüksiyonu
Soru 9- çok sayıda foliküllerin gelişmesi için ilaçlarla overlerin kontrolü hiperstimülasyonu sağlanır ve gelişen foliküllerin büyümeleri ultrasonografi ile izlenen yöntem aşağıdakilerden hangisidir
A)-preimplantasyon genetik(PGT)
B)-In Vitro fertilizasyon(ıvf)
C)-Gamet introfallopian (GIFT)
D)-yardımcı üreme teknikleri(YÜT)
E)-ovulasyon indüksiyonu
Soru 10- en sık görülen üreme sistemi enfeksiyonları ndan biri değildir
A)-Kandida albikans
B)-trikomonas vajiniti
C)-gardnerella vajinalis
D)-atrofik vajinit
E)-Genital siğiller
Soru 11- hangisi normal vaginal akıntı özelliği değildir
A)-kokusuzdur
B)-renksizdir
C)-ph.3.5_4dür
D)-ph.7dir
E)-asidiktir
Soru 12- cinsel yolla bulasan enfeksiyonlsrda oncelikli risk gruplarinda kimler yer alir
A)-seks iscileri
B)-çok esliler
C)-homoseksueller
D)-hepsi
E)-
Soru 13- hangisi ureme sistemi enfeksiyonu nedeni degildir
A)-temizlik
B)-kötü hijyen
C)-vaginal tampon
D)-sık vaginal muayene
E)-
Soru 14- bir ciftin düzenli ve korumasiz cinsel iliskiye ragmen bir yıl icinde gebe kalamasi durumu hangisini tanimlar
A)-infertilite
B)-fertilite
C)-varikosel
D)-pelvik agri
E)-
Soru 15- eslestirmelerden hangisi yanlis
A)-İVF.TÜP BEBEK
B)-ZIFT.ZİGOT İNTRAFALLOPİAN TRANSFER
C)-GİFT.GAMET İNTRAFALLOPİAN TRANSFER
D)-İUİ.AŞILAMA
E)-İUİ.İNTRAUTERİN FERTİLİZASYON
Soru 16- en sık gorulen ureme sistemi enfeksiyonu nedir
A)-genital sigil
B)-endometrit
C)-eids
D)-hepatit
E)-hepsi
Soru 17- hangisi kronik pelvik ağrı tedavisinde kullanilir
A)-tibbi tedavi
B)-cerrahi ted
C)-psikolojik
D)-akapunktur
E)-hepsi
Soru 18- pelvik agri kac sekilde degerlendirilir
A)-2
B)-3
C)-4
D)-5
E)-
Soru 19- hangisi pelvik agrida tani konurken uygulanan testlerden değildir
A)-ultrason
B)-idrar tahlili
C)-mr
D)-pap smear
E)-hemogram

Toplam Soru Miktarı: 19