4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI III
BAKIM III 11. ÜNİTE (a)

Soru 1- normal menstrüel siklus düzeninden sapmalara verilen genel bir tanımlamadır aşağıdakilerden hangisi doğrudur
A)-anormal uterin kanama(AUK)
B)-disfonksiyonel uterin kanama(DUK)
C)-menstrüel kanama
D)-ovulasyon kanaması
E)-
Soru 2- - - - - - - - ise organik herhangi bir neden olmaksızın genelde ana ovulasyonla birlikte gelişen uterin kanamalardır Yukarıdaki boşluğa Hangisi doğru tanımlar
A)-anormal uterin kanama(AUK)
B)-disfonksiyonel uterin kanama(DUK)
C)-postkoidal kanama
D)-Amonere
E)-
Soru 3- mensturasyonun 17 yaşına kadar olmamasıdır. Genellikle genetik anomaliler genital organ anomalileri hipotalamus disfonksiyonu organik lezyonlar overiyal yetmezlik, endokrin bozukluklar gibi patolojik nedenlerle ortaya çıkar aşağıdakilerden hangisini tanımlar
A)-fizyolojik amenore
B)-Primer amenore
C)-sekonder amenore
D)-premenstruel sendrom
E)-
Soru 4- sekonder amenore ise mest rasyonları daha önce normal olan bir kadında 3 ay ve daha uzun süre mensturasyon görülmemesi dir Aşağıdakilerden hangisi nedenlerindendir
A)-polikistik over hastalığı
B)-Hipofiz tümörü/ yetmezliği
C)-hiperprolaktinemi, beslenme bozukluğu (obezite, anoreksiya)
D)-sistemik hastalıklar stres ilaçlar
E)-hepsi
Soru 5- anormal uterin kanamalar Da AUK hemşirelik bakımında hangisi verilir
A)-AUK semptomları ve menstürasyon düzeni hakkında bilgi verilir izlemesi için takvim tutması öğretilir
B)-ürüner sistem enfeksiyonları ile ilgili perine hijyeni hakkında bilgi verilir
C)-dengeli beslenme hızlı aşırı kilo alıp vermeden kaçınması ve yoğun kanama döneminde demirden zengin beslenmesi açıklanır
D)-cinsel ve sosyal yaşantısı konusunda eğitim verilir
E)-hepsi
Soru 6- Normal vajinal akıntısı kokusuz renksiz ve asidiktir pH 3.5-4
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 7- mestrasyonu 21 günden kısa sık aralıklarla olmasına ne ad verilir
A)-Amonere
B)-oligomenore
C)-polimenore
D)-dismonere
E)-
Soru 8- uluslararası jinekoloji ve obstetri federasyonu mentural menstrüel düzensizlik grubu tarafından 2011 yılında anormal uterin kanamaların yeni bir sınıflandırma sistemi önerilmiştir. AUK sınıflandırması kaç temel kategoride organize etmiştir
A)-6
B)-7
C)-8
D)-9
E)-
Soru 9- uluslararası jinekoloji ve obstetri federasyonu menstruel düzensizlikler grubu tarafından 2011 yılında anormal uterin kanamaları baş harflerine göre sınıflandırmış Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmadır
A)-KLAM_AUKKA
B)-PALM_COEIN
C)-MALM_POEIN
D)-NALM_LOEIN
E)-
Soru 10- AUK sınıflandırmanın PALM: bölümü görüntüleme yöntemleri ile gösterilebilen ve/ veya histopatolojik olarak gösterilebilen yapısal anormallikler:COEIN gurubu ise, görüntüleme veya histopatolojik yöntemlerle tanımlanan bölümü tarif eder
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 11- Kronik AUK : son 6 ay içerisinde çoğu zaman miktar düzen ve /veya zamanlama açısından anormal kanama olmasıdır
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi üreme sistemi enfeksiyonlarının sınıflandırılmasından değildir
A)-bakteriyel enfeksiyonlar
B)-viral enfeksiyonlar
C)-protozol enfeksiyonlar
D)-endojen enfeksiyon
E)-klamidya enfeksiyonlar
Soru 13- cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan aşağıdakilerden hangisi bakterisid değildir
A)-klamidya enf.
B)-gonore
C)-sifiliz
D)-şanroid
E)-AIDS
Soru 14- cinsel yolla bulaşan enfeksiyon Genital Herpes, Human pupilloma virüsü, AIDS, hepatit B enfeksiyonları aşağıdakilerden hangi türdür
A)-bakteriyel
B)-viral
C)-endojen
D)-protozoal
E)-
Soru 15- vajina asiditesi, vulvadaki ter ve yağ bezleriyle _ _ _ _alkalen salgıları vajina enfeksiyonlarını önleme de biyolojik bir savunma Barajı oluşturmaktadır Yukarıdaki boşluğa doğru kelime hangisidir
A)-Bartholin bezleri
B)-tiroid bezleri
C)-apokrin bezleri
D)-hepsi
E)-hiçbiri
Soru 16- normal vajina florası esas olarak aerobik tir ortalama kaç değişik tipte bakteri bulunur
A)-3
B)-4
C)-5
D)-6
E)-
Soru 17- CYBE grubundan değildir
A)-çok eşli ler
B)-tek eşli ler
C)-seks işçileri
D)-homoseksüeller
E)-adölesanlar
Soru 18- üreme sistemi enfeksiyonu ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyon komplikasyonlarından Yanlış olan hangisidir
A)-kronik pelvik ağrı
B)-sepsis, ektopik gebelik, Servikal Kanserde artış
C)-erkekte üretral Darlık ve infertilite
D)-Yenidoğan da Prematüre düşük doğum ağırlığı, göz enfeksiyonları, Pnömoni
E)-hiçbiri
Soru 19- GYE ve CYBE in tanı değerlendirmesinde hangisine bakılır
A)-başlangıç Suresi ve gelişmesi
B)-semptomların cinsel ilişki ve idrar yapmak ile ilgisi
C)-benzer semptomların önceden olup olmadığı
D)-cinsel eş /eşlerde benzer semptomların varlığı
E)-hepsi
Soru 20- CYBE HIV/AIDS in öyküsünde hangisi yoktur
A)-yakın zamana ait cinsel öyküsü
B)-ilaç öyküsü
C)-aşı öyküsü
D)-perine nin, vulvanın, vajinanın ve serviksin incelenmesi
E)-laboratuvar örneğinin alınması

Toplam Soru Miktarı: 20