4   Sınıf Deneme Sınavı

HEMŞİRELİK BAKIMI III
BAKIM III 1. ÜNİTE

Soru 1- Üreme sağlığı kavramı ilk kez hangi toplantıda kaç yılında ele alınmıştır
A)-1994 Kahire
B)-1996 Almanya
C)-1988 Cidde
D)-2005 İsveç
E)-
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de cinsel sağlığı ve üreme sağlığı ulusal trajedi Stratejik eylem planın 2005-2015 kapsamında ulusal hedeflerden biri değildir
A)-anne ölümlerinin azaltılması
B)-istenmeyen gebeliklerin önlenmesi
C)-CYBE lerin önlenmemesi
D)-gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı düzeylerinin yükseltilmesi
E)-
Soru 3- kadınların sağlık sorunlarını en ihmal ettiği dönem aşağıdakilerden hangisidir
A)-menopoza semptomların dönemi
B)-Ergen dönem
C)-Eşkin dönem
D)-menopoz ve sonrası dönem
E)-
Soru 4- göçmen kadınların en sık yaşadığı sorunlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur
A)-bulaşıcı hastalıklar
B)-ruhsal sorunlar
C)-genetik sorunlar
D)-beslenme sorunları
E)-Cs/üs sorunları
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi yoksul kadınların en sık yaşadığı sağlık sorunlarındandır
A)-Enfeksiyon hastalıkları
B)-sağlıksız düşük
C)-cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar
D)-prenetal hizmetlerden yararlanamama
E)-hepsi
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi kadına yönelik şiddet türlerinden değildir
A)-fiziksel şiddet
B)-Biyolojik şiddet
C)-Psikolojik şiddet
D)-cinsel şiddet
E)-şiddet
Soru 7- kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele ulusal eylem planı kaç yılında yürürlüğe girmiştir
A)-2005 -2010
B)-2007 -2010
C)-2003 -2011
D)-2006 -2011
E)-
Soru 8- bireyin toplumdaki diğer insanlardan ayıran ve kabul edilemez olarak işaretleyen sıfat özellik nedir
A)-bireyin toplumdaki diğer insanlardan ayıran ve kabul edilemez olarak işaretleyen sıfat özellik nedir
B)-Stimatizasyon
C)-şiddet
D)-ruhsal sorunlar
E)-
Soru 9- Goffman a göre üç tür stigma mevcuttur Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir
A)-Bedene yönelik
B)-kişilik özelliklerine yönelik
C)-Biyolojik özelliklere yönelik
D)-Küçümsenen Grup üyeliği
E)-
Soru 10- kök hücre çalışmaları ne zaman başlamıştır
A)-1978
B)-1980
C)-2000
D)-2002
E)-1988
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi Taşıyıcı anneliğin olumsuz yönlerinden değildir
A)-Taşıyıcı annenin doğumdan sonra çocuktan ayrılmak istememesi
B)-Taşıyıcı annenin bebeği kendisinin olduğunu söylemesi ve geri vermemesi
C)-Taşıyıcı annenin bebeği doğurmak istememesi , kürtaj olması
D)-hiçbiri
E)-Taşıyıcı annenin çocuğu tedavi ile doğurması
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin kadın sağlığına ilişkin görevlerinden değildir
A)-bakım verici rolü
B)-sağlık eğitimi ve Danışmanlık rolü
C)-Rehabilitasyon rolü
D)-Tedavi edici rolü
E)-hepsi
Soru 13- Taşıyıcı annelik üç şekilde olur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir
A)-anne adayından alınan ooksitle eşinden alınan spermin IVF ile Taşıyıcı annenin uterusuna transfer edilmesidir
B)-anne adayının çocuk taşıma ve doğurma yeteneği bulunmadığı durumlarda eşlerden alınan spermlerin inseminasyon yöntemi ile Taşıyıcı anneye transfer edilmesidir
C)-Ebeveyin adaylarının Her ikisinin birden üreme yeteneğini olmaması durumunda üçüncü kişilere ait Sperm ve ooksit döllenip Taşıyıcı annenin otobüsüne transfer edilmesid
D)-anne adayının çocuk taşıma doğurma yeteneği varken eşinin üreme yeteneğinin olmaması durumunda 3 kişiye ait spermin döllenip annenin uterusuna transfer edilmesidir
E)-hiçbiri
Soru 14- ........tanımına göre Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği kadın fiziksel ve psiko-sosyal sağlığının korunup geliştirilmesi hastalıkların önlenmesi sağlığın bozulduğu durumlarda gereksinimlerinin karşılanmasına içeren bir hemşirelik disiplindir
A)-Türk Hemşireler Derneği
B)-Amerikan obstetrik ve jinekoloji hemşireliği Derneği
C)-DSÖ
D)-TNSA
E)-S.B araştırmaları Genel Müdürlüğü
Soru 15- hemşirelik rolleri arasında bağımsız işlevlerin en fazla olduğu rol aşağıdakilerden hangisidir
A)-araştırmacı rolü
B)-Rehabilitasyon rolü
C)-yönetici rolü
D)-bakım verici rolü
E)-
Soru 16- Türkiye nin katıldığı uluslarası toplantılarda üreme hakları ve cinsel haklar aşağıdakilerden hangisi değildir
A)-Çocuk sahibi olup olmamaya karar verme hakkı
B)-Toplanma özgürlüğü ve siyasete katılmama hakkı
C)-Düşünce özgürlüğü hakkı
D)-Yaşama hakkı
E)-Bilgilendirme eğitim hakkı
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi kadınların yaşadıkları jinekolojik sıkıntılardan değildir
A)-Vajinal kaşıntı
B)-Üriner inkontinans
C)-Bartolin kisti
D)-Dizüri
E)-Vajinal lavaj
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi psikolojik şiddete girmez
A)-Sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur etme
B)-Bağırmak, korkutmak, küfür etmek
C)-Kıskançlık bahanesiyle sürekli kontrol altında tutmak
D)-Küçük düşürmek
E)-Çocuğundan ayırmak
Soru 19- Taşıyıcı annelik kaç şekilde olmaktadır
A)-4
B)-5
C)-3
D)-2
E)-Hiçbiri
Soru 20- Medya ve kadın sağlığı etkilerinden yeme bozukluğunun aşağıdakilerden hangisi fiziksel etkilerinden değildir
A)-Hipoglisemik ataklar
B)-Ergenlik gecikmesi
C)-Kardiyovasküler sorunlar
D)-Oligomenore
E)-Beden imgesi sorunu
Soru 21- Aşağıdakilerden hangisi kadın bakımını gerçekleştiren hemşirenin amaçlarından değildir
A)-Kadın sağlığını korumak ve yükseltmek
B)-Hastalık durumunda tedavisine yardım ve iyileşmesini sağlamak
C)-Yaşam kalitesini yükseltmek
D)-Gerekli durumlar rehabilitasyonu sağlamak
E)-Kadını nasıl bir yaşam süreceği konusunda bilgilendirmek
Soru 22- Gamet donosyonu hangi durumlarda kullanılmamaktadır
A)-Over yetmezliği
B)-İnfertil çiftler
C)-Habitüel abortusun yönetimi
D)-Genetik hastalıklar
E)-Erkek ya da kız çocuk seçimi

Toplam Soru Miktarı: 22