3   Sınıf Deneme Sınavı

BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK VİZE ve DENEME SORU (G)

Soru 1- Aynı deneğin iki eş parçasından (Sağ taraf, sol taraf gibi) veri ölçümünü esas alan çalışma düzeni aşağıdakilerden hangisidir
A)-Bağımsız eşzamanlı kontrollü araştırma düzeni
B)-Kendine kontrollü araştırma düzeni
C)-Dış kontrollü araştırma düzeni
D)-Çapraz kontrollü araştırma düzeni
E)-Çok faktörlü araştırma düzenleri
Soru 2- Kontrol grubu esas alınarak yürütülen çalışmalarda veriler nereden elde edilir
A)-Popülâsyondan
B)-Sahadan
C)-Başka araştırmalardan
D)-Laboratuvarlardan
E)-Örnek grup veya gruplardan
Soru 3- Ön test son test grupları oluşan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir
A)-Bağımsız eşzamanlı kontrollü araştırma. düzeni
B)-Kendine kontrollü araştırma düzeni
C)-Dış kontrollü araştırma düzeni
D)-Çapraz kontrollü araştırma düzeni
E)-Çok faktörlü araştırma düzenleri
Soru 4- Bağımsız eşzamanlı kontrollü araştırma düzeninde gruplardaki denek sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur
A)-Eşit sayıda olmalıdır
B)-Deney grubu daha büyük olmalıdır
C)-Kontrol grubu daha büyük olmalıdır
D)-Deney ve kontrol gruplarındaki denek sayısı farklı olabilir
E)-Deney grubu en az 30 kişi fazla olmalıdır
Soru 5- Testin yönünü hangi hipotez belirler
A)-Temel hipotez
B)-Ho hipotezi
C)-Karşıt hipotez (H1)
D)-Ho ve H1 birlikte belirler
E)-Kesin hipotez
Soru 6- Örnek veriler kullanıldığında iki ortalama farkı hangi dağılış ile test edilir
A)-F dağılışı
B)-Z dağılışı
C)-X2 dağılışı
D)-t dağılışı
E)-Hepsi olabilir
Soru 7- İşaret (asteriks) olarak iki yıldız (**) kullanıldığında istatistik önemliliğin düzeyi nedir
A)-)%1
B)-%2
C)-%5
D)-%20
E)-%2.5
Soru 8- (Kan şeker düzeyinin ortalama değeri kadın ve erkeklerde farksızdır) Ho hipotezinin tek yönlü karşıt hipotezi aşağıdakilerden hangisidir
A)-Kan şeker düzeyinin ortalaması bilinmez
B)-Kan şeker düzeyine cinsiyet etki etmez
C)-Kan şeker düzeyi kadın ve erkeklerde farklıdır
D)-Her iki grupta kan analizi yapmak gerekir
E)-Bu soru için karşıt hipotez kurulmaz
Soru 9- Karşıt hipotez H1: µ≠µ0 olarak kurulmuş ise testin yönü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur
A)-Tek yönlü sağ kuyruk testi
B)-Tek yönlü sol kuyruk testi
C)-Testin yönü belirsiz
D)-Çift (iki) yönlü kuyruk test
E)-Hepsi doğru
Soru 10- 1.96 standart z değerinin sağ tarafındaki alan % olarak kaçtır
A)-%5
B)-%10
C)-%15
D)-%2.5
E)-%1
Soru 11- Aşağıdaki dağılışlardan hangisi sağa çarpıktır (sağa uzun kuyrukludur)
A)-X2
B)-t
C)-Z
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 12- t tablosunda 15 serbestlik derecesinde sağ tarafta %2.5 (0.025) lik alanı sınırlayan kritik t değeri nedir
A)-0.691
B)-2.145
C)-1.761
D)-2.947
E)-2.131
Soru 13- t tablosunda 10 serbestlik derecesinde tablonun sağ tarafındaki %2.5 lik bölgeyi sınırlayan kritik tablo değeri nedir
A)-2.228
B)-1.812
C)-1.372
D)-0.7
E)-2.764
Soru 14- X2 tablosunda 4 serbestlik derecesinde dağılışın sağ tarafında % 5lik alanın sınırlayan kritik değer nedir
A)-9.488
B)-5.991
C)-3.841
D)-14.860
E)-Bilinmez
Soru 15- Araştırma 1 verilerinin analizi için kullanılacak test hangisidir
A)-Bir oran testi
B)-Eşleme testi
C)-İki oran farkı testi
D)-Bir ortalama testi
E)-Hepsi olabilir
Soru 16- Araştırma 1 verilerinin analizi için testin yönü nedir
A)-Yönü bilinmez
B)-Çok yönlü test
C)-Sağ taraf tek yönlü test
D)-Sol taraf tek yönlü test
E)-İki yönlü test
Soru 17- Araştırma 1 verileri için iki yöntemin komplikasyon görülme oranlarının % farkı nedir
A)-% 3
B)-% 20
C)-% 5
D)-%2
E)-% 6
Soru 18- Araştırma 1 verilerinin analizi için kritik cetvel (tablo) değeri nedir)
A)-1.64
B)-1.28
C)-2.33
D)-1.96
E)-2.57
Soru 19- Test istatistiği (HD) ve testin sonucu nedir
A)-0.02 Ho Kabul
B)-0.026 Ho Kabul
C)-0.74 Ho Kabul
D)-0.74 Ho Ret H1 Kabul
E)-1.96 Ho Ret
Soru 20- Araştırma 1 verilerinin analizi için kullanılacak test hangisidir
A)-Grup karşılaştırması
B)-Oran testi
C)-İki oran testi
D)-Bir ortalama testi
E)-Eşleme testi

Toplam Soru Miktarı: 20