3   Sınıf Deneme Sınavı

BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK VİZE ve DENEME SORU (F)

Soru 1- Veriler doğal olarak sıralı ise hangi tip örnekleme kullanılır
A)-Basit şans örneklemesi
B)-Sistematik örnekleme
C)-Tabakalı örnekleme
D)-Küme örneklemesi
E)-Amaçlı örnekleme
Soru 2- Fen ve sağlık bilimlerinde daha çok hangi örnekleme planı kullanılır
A)-Amaçlı örnekleme
B)-Populasyon örneklemesi
C)-Şansa bağlı örnekleme
D)-Küme örneklemesi
E)-Hepsi
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi örneklemenin gerekçesi değildir
A)-Maliyet
B)-Zaman
C)-Emek
D)-Doğru Bilgi
E)-Öncelik
Soru 4- Populasyonda varyasyon büyük ise örnekteki fert sayısı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
A)-Örnek büyür
B)-Örnek küçülür
C)-Örnek etkilenmez
D)-Ölçek değişir
E)-Ölçek değişmez
Soru 5- Varyans (S2 veya 2) büyüdükçe örnek büyüklüğü nasıl değişir
A)-Azalır
B)-Artar
C)-Değişmez
D)-Bu değişim varyansa bağlı değildir
E)-Örnek küçülür
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi örnek büyüklüğünü etkilemez
A)-Varyans
B)-Standart sapma
C)-Alfa hata değeri
D)-Sapma. (d) değeri
E)-Hiçbiri
Soru 7- Oran için yapılacak çalışmalar ile ortalama için yapılacak çalışmalar örnek hacmi (büyüklüğü) bakımından karşılaştırıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur
A)-Örnek hacmi ortalama ile ilgili çalışmalarda daha büyüktür
B)-Örnek hacmi oran ile ilgili çalışmalarda daha büyüktür
C)-Çalışmanın oran veya ortalama olması örnek büyüklüğünü etkilemez
D)-Örnek hacmi oran ile ilgili çalışmalarda daha küçüktür
E)-Bu ifadelerin hepsi yanlıştır
Soru 8- Örnek büyüklüğü belirlenirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınacak hususlardan biri değildir
A)-Varyasyon
B)-Maliyet
C)-Güvenirlik
D)-Hata düzeyi
E)-Hiçbiri
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi değişken değildir
A)-Ağırlık ölçümleri
B)-Kan grubu ölçümleri
C)-Kolesterol ölçümleri
D)-Daireler için Pi sayısı ölçümü
E)-Başarı derecesi ölçümleri
Soru 10- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
A)-Her değişken veridir
B)-Her veri değişkendir
C)-Semboller veri olabilir
D)-Rakamlar veri olabilir
E)-Rakamsal veriler daha güvenilirdir
Soru 11- En güvenilir veriler hangi metotla elde edilir
A)-Sayım metodu
B)-Kayıt metodu
C)-Tam sayım metodu
D)-Anket metodu
E)-Araştırma metodu
Soru 12- Genel nüfus sayımı nasıl bir veri toplama metodudur
A)-Anket
B)-Özel sayım
C)-Tam sayım.
D)-Örnek sayım
E)-Eksik sayım
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi veri toplama için yanlıştır
A)-Veriler en az maliyetle elde edilmelidir
B)-Veriler güvenilir olmalıdır
C)-Verilerin doğruluk derecesi yüksek olmalıdır
D)-Veriler için maliyet hesabı yapılmamalıdır
E)-Veriler kısa sürede elde edilmelidir
Soru 14- Zamana göre araştırmada (Ne oldu) sorusunun cevabı hangi araştırma düzeninde aranır
A)-İleriye Yönelik
B)-Geriye yönelik
C)-anket
D)-Kesitsel
E)-Sayım
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi yere göre araştırma sınıfıdır
A)-Anket araştırması
B)-Geriye dönük
C)-Anket
D)-Kesitsel
E)-Laboratuar Araştırmaları
Soru 16- Zamana göre araştırmalarda (ne olacak) sorusunun cevabı hangi araştırma düzeninde aranır
A)-İleriye yönelik
B)-Geriye yönelik
C)-Anket
D)-Kesitsel
E)-Sayım
Soru 17- Soru formu hazırlanarak yürütülen araştırma aşağıdakilerden hangisidir
A)-Kesitsel araştırmalar
B)-Deneysel araştırmalar
C)-Laboratuar araştırmaları
D)-İleriye yönelik araştırmalar
E)-Anket araştırmaları
Soru 18- Deneklerin geçmiş bilgileri aşağıdaki hangi araştırma tipinde sorgulanır
A)-Kesitsel
B)-Geriye dönük
C)-Laboratuar
D)-Deneysel araştırmalar
E)-İleriye yönelik
Soru 19- Zamana göre araştırmalarda (ne oluyor) sorusunun cevabı hangi araştırma düzeninde aranır
A)-İleriye yönelik
B)-Geriye dönük
C)-Anket
D)-Kesitsel
E)-Sayım
Soru 20- Kontrol grubu esas alındığında, başka bir araştırmanın sonuçlarını kullanan araştırma düzeni aşağıdakilerden hangisidir
A)-Bağımsız eşzamanlı kontrollü araştırma düzeni
B)-Kendine kontrollü araştırma düzeni
C)-Dış kontrollü araştırma düzeni
D)-Çapraz kontrollü araştırma düzeni
E)-Çok faktörlü araştırma düzenleri

Toplam Soru Miktarı: 20