3   Sınıf Deneme Sınavı

BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK VİZE ve DENEME SORU (E)

Soru 1- 200 verinin sıralı olduğu bir seride 1.çeyrek (q1) değeri kaçıncı verinin değeridir
A)-25.veri
B)-50. veri
C)-100. veri
D)-75. veri
E)-bilinmez
Soru 2- 200 serilik bir veride 99,100,101 ve 102. sıradaki verilerin değerleri sırasıyla 15,17,23,ve 24 dür. bu verilerin q2 ve medyan değeri nedir
A)-17 ve 20
B)-20 ve 20
C)-17 ve 23
D)-20 ve 23
E)-23 ve 23
Soru 3- Bir veri setinde Y3=3 ise bu seri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur
A)-dağılım simetriktir
B)-dağılım sağa çarpıktır
C)-dağılım sola çarpıktır
D)-dağılım sivridir
E)-dağılım basıktır
Soru 4- Bir veri setinde γ4=-5 ise bu seri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur
A)-dağılım simetriktir
B)-dağılım sağa çarpıktır
C)-dağılım sola çarpıktır
D)-dağılım sivridir
E)-dağılım basıktır
Soru 5- Bir veri serisinde kaç desil belirlenebilir
A)-3
B)-5
C)-7
D)-9
E)-4
Soru 6- 4 Beyaz, 3 mavi ve 2 sarı bilye bulunan bir torbadan şansa bağlı olarak iki çekiliş yapılmıştır.Çıkan bilyelerden 1.sinin sarı 2.sinin beyaz olma ihtimalini hesaplayınız?(Çekiliş iadesiz)
A)-0,15
B)-0.11
C)-0.50
D)-0.45
E)-0.98
Soru 7- Bir toplumda A grubu kana sahip olanların nispeti 0.30.B grubu olanların nispeti 0.25,0 grubu olanların nisbeti 0.05 ve AB grubu olanların nipeti 0.40 olarak biliniyor. Bu toplumda herhangi bir bayan ile erkek tesadüfü olarak evleniyor. Bu evlenen şahısların kan gruplarının aynı olma ihtimalini hesaplayınız
A)-0.55
B)-0.50
C)-0.12
D)-0.32
E)-Hiçbiri
Soru 8- Bir toplantıya 8 adaydan 3 kişilik bir heyet gönderilecektir. Toplantıya gidecek heyet kaç şekilde tertip edilir
A)-56
B)-65
C)-24
D)-42
E)-48
Soru 9- Üç zar birlikte atıldığı zaman gelen yüzlerin toplamının 18 e eşit olması ihtimalini hesaplayınız
A)-1/36
B)-1/108
C)-1/216
D)-1/6
E)-1/18
Soru 10- 10 kişilik bir heyet içinde başkan ve raportör olmak üzere 2 kişi seçilecektir. İstediğiniz iki şahsın seçilme ihtimali nedir
A)-1/90
B)-1/56
C)-1/36
D)-0.90
E)-Hiçbiri
Soru 11- Bir televizyon firması tarafından üretilen televizyonların %2 sinin bozuk olduğu bilinmektedir.100 televizyonluk bir örnekte ikiden fazla televizyonun bozuk olma ihtimali nedir
A)-P(x›2)=0.722
B)-P(x›2)=0.005
C)-P(x›2)=0.040
D)-P(x›2)=0.532
E)-P(x›2)=0.323
Soru 12- Ortalaması varyansına eşit olan dağılış hangisidir
A)-binom dağılış
B)-negatif binom dağılış
C)-hipergeometrik dağılış
D)-poisson dağılış
E)-böyle bir dağılış yoktur
Soru 13- Bir şehirde 5 ambulans vardır. Herhangi bir zamanda bu ambulanslardan birinin servise çıkmaya hazır olma ihtimali 0.80 dir.Ambulanslar birbirinden bağımsız hareket etmektedirler.Herhangi bir ihtiyaç anında 5 ambulansında servise hazır olma ihtimali nedir
A)-P(x=5)=0.3177
B)-P(x=5)=0.9012
C)-P(x=5)=0.3451
D)-P(x=2)=0.1808
E)-P(x=5)=0.5000
Soru 14- Bir ameliyathanede anestezi uygulaması sonuçları ‘ doğru ve ‘ hatalı olarak değerlendirildiğinde bu veriler için aşağıdaki hangi dağılış tipi ve populasyon dağılışı ikilisi doğrudur
A)-sürekli ve binom
B)-kesikli ve binom
C)-kesikli poisson
D)-sürekli poisson
E)-kesikli negatif binom
Soru 15- Bir hastalığa yakalana kişilerin iyileşme ihtimali %30 olarak biliniyor. Aynı şartlarda bu hastalığa yakalanan 5 kişiden en az ikisinin ölmesi ihtimalini hesaplayınız
A)-P=0.70
B)-P=0.15
C)-P=0.03
D)-P=0.97
E)-hesaplanamaz
Soru 16- Aşağıdaki olaylardan hangisi normal dağılışla incelenmez
A)-Hastaların kolesterol değerleri
B)-Öğrencilerin notları
C)-20 bebeğin cinsiyet (Erkek-Kız) dağılımı
D)-50 bebeğin doğum ağırlığı
E)-40 Öğrencinin boy uzunluğu
Soru 17- Standart normal Z dağılışının varyansı nedir
A)-Özelliğe göre değişir
B)-Her zaman 1 dir
C)-Her zaman 0 dır
D)-Ölçümlere bağlıdır
E)-Bilinmez
Soru 18- Öğrencilerin bir dersten aldığı notların ortalaması 65 standart sapması 5 ise, bu sınıfta 75 not olan bir öğrencinin standart Z puanı nedir
A)-1
B)-1.5
C)-1.64
D)-2
E)-10
Soru 19- Standart Z dağılışı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur
A)-Sağa çarpıktır
B)-Açık U şeklindedir
C)-Simetriktir
D)-Sola çarpıktır
E)-Belirli bir şekli yoktur
Soru 20- Bir istatistik sınavında yüzlük sistemdeki notların ortalaması 55 ve varyansı 81 olup normal dağılışa sahiptir. Z notu 3 olan bir öğrencinin yüzlük notu kaçtır
A)-82
B)-71
C)-136
D)-95
E)-58

Toplam Soru Miktarı: 20