3   Sınıf Deneme Sınavı

BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK VİZE ve DENEME SORU (D)

Soru 1- Araştırma ve incelemelerde gözlem, sayım ve ölçüm sonucu elde edilen bilgilere ne denir
A)-örnek
B)-veri
C)-deneme
D)-istatistik
E)-parametre
Soru 2- Tam sayı olarak belirlenen (ondalıksız) verilerle hazırlanan bir frekans tablosunda ilk üç sınıfa ait sınıf değerleri 18,21 ve 24 olarak verildiğine göre birinci sınıfın sınıf limitleri(alt ve üst limit)nedir
A)-18-19
B)-17-20
C)-18-20
D)-17-18
E)-17-19
Soru 3- Bir frekans tablosunda toplam frekans 200 dür.dördüncü sınıfın frekansı 12,eklemeli frekansı 40,ve beşinci sınıfın eklemeli frekansı 64 ise,dördüncü sınıfın nispi ve eklemeli nispi frekansları (nf ve enf) nedir
A)-nf =%12 enf=%4o
B)-nf=%6 enf=%20
C)-nf=%18 enf=%20
D)-nf=%6 enf%40
E)-hiçbiri
Soru 4- Polikliniklere göre ayakta tedavi edilen ve yatış yapılan hasta sayılarının değerlendirildiği bir çalışmada bir hastaneye gelen 5000 hastanın 500 ü üroloji polikliniğine gelmiş bunların 2oo adedi üroloji servisine yatış yapmıştır.tüm servislere yatış yapılan hasta sayısı ise 1500 dür.tüm hastalara göre ürolojiye yatış yapan hasta oranı nedir
A)--a-%4
B)--%10
C)--%40
D)--%30
E)--%13.3
Soru 5- Üçüncü sorudaki verilere göre yatış yapılan hastaların % kaçı ürolojiye yatmıştır
A)--%4
B)--%40
C)--&10
D)--%30
E)--%13.3
Soru 6- Üroloji hastalarının % kaçına yatış yapılmıştır
A)--%4
B)--%40
C)--%10
D)--%30
E)--%13.3
Soru 7- Miktarları karşılaştırmak için en yaygın hangi grafik kullanılır
A)-sütun grafiği
B)-frekans poligonu
C)-histogram
D)-çizgi grafik
E)-hepsi
Soru 8- Verilerin dağılımını göstermeyen grafik aşağıdakilerden hangisidir
A)-sütun grafiği
B)-frekans poligonu
C)-histogram
D)-çizgi grafik
E)-hepsi
Soru 9- Bir bölgedeki kırmızı et üretiminin %50 si sığırlardan, %30 u koyunlardan ve %20 side diğer hayvanlardan (keçi, manda) karşılanmaktadır. Bölünmüş daire grafiğinde koyunlar, kaç derecelik açı ile temsil edilirler
A)-180
B)-72
C)-108
D)-50
E)-30
Soru 10- Dik koordinat sistemimde x ekseninde sınıf değerleri ve y ekseninde frekanslar arasında çizilen grafik hangisidir
A)-sütun grafiği
B)-frekans poligonu
C)-histogram
D)-çizgi grafik
E)-hepsi
Soru 11- Aşağıdaki değerleri verilen x değişkeninin ortalaması ve medyanı sırasıyla nedir Xi=(8,9,7,6,5,10,4,7,6,8,62)
A)-9 ve 7
B)-12 ve 7
C)-8 ve 6
D)-9 ve 6
E)-11 ve 8
Soru 12- Veriler içinde merkezi değerlerden sapmalı değerler varsa merkezi yer ölçüsü olarak hangi ölçü kullanılır
A)-ortalama
B)-tartılı ortalama
C)-medyan
D)-mod
E)-geometrik ortalama
Soru 13- Bir seride hangi yer ölçüsü birden fazla olabilir
A)-ortalama
B)-tartılı ortalama
C)-medyan
D)-mod
E)-geometrik ortalama
Soru 14- Aşağıdaki seride (x değişkeni) ortalama yerine medyan kullanmaya sebep olan değer hangisidir? xi=(8,9,7,6,5,10,4,7,6,8,62)
A)-4
B)-10
C)-5
D)-4 ve 5
E)-62
Soru 15- Bir çalışmada tansiyon değerleri 4 hastada 15, 3 hastada 16, 10 hastada 19 bu hastaların ta. ortalaması nedir
A)-17
B)-16.7
C)-17.5
D)-18.2
E)-hiçbiri
Soru 16- Bu serideki verilere ait medyan,s2 ve vk ölçüleri sırasıyla nedir? xi=( 8,9,10,10,12,11,7,15,10,9,8,12,13,6)
A)-11,2.45 ve 245
B)-10,24.5 ve 2.45
C)-11,3.0 ve 3.0
D)-12,9.0 ve 30
E)-10,6.0 ve 24.5
Soru 17- Bir değişkenin varyasyonunu karşılaştırmak için hangi ölçüyü kullanılır
A)-varyans
B)-standart sapma
C)-değişim genişliği
D)-varyasyon katsayısı
E)-hepsi
Soru 18- Varyansın karakökü hangi ölçüyü gösterir
A)-varyans
B)-standart sapma
C)-değişim genişliği
D)-varyasyon katsayısı
E)-hepsi
Soru 19- Bir ayçiçeği varyetesinde şansa bağlı olarak seçilen 6 bitkinin tablodaki dane verimi gram olarak i=(120,110,100,80,90,100) dır. Verilere ait vk değerini hesaplayınız
A)-1.41
B)-14.14
C)-22.12
D)-0.14
E)-hiçbiri
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi yer ölçüsüdür
A)-varyans
B)-değişim genişliği
C)-varyasyon katsayısı
D)-medyan
E)-standart sapma

Toplam Soru Miktarı: 20