3   Sınıf Deneme Sınavı

BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK VİZE ve DENEME SORU (C)

Soru 1- Yİ= (12, 14, 12, 8, 10, 12, 10, 12, 9) Yukarıdaki Y değişkeninin Mod değeri nedir
A)-10
B)-9
C)-11
D)-12
E)-8
Soru 2- Yİ= (12, 14, 12, 8, 10, 12, 10, 12, 9) Yukarıdaki Y değişkeninin Değişim Aralığı değeri nedir
A)-6
B)-9
C)-8
D)-5
E)-7
Soru 3- Popülasyondaki bireylerin incelenen özellik bakımından numaralanmış ve sıralanmış olması halinde en uygun örnekleme metodu hangisidir
A)-Basit şans örn
B)-Sistematik örn
C)-Tabakalı şans örn
D)-Küme örn
E)-Hiçbiri
Soru 4- Persentil 25 aşağıdakilerden hangisine eşittir
A)-Kartil 1 (çeyrek 1)
B)-Desil 2 (onluk 2)
C)-Mod
D)-Medyan
E)-Ortanca
Soru 5- Sıralı verileri 10 eşit parçaya bölen kantil ölçüsüne ne denir
A)-Kartil (çeyrek)
B)-Desil (onluk)
C)-Persentil (yüzdelik)
D)-Medyan (ortanca)
E)-Hiçbiri
Soru 6- İhtimal (olasılık) değeri 1 veya yüzlük sistemde 100 ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur
A)-Olayın 100 farklı sonucu vardır
B)-Olay kesin gerçekleşir
C)-Olay yinede gerçekleşmeyebilir
D)-Olay kesin değildir
E)-Hepsi doğrudur
Soru 7- Ağırlık, boy, kolesterol değeri vb. değişkenlerin teorik popülasyon dağılımının genel adı nedir
A)-Binom dağılışı
B)-Normal dağılım
C)-Poisson dağılışı
D)-Kesikli dağılış
E)-Kalitatif dağılış
Soru 8- Ortalaması 75 varyansı 25 olan bir not popülasyonunda 85 alan bir öğrencinin standart Z notu nedir
A)-1
B)-0
C)-10
D)-2
E)-5
Soru 9- Bir Ticarethane bir ayda 40.000 TL lik giderine karşılık 100.000 TL lik gelir elde edilmiştir. İşletmenin; gelir-gider oranı nedir
A)-0,4
B)-25
C)-40
D)-2,5
E)-4
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi ortalama sembolüdür
A)-X
B)-s
C)-s2
D)-v
E)-a
Soru 11- Frekans tablosundaki sınıf sınırları x eksenine ve y eksenine yerleştirilerek çizilen şekle ne ad verilir
A)-sütun grafiği
B)-frekans poligonu
C)-histogram
D)-çizgi grafik
E)-hepsi
Soru 12- Bir çalışmada ölçülen 3,6563 sayısının tek ondalıklı olarak yuvarlaklaştırılmış şekli nedir
A)-3,7
B)-3,6
C)-3,8
D)-4,0
E)-3,5
Soru 13- Şehir plaka numaralarının ölçek tipi hangisidir
A)-adlandırma
B)-dereceleme
C)-oran
D)-aralık
E)-hiçbiri
Soru 14- Harf notu (aa,ab,bb,…..,dc,dd,f)ölçümüm ölçek tipi nedir
A)-adlandırma
B)-dereceleme
C)-oran
D)-aralık
E)-hiçbiri
Soru 15- Kan şekeri (glikoz)için ağıdaki ölçek ve değişken tipi ikilisinden hangisi doğrudur
A)-aralık- kesikli
B)-oran –kesikli
C)-oran-sürekli
D)-derceleme-sürekli
E)-dereceleme –kesikli
Soru 16- (eriyiklerde sıcaklık arttıkça çözünürlük artmaktadır) olayında bağımlı değişken hangisidir
A)-eriyiğin miktarı
B)-eriyiğin hacmi
C)-sıcaklık
D)-çözünürlük
E)-hepsi
Soru 17- Sağlık çalışanlarının gelir düzeyinin incelendiği bir çalışma istatistiğin hangi kolu ile ilgilidir
A)-sosyometri
B)-ekonometri
C)-biyometri
D)-psikometri
E)-hiçbiri
Soru 18- Bir bölgede sulanan toprak alanı 10 yılda 2500 hektardan 4000 hektara çıkmıştır. Sulanan toprak oranındaki yıllık artış oranı nedir
A)--%60
B)--%6
C)--%0.6
D)--%50
E)--%56
Soru 19- Yeni trafik kanunu çıkmadan önce bir yılda ülkede 45400 tafik kazası olmuştur. Kanunun uygulandığı yılda ise 25300 kaza olduğu kaydedilmiştir. Buna göre kazalardaki azalış oranı nedir
A)--%4.43
B)--%45
C)--%44.3
D)--%443
E)-hiçbiri
Soru 20- ilgilenilen değişkene ait bütün elamanları içine alan gruba ne denir
A)-örnek
B)-veri
C)-deneme
D)-istatistik
E)-populasyon

Toplam Soru Miktarı: 20